Vés al contingut

Erica de la Serna Botello

Sóc Erica de la Serna Botello i vaig acabar els estudis com a tècnic de laboratori el 2007, quan em vaig especialitzar en diagnòstic clínic. He treballat en laboratoris de diagnòstic durant 8 anys, passant per diferents àrees que inclouen hematologia, banc de sang, bioquímica, microbiologia, laboratori d'urgències i departament de preanàlisi, sempre treballant en entorns de sistemes de control de qualitat típics com l'ISO 15189. Vaig iniciar-me al món de la recerca en el grup de nanoeines diagnòstiques (DINA) de l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron el juny del 2015. Ens dediquem al desenvolupament, l'optimització i validació d'immunoassaigs ràpids i simplificats i d'immunosensors electroquímics com a eines de diagnòstic per a la detecció de diferents biomarcadors. Un dels últims assaigs desenvolupats va ser un ELISA simplificat per a la detecció de malària que l'obtenció de resultats són en només en 1 hora. Droplite Technologies, una empresa emergent biotecnològica, es va interessar en el tipus d'assaigs que desenvolupem i vam obrir una col·laboració. Gràcies a la nostra experiència en immunoassaigs i l'experiència de Droplite en el desenvolupament de plataformes de microfluidica estem creant un ELISA miniaturitzat per a la detecció ràpida de malària. Actualment, també estem treballant en la substitució d'eritròcits que s'utilitzen per a assajos d'hemaglutinació i inhibició de l'hemaglutinació per al control i vigilància del virus de la grip, per esferes sintètiques que simulen glòbuls vermells conjugant químicament diferents receptors que el virus de la grip pot reconèixer. Estem en una fase d'escalat del producte on tenim una col·laboració amb Biosystems, una empresa biotecnològica per dur a terme aquesta part.

Institucions de les que formen part

Tècnic de recerca
Diagnostic nanotools (DINA)
Vall Hebron Institut de Recerca
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

INVESTIGADORA
Droplite Technologies (Barcelona) juliol 2020 - març 2021 (a temps parcial)

- Desenvolupament i optimització d’immunoassaigs en xips microfluídics per a la integració a la plataforma POC desenvolupada per droplite.
- Optimització del procés de conjugació d’anticossos contra nanopartícules d’or.

TÈCNIC DE LABORATORI DE RECERCA
Institut de Recerca Vall d'Hebron (Barcelona), juliol de 2015 - actualitat
Grup de nanoeines diagnòstiques (DINA)

- Desenvolupament, optimització i validació d'immunoassaigs ràpids mitjançant diferents mètodes de detecció com l'espectrofotometria, fluorescència i quimioluminescència.
- Desenvolupament, optimització i validació de biosensors electroquímics.
- Conjugació química d’anticossos contra la biotina o molècules electroactives com el blau de metilè, l’antraquinona, els ferrocens, etc.
- Modificació química de superfícies de diferents materials com el carboni i l’or.
- Substitució d’eritròcits utilitzats per a assajos d’hemaglutinació i inhibició de l’hemaglutinació per al control i vigilància del virus de la grip per esferes sintètiques
- Supervisió de laboratori.
- Gestió de comandes.
- Formació d'estudiants.

TÈCNIC DE LABORATORI
Dexeus, maig de 2015 - juliol de 2015 - Departament d’ecografia obstètrica.

- Atenció a les pacients (assistencial i personal) orientant-les en les proves que es realitzaran, hores de visita, temps d’espera, etc.
- Extracció de sang.
- Manteniment d’equips (ecògrafs i electrocardiògrafs).
- Gestió de comandes.

TÈCNIC DE LABORATORI CLÍNIC
Hospital Municipal de Badalona, ​​juny de 2007 - abril de 2015

- Experiència en els departaments de preanàlisi, hematologia, banc de sang, bioquímica, microbiologia i urgències.
- Manteniment i gestió de comandes de laboratori.
- Preparació de PNTs.

FORMACIÓ ACADÈMICA

- CURS DE BIOINFORMÀTICA PER A LA RECERCA BIOMÈDICA
Hospital de la Vall d'Hebron, 2016 · 20 hores. Formació teorico-pràctica.

- CURS DE MICROSCÒPIA APLICADA: OBSERVACIÓ I ANÀLISI DE DIFERENTS LÍQUIDS BIOLÒGICS
I.E.S La Bonanova, 2014 · 4 hores. Formació teorico-pràctica.

