Skip to main content

Carmela Iglesias i Felip

Sóc metgessa adjunta del servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital des de l'any 2004. Tinc especial dedicació a les àrees de Citopatologia i Patologia Quirúrgica Endocrina, sent la patòloga referent del Servei en aquest darrer àmbit. Estic actualment involucrada en diversos projectes de recerca dins d'aquesta àrea de coneixement, i molt especialment en el camp del càncer de tiroides. També em dedico, en menor grau, a l'àrea de patologia quirúrgica maxil·lofacial.

Institutions of which they are part

Translational Molecular Pathology
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Pathological anatomy
Cross-departmental services
Carmela Iglesias i Felip

Carmela Iglesias i Felip

Carmela Iglesias i Felip

Institutions of which they are part

Translational Molecular Pathology
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Pathological anatomy
Cross-departmental services

Sóc metgessa adjunta del servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital des de l'any 2004. Tinc especial dedicació a les àrees de Citopatologia i Patologia Quirúrgica Endocrina, sent la patòloga referent del Servei en aquest darrer àmbit. Estic actualment involucrada en diversos projectes de recerca dins d'aquesta àrea de coneixement, i molt especialment en el camp del càncer de tiroides. També em dedico, en menor grau, a l'àrea de patologia quirúrgica maxil·lofacial.

Vaig cursar l'especialitat d'Anatomia Patològica a l'Hospital Clínic de Barcelona, obtenint en finalitzar un del Premis Finals de Residència que concedeix aquesta institució. Posteriorment, vaig treballar-hi com a patòloga especialista fins a la meva arribada a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 2003. El meu primer lloc de treball a la nostra institució va estar lligat al Servei d'Oncologia i amb especial dedicació als assaigs clínics farmacològics. L'any 2004 vaig entrar a formar part del Servei d'Anatomia Patològica, on he estat patòloga referent de l'àrea de Patologia Mamària. Posteriorment, i fins avui, em dedico de forma molt especial a les àrees de Citopatologia i Patologia Quirúrgica Endocrina. Participo de forma activa en diverses Societats Científiques dins la meva especialitat, havent format part de les juntes de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica i de la Societat Catalana de Citopatologia, ambdues dins de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. De la Societat Catalana de Citopatologia n'he estat presidenta durant dos anys. Sóc professora associada del Departament de Ciències Morfològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Projects

Patologia molecular translacional

IP: Santiago Ramon y Cajal Agüeras
Collaborators: Cleofé Romagosa Pérez-Portabell, Maria Rosa Somoza Lopez de Haro, Jordi Temprana Salvador, Teresa Moline Marimon, Jessica Camacho Soriano, Carmela Iglesias i Felip, Josep Castellví Vives, Elena Muro Blanc, Marta Cano Galietero, Elena Antima Martinez Saez, Javier Hernandez Losa, Marta Sese Faustino, Vicente Peg Camara, Irene Sansano Valero, Trond Aasen, Stefan Hummer
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 40000
Reference: 2021 SGR 01138
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

RECEPTORES INHBITORIOS (NEGATIVE IMMUNE CHECKPOINT RECEPTORS, NCRs) EN AUTOINMUNIDAD TIROIDEA Y CANCER, NUEVAS VÍAS TERAPÉUTICAS EN AUTOINMUNIDAD

IP: RECEPTORES INHBITORIOS (NEGATIVE IMMUNE CHECKPOINT RECEPTORS, NCRs) EN AUTOINMUNIDAD TIROIDEA Y CANCER, NUEVAS VÍAS TERAPÉUTICAS
Collaborators: Oscar González López, Roser Ferrer Costa, Carmela Iglesias i Felip, Ana María Marín Sánchez, Anna Casteras Román, Elena Garralda Cabanas, Daniel Alvarez De la Sierra
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 147620
Reference: PI17/00324
Duration: 01/01/2018 - 30/06/2022

Nuevas terapias aplicables a cánceres mamarios de naturaleza agresiva y metastática en base a aniquilar la población de células madre de cáncer.

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Collaborators: Margarita Alberola Ferranti, Carmela Iglesias i Felip, Josep Castellví Vives
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 195415
Reference: PI15/01262
Duration: 01/01/2016 - 30/11/2020

Identificación de nuevos factores pronóstico y diagnóstico en cáncer basados en microRNAs y sus proteínas diana que se asocian a tumores de carácter más agresivo

IP: Matilde Lleonart Pajarin
Collaborators: Angel García Jiménez, Teresa Moline Marimon, Carmela Iglesias i Felip, Vicente Peg Camara
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 145200
Reference: PI12/01104
Duration: 01/01/2013 - 30/06/2017

Related news

On World Cancer Research Day, we highlight the oncology research model of the Vall d'Hebron Campus that allows laboratory results to be transferred as quickly as possible to clinical practice.

Vall d’Hebron ha celebrat avui la Jornada del Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia cada cop més freqüent que patiran al llarg de la vida un de cada dos homes i una de cada tres dones del nostre entorn.

The multidisciplinary paper on papillary thyroid cancer has been considered the best original article of 2021 in the journal Endocrinología, Diabetes y Nutrición

Related professionals

Alejandro  Henao  Paez

Alejandro Henao Paez

Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract
Read more
Amira Idrizovic

Amira Idrizovic

Predoctoral researcher
Childhood Cancer and Blood Disorders
Read more
Cristina Gamez Cenzano

Cristina Gamez Cenzano

Senior researcher
Molecular Medical Imaging
Read more
Camille Guillard Sirieix

Camille Guillard Sirieix

Research technician
Neurodegenerative Diseases
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.