Skip to main content

Tendering

The VHIR publishes on this page all the information on current public procurement. Find out which tender you are interested and the documentation available.

Contractació de dos proveïdors per als serveis de tutoria i seguiment del curs online 'farmacos y enfermedad renal' organitzat pel servei de farmacia de l'hospital universitari vall d'hebron i pel grup de recerca en farmàcia bàsica, translacional i clínic de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servei de manteniment preventiu de centrífugues d'alta velocitat per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitati Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de màrqueting digital per a la captació de leads, donants i socis a càrrec de la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de secuenciación avanzada (con y sin análisis bioinformático) mediante las siguientes técnicas genómicas: Whole Genome Sequencing (WGS), Whole Exome Sequencing (WES) y RNA sequencing (RNAseq) destinado al grupo de investigación “Childhood Cancer and Blood Disorders” de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios de secuenciación del genoma a partir de muestras de ADN libre circulante, destinado al Grupo de Investigación de Tumores Toracicos de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Adquisición de un sistema de imagen nuclear (PET-SPECT-CT) para pequeño animal de laboratorio, con destino la Plataforma de Imagen Preclínica (PIP) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca.

Acuerdo Marco para el contrato de servicio de asesoramiento y gestión profesional en materia de propiedad industrial e intelectual para desarrollar tareas que puedan apoyar a la Unidad de Innovación en materia de patentes de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Subministrament, intal·lació i posada en funcionament d'un recipient per criopreservació de mostres totalment equipat per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

Servei d'assegurances de salut privada, a traves del Pla de Compensació Flexible, destinat a tot el personal de la Fundacio Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servei de tiquets d’escoles bressol, de tiquets de menjador i de tiquets de transport amb avantatges fiscals a través del Pla de Compensació Flexible, destinat a tot el personal de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Subministrament de nitrogen líquid destinat als laboratoris de l'Edifici Mediterrània i de l'Edifici Collserola de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un recipient per criopreservació de mostres per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

Servei de manteniment del programació de gestió acadèmica (GAC), Plataforma d'Aprenentatge Online i Portal Web d'inscripcions de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para llevar a cabo estudios de proteómica mediante espectrometría de masas destinado a la investigación traslacional en cáncer de endometrio y endometriosis, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de manteniment del programació de gestió acadèmica (GAC), Plataforma d'Aprenentatge Online i Portal Web d'inscripcions de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Serveis d'un membre jurista, extern al centre, per al Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) per la Unitat de Suport als Comitès d'Ètica (USCE) de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

More information

Interested companies may collect additional information at the following email address: mireia.casamajor@vhir.org / contratacio.publica@vhir.org

You can also check the information at Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Generalitat de Catalunya