Skip to main content

Matias Vicente Goma-Camps

Institutions of which they are part

Main researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca

Matias Vicente Goma-Camps

Institutions of which they are part

Main researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca

Projects

Assaig clínic aleatoritzat sobre l'eficàcia de la solució d'irrigació preformulada Bactisure en la cirugia del desbridament d'infecció protèsica aguda.

IP: Rafael Oleo Taltavull
Collaborators: Matias Vicente Goma-Camps, Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona
Funding agency: Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears
Funding: 8000
Reference: SCCOT/OLEO/2023
Duration: 15/07/2023 - 16/07/2025

Efectos de la tecnología de pulsos de ultrasonido de baja intensidad (LIPUS) en el transporte óseo de tibia

IP: Matias Vicente Goma-Camps
Collaborators: Kushal Mukesh Lakhani Mahtani, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Hospital Universitari Vall d'Hebron
Funding: 35000
Reference: AULA/KUSHAL_LM
Duration: 29/05/2023 - 28/05/2024

Estudio preclínico sobre la revitalización de aloinjertos óseos mediante el uso de un biovidrio nanoparticulado de fosfato cálcico embebido en fibra de ácido poliláctico. Modelo animal en rata.

IP: Ferran Pellisé Uriquiza
Collaborators: Matias Vicente Goma-Camps, Miriam Izquierdo Sans, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Fundació Institut de Recerca HUVH
Funding: 35000
Reference: HUVH/BPFSE/2019/VICENTE
Duration: 01/06/2019 - 31/05/2020

Related news

La Violència Masclista és la manifestació més greu de la desigualtat cap a les dones a la nostra societat; un greu problema de salut pública, un atemptat contra la llibertat individual i una violació dels drets humans.

The international study in which Vall d'Hebron participated has found that these women may experience a lower health-related quality of life regardless of how long ago the abuse occurred.

Related professionals

Angel Michael Ortiz Zuñiga

Angel Michael Ortiz Zuñiga

Postdoctoral researcher
Diabetes and Metabolism
Read more
Manel Maymi Ballesteros

Manel Maymi Ballesteros

Predoctoral researcher
Cardiovascular Diseases
Read more
Laura Rodriguez Estévez

Laura Rodriguez Estévez

Postdoctoral researcher
Gene Therapy at Nervous System
Read more
Irene Salvador Roses

Irene Salvador Roses

Research technician
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.