Skip to main content

Tendering

The VHIR publishes on this page all the information on current public procurement. Find out which tender you are interested and the documentation available.

Contractació d’un servei per a la realització de campanyes de captació de fons per al 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar i cabines de seguretat biològica per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

Servei per a l'’assessorament i coordinació de la Plataforma de Data Science de la Unitat d’Estadística i Bioinformàtica dels serveis centifico-tècnics de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para evaluación preclínica de un colirio de sitagliptina destinado al Grupo de investigación de diabetes y metabolismo de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Contractació dels serveis d'assessorament en matèria d'acreditacions, (Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado) de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Supply of food destined to the project "OPERATIVE RESEARCH AGAINST CHRONIC CHILD MALNUTRITION IN ANGOLA" (PROJECT CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

The supply of nutritional supplements for the project "Investigación operativa contra la desnutrición infantil crónica en Angola" (Proyecto CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (Fundació VHIR).

Contracte de servei de neteja de les Diferents àrees que conforma la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (l'Edifici Mediterrània, Edifici Collserola, Mòdul VHIR, i plantes 12, 13 i 14 de l'Hospital de la Dona) a adjudicar mitjançant procediment obert.

Servei de muntatge, desmuntatge, transport i manteniment relatiu a l’exposició itinerant “L’altra mirada de la recerca" per a la Unitat de Comunicació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servei per a la realització de campanyes de captació de fons per l'any 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Contractació d'un proveïdor per als serveis de tutoria i seguiment del Curs online ‘Farmacos y Enfermedad Renal’ organitzat pel servei de Farmacia de l'Hospital Universitari Vall Hebron.

Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

More information

Interested companies may collect additional information at the following email address: mireia.casamajor@vhir.org / contratacio.publica@vhir.org

You can also check the information at Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Generalitat de Catalunya