- CURS D'INTRODUCCIÓ A LA SÈRIE VERMELLA HEMATOLÒGICA, TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES EN LES HEMOGLOBINOPATIES
Hospital Vall d'Hebron, 2013 · 16 hores. Formació teorico-pràctica

- CURS DE MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ (CATEGORIA B)
I.E.S La Bonanova, 2012 - 2012 · 60 hores. Formació teorico-pràctica

- CURS DE TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR EN EL DIAGNÒSTIC CLÍNIC
I.E.S La Bonanova, 2010 - 2011

PUBLICACIONS

- A Sánchez-Cano, G Ruiz-Vega, S Vicente-Gómez, E de la Serna, E. Sulleiro, I Molina, A Sánchez-Montalvá, E Baldrich (2021) Development of a fast chemiluminescent magneto-immunoassay for sensitive Plasmodium falciparum detection in whole blood. Anal Chem, Manuscript Status: Accept

- E. de la Serna, K Arias-Alpízar, LN Borgheti-Cardoso, A Sanchez-Cano, E Sulleiro, F Zarzuela, P Bosch-Nicolau, F Salvador, I Molina, M Ramírez, X Fernàndez-Busquets, A Sánchez-Montalvá, E Baldrich (2021) Detection of Plasmodium falciparum malaria in one hour using a simplified enzyme-linked immunosorbent assay. Anal Chim Acta, 1152, 338254

- O. Alonso, N. Franch, J. Canals, K. Arias-Alpízar, E. de la Serna, E. Baldrich, A. Diéguez (2020) An internet of things-based intensity and time-re¬solved fluorescence reader for point-of-care testing. Biosens Bioelectron, 154, 112074

- G Ruiz-Vega, K Arias-Alpízar, E. la Serna, LN Borgheti-Cardoso, E Sulleiro, I Molina, X Fernàndez-Busquets, A Sánchez-Montalvá, F.J del Campo, E Baldrich (2020) Electrochemical POC device for fast malaria quantitative diagnosis in whole blood by using magnetic beads, poly-HRP and microfluidic paper electrodes. Biosens Bioelectron, 150, 111925

- G Ruiz-Vega, A Lopez-Marzo, E. de la Serna, A Sanchez-Cano, E Baldrich (2019). Capítulo 6 en Immunosensors. MU Ahmed, M Zourob and E Tamiya. (Eds.). Royal Society of Chemistry. In press.

- E. de la Serna, E Martínez-García, T García-Berrocoso, A Penalba, A Gil-Moreno, E Colas, J Montaner, E Baldrich (2018) Using polyHRP to produce simplified immunoassays and electrochemical immunosensors. Application to MMP-9 detection in plasma and uterine aspirates. Sens Act B, 269, 377-384.

- M Ben-Ismail, E. de la Serna, G Ruiz-Vega, T García-Berrocoso, J Montaner, M Zourob, A Othmane, E Baldrich (2018) Using magnetic beads and signal amplifiers to produce short and simple immunoassays: Application to MMP-9 detection in plasma Samples. Anal Chim Acta, 999, 144-154.

- Z Herrasti, E. de la Serna, G Ruiz-Vega, E Baldrich (2016) Developing enhanced magneto-immunosensors based on low-cost screen-printed electrode devices. Reviews in Analytical Chemistry, 35: 53–85. Guest review article.

CONGRESSOS NACIONALS I INTERNACIONALS

- O. Alonso, N. Franch, J. Canals, K. Arias-Alpízar, E de la Serna, E. Baldrich, A. Diéguez. An internet of things-based intensity and time-resolved fluorescence reader for point-of-care testing: application to malaria diagnosis. Oral presentation (BIOS2020_0846). 30th Anniversary World Congress on Biosensors 2020. 26-29 May 2020, Busan, Korea.

- Gisela Ruiz Vega, Erica de la Serna, Adrián Sánchez Montalvá, Elena Sulleiro, Israel Molina, Joan Montaner, F. Javier del Campo, Eva Baldrich (2019) Using magnetic beads and paper microfluidic systems for the development of fast point-of-care (POC) diagnostic devices. Poster ganador del primer premio de las jornadas del VHIR (Vall d’Hebron Institut de Recerca). 2-13 de diciembre de 2019, Barcelona.

