Skip to main content

Tendering

The VHIR publishes on this page all the information on current public procurement. Find out which tender you are interested and the documentation available.

Servei de manteniment del MAQUINARI HARDWARE DE SERVIDORS i elements associats, gestionat per la Unitat IT, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de renovació i manteniment de les llicències d'antivirus Kaspersky, gestionat per la Unitat de IT de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Expedient number: LLICÈNCIES ANTIVIRUS

Publication date: 22/11/2022

Supply of food destined to the project "OPERATIVE RESEARCH AGAINST CHRONIC CHILD MALNUTRITION IN ANGOLA" (PROJECT CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Expedient number: FOOD SUPPLY

Publication date: 17/11/2022

The supply of nutritional supplements for the project "Investigación operativa contra la desnutrición infantil crónica en Angola" (Proyecto CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (Fundació VHIR).

Expedient number: SUPPLY OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

Publication date: 17/11/2022

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una ultracentrífuga i rotors associats per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

Contracte de servei de neteja de les Diferents àrees que conforma la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (l'Edifici Mediterrània, Edifici Collserola, Mòdul VHIR, i plantes 12, 13 i 14 de l'Hospital de la Dona) a adjudicar mitjançant procediment obert.

Servei per a la realització de campanyes de captació de fons per l'any 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Contractació d'un proveïdor per als serveis de tutoria i seguiment del Curs online ‘Farmacos y Enfermedad Renal’ organitzat pel servei de Farmacia de l'Hospital Universitari Vall Hebron.

Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Serveis de tiquets d'escoles bressol, de tiquets de menjador i de tiquets de transport, amb avantatges fiscals a través del pla de compensació flexible, destinat a tot el personal de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para llevar a cabo la "realización y lectura de resonancias magnéticas cardíacas" del Proyecto "impacto en la salud física, psicológica y cardiovascular de un programa de rehabilitación cardíaca mediante ejercicio en pacientes con síndrome de marfan", destinado al Área de Biología Vascular y Metabolismo de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de “optical mapping” del genoma completo, destinado al Grupo de medicina genética, área de obstetricia, pediatría y genética de la Fundación Hospital Universitario Valle Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Contractació dels serveis d'auditoria externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para el análisis de muestras de cáncer colorrectal para el estudio de la microbiota tumoral, a cargo del proyecto FIS (PI20/00889) y del proyecto FUSOMAP (MMADRILEÑA/PREMI/2020CCAA_NUCIFORO), de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Hiring a service of shotgun metagenomics sequencing of nucleic acids extracted from biological samples as part of competitive projects implemented in the Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

More information

Interested companies may collect additional information at the following email address: mireia.casamajor@vhir.org / contratacio.publica@vhir.org

You can also check the information at Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Generalitat de Catalunya