Skip to main content

Alicia Alpuente Ruiz

Sóc Alicia Alpuente, i vaig néixer a València l'any 1989. Em vaig llicenciar en Medicina a la Universitat de València l'any 2013. L'any següent vaig iniciar la residència de Neurologia a l'Hospital Vall d'Hebron (HUVH) a Barcelona obtenint el títol com a especialista l’any 2018. Aquest mateix any vaig començar a treballar com a Neuròloga adjunta a la Unitat de Cefalea del mateix hospital, combinant l'activitat assistencial amb l'activitat investigadora a través del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Així mateix, vaig iniciar el programa de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona focalitzat en la cerca de biomarcadors moleculars a migranya.

Institutions of which they are part

Headache and Neurological Pain
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurology
General Hospital

Alicia Alpuente Ruiz

Institutions of which they are part

Headache and Neurological Pain
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurology
General Hospital

Sóc Alicia Alpuente, i vaig néixer a València l'any 1989. Em vaig llicenciar en Medicina a la Universitat de València l'any 2013. L'any següent vaig iniciar la residència de Neurologia a l'Hospital Vall d'Hebron (HUVH) a Barcelona obtenint el títol com a especialista l’any 2018. Aquest mateix any vaig començar a treballar com a Neuròloga adjunta a la Unitat de Cefalea del mateix hospital, combinant l'activitat assistencial amb l'activitat investigadora a través del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Així mateix, vaig iniciar el programa de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona focalitzat en la cerca de biomarcadors moleculars a migranya.

Vaig obtenir la llicenciatura en Medicina per la Universitat de València l'any 2013. De l'any 2014 a l'any 2018 em vaig especialitzar en Neurologia a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. El mateix any de l'obtenció del títol d'especialista vaig començar a treballar a la Unitat de Cefalea del servei de Neurologia per subespecialitzar-me en cefalea i dolor craniofacial.

Actualment sóc Neuròloga Adjunta de la Unitat de Cefalea i Dolor Craniofacial de l'hospital Vall d'Hebron (HUVH), on porto a terme una feina principalment assistencial i docent. A més, sóc personal investigador de la Vall D'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Formo part del Migraine Adaptive Brain Program, on contribuïm a un millor coneixement del cervell estudiat a través de la migranya. Sóc subinvestigadora de nombrosos assaigs clínics en migranya en adults, migranya en edat pediàtrica i cefalea en agrupaments. Curs el programa de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona focalitzat en la cerca de biomarcadors moleculars en saliva a migranya.

Actualment compto amb 26 articles originals dels quals sóc primera autora a 7 d'ells, i 3 articles de revisió. He participat en l'elaboració de les guies nacionals de diagnòstic i actuació terapèutica a cefalea així com en les guies d'atenció primària. Compte amb més de 15 comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Sóc membre de la International Headache Society, del grup d'estudi de Cefalea de la Societat Espanyola i Catalana de Neurologia.

Projects

(PREDIMIGRAINE) Medicina de precisión para prevenir la cronificación de la migraña a través de la predicción de las crisis de dolor y de la respuesta al tratamiento con anticuerpos anti-CGRP utilizando estrategias multi-ómicas.

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Victor José Gallardo Lopez, Edoardo Caronna
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 369930
Reference: PMP22/00189
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

BiOmarcadores Moleculares y clínicos de respuesta al tratamiento en los Ataques de Migraña (Estudio MAMBO).

IP: Marta Torres Ferrús
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Victor José Gallardo Lopez, Edoardo Caronna, Laura Gómez Dabó
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 75020
Reference: PI22/01530
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

Cefalea i dolor neurològic

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Marta Torres Ferrús, Vila Ballo, Adria, Victor José Gallardo Lopez, Nara Ikumi Montserrat, Marta Vila Pueyo, Edoardo Caronna
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2021 SGR 00406
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Fenotipado molecular de pacientes con migrañA según edad y Sexo a través de la cuanTificación de CGRP en saliva para realizar medicina de precisión: estudio FAST.

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Victor José Gallardo Lopez, Edoardo Caronna, Laura Gómez Dabó
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 81070
Reference: PI22/01501
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

Related news

The study, conducted in more than 770 people, concludes that atogepant reduces the frequency of migraine attacks and the need to take medication.

The results show that tobacco affects the expression of some genes related to the development of this type of headache.

Aquests guardons reconeixen els millors serveis i unitats de l’Estat, tant públics com privats, que busquen l’excel•lència en l’atenció que presten als seus pacients.

Related professionals

Pablo Castillo Sánchez

Pablo Castillo Sánchez

Research technician
Neurodegenerative Diseases
Read more
Marcella Salzano

Marcella Salzano

Research technician
Liver Diseases
Read more
Maria Florencia Pilia

Maria Florencia Pilia

Predoctoral researcher
Pneumology
Read more
Josep Francesc Nomdedéu i Sancho

Josep Francesc Nomdedéu i Sancho

Predoctoral researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.