- Gisela Ruiz-Vega, Kevin Arias-Alpízar, Erica de la Serna, Livia Neves Borgheti-Cardoso, Elena Sulleiro, Israel Molina, Xavier Fernàndez-Busquets, Adrián Sánchez-Montalvá, F. Javier del Campo, Eva Baldrich. Electrochemical quantitation of malaria infection from whole blood in <20 min by using magnetic beads, poly-HRP and microfluidic paper electrodes. Oral presentation. Euroanalysis 2019.

- Alonso, N Franch, J Canals, E de la Serna, G Ruiz-Vega, E Baldrich, A Diéguez. Development of an IoT-based point-of-care: an application to malaria testing. Oral Presentation (Abstract BITE2019_0258). 6th International Conference on Bio-Sensing Technology 2019. 16-19 June 2019, Kuala Lumpur, Malasia.

MÈRITS
- Concessió d’un contracte de 3 anys (2017-2019) del “Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS)” de la Generalitat de Catalunya.

IDIOMES

- ANGLÈS: nivell mitjà
- CATALÀ: Nivell C
- CASTELLÀ: Nivell C

INFORMÀTICA

- INFORMÀTICA I BIOINFORMÀTICA
NBCI, ensembl, BLAST, Rstudio, ImageJ, photoshop

- PACK OFFICE I PLUGINS
Gestor de referències 13 Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

- INTERNET
Eines de Chrome i Google, Firefox, Edge, Netscape.

ALTRES
- Incorporació immediata.
- A temps complet.
- Disposició a treballar amb el públic.
- Permisos de conduir A2 i B.

Projectes

Dispositivo cuantitativo y estable para el diagnótico point-of-care. EuroNanoMed Call 2021 (VHIR coordinator)

IP: Eva Baldrich Rubio
Col·laboradors: Israel Molina Romero, Erica de la Serna Botello, Ana Sánchez Cano, Adrián Sánchez Montalvá, Elena Sulleiro Igual
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 214333.35
Referència: AC21_2/00021
Durada: 01/01/2022 - 31/12/2024

Eritrocitos sintéticos para la vigilancia del virus de la gripe

IP: Eva Baldrich Rubio
Col·laboradors: Andres Antón Pagarolas, José Raul Herance Camacho, Tomàs Pumarola Suñé, Erica de la Serna Botello, Ana Sánchez Cano, Cristina Andrés Vargés
Entitat finançadora: AGAUR
Finançament: 100000
Referència: IU68-017255
Durada: 23/07/2020 - 22/04/2022

Point-of-Care electroquímico para la detección rápida y cuantitativa de malaria

IP: Eva Baldrich Rubio
Col·laboradors: Francesc Zarzuela Serrat, Israel Molina Romero, Erica de la Serna Botello, Adrián Sánchez Montalvá, Elena Sulleiro Igual, Ines Mercedes Oliveira Souto
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 80410
Referència: DTS17/00145
Durada: 01/01/2018 - 31/12/2020

Detecció multianalit d’un panell de biomarcadors de predicció del risc d’hemorràgia pel tractament personalitzat de pacients d’ictus.

IP: Eva Baldrich Rubio
Col·laboradors: Erica de la Serna Botello, Laia Perez Lasarte
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Finançament: 63126.12
Referència: SLT002/16/00316
Durada: 04/04/2017 - 16/07/2020

Notícies relacionades

Ana Sánchez és investigadora predoctoral del grup Diagnostic Nanotools del VHIR i la seva tesi es centra en l’ús de cèl·lules sintètiques per millorar el control de pandèmies de grip.

Amb aquest ajut el projecte Cèl·lules sintètiques per a millorar el control de les infeccions víriques rebrà suport per accelerar la seva arribada a la societat.

Professionals relacionats

Ana Sánchez Cano

Ana Sánchez Cano

Investigador predoctoral
Diagnostic nanotools (DINA)
Llegir més
Judit Prat Trunas

Judit Prat Trunas

Tècnic de recerca
Diagnostic nanotools (DINA)
Llegir més
Briza Pérez López

Briza Pérez López

Tècnic de recerca
Diagnostic nanotools (DINA)
Llegir més
Sahar Lahouar

Sahar Lahouar

Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletíns i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.