Skip to main content

Tendering

The VHIR publishes on this page all the information on current public procurement. Find out which tender you are interested and the documentation available.

Suministro y puesta en servicio de un equipo de patología digital (Slide Scanner) para el Grupo de Oncologia Molecular en el Marco del IR-HUVH y gestionado por la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Contractació per al servei d'assessorament legal en matèria de Protecció de Dades i Propietat Intel·lectual, destinat al Grup de Recerca en Càncer i Malalties Hematològiques Infantils, línia d'investigació en anèmies rares, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de análisis de DNA para el Poryecto PMP22/00189 destinado al Grupo de Investigación en Cefalea de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Contractació d’un proveïdor pels servei per a la contractació de campanyes de captació de fons per al 2025 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

The supply of medical devices and test destined to the "Operative research aganist chronic child malnutrition in Angola" (Project CRESCER) - FED/2020/418-106" de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servei de custòdia, trasllat, consulta, gestió d'arxius i destrucció confidencial de discos (dividit en 2 lots) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de manteniment preventiu i correctiu de l'arc radioquirúrgic Fluroscopio 3D CIOS SPIN, destinat a la Unitat de Cirurgia Experimental (ESU) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de desmuntatge, muntatge i de trasllat del equipament de laboratori i oficines entre diversos edificis de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de realización y lectura de 78 resonancias magnéticas para llevar a cabo el Proyecto 202234-32 titulado “Disentangling clinical, neurobiological, and genetic correlates of first-episode mania in Bipolar Disorder: The NOTION Project”, a cargo del grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones, y financiado por la Fundació La Marató de TV3.

Servicios para llevar a cabo las cardio-resonancias magnéticas CMR con contraste a los pacientes (con criterios de inclusión) de todos los centros que participan en el estudio cardiovascular toxicity in early human epidermal growth factor receptor-2 -positive breast cancer (herbca): from risk evaluation to prevention a cargo del Projecte la Fundació de la Marató de TV3 -10, destinado al Área de Enfermedades Crónicas, prevalentes y envejecimiento - Institut de Recerca (VHIR).

Subministrament i instal·lació de prestatgeries compactes mòbils (automatitzades) per l'espai destinat a l'arxiu general del nou edifici de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de Transcriptómica Single Cell Espacial, a cargo del Proyecto PI21/01185 del Grupo de Investigación en Reumatología (GRR) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para llevar a cabo la realización y lectura de resonancias magnéticas cardíacas, a cargo del Proyecto PI23/01397, destinado al Grupo Enfermedades Cardiovasculares de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Contractació per al servei d'assessorament legal en matèria de protecció de dades i de propietat intel·lectual, destinat al grup de recerca en càncer i malalties hematològiques infantils, línia d'investigació en anèmies rares, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de gestió de residus sanitaris, que comprèn el subministrament de contenidors, recollida, transport, tractament i eliminació de residus sanitaris generats a la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Serveis d'assessorament en la confecció dels comptes anuals del VHIR, així com la posterior realització de la serva auditoria per als exercicis 2024 en endavant, dividit en dos lots, per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de secuenciación de micro ARNs en sangre periférica, a crago del Proyecto PI22/00464 del Grupo de Psiquiatria, Salut Mental i Adiccions, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de gestió integral d'administració de personal i aspectes associats, portal de l'empleat/da i registre horari per la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

More information

Interested companies may collect additional information at the following email address: mireia.casamajor@vhir.org / contratacio.publica@vhir.org

You can also check the information at Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Generalitat de Catalunya