Skip to main content

Constanza Daigre Blanco

Soc psicòloga, tinc experiència clínica i com a investigadora a l'àmbit de la salut mental. Formo part del Servei de Salut Mental de l'hospital. Des del 2008 desenvolupo la meva activitat a la Secció d'addiccions i patologia dual.

Institutions of which they are part

Main researcher
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Vall Hebron Institut de Recerca
Psychiatrics
General Hospital

Constanza Daigre Blanco

Institutions of which they are part

Main researcher
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Vall Hebron Institut de Recerca
Psychiatrics
General Hospital

Soc psicòloga, tinc experiència clínica i com a investigadora a l'àmbit de la salut mental. Formo part del Servei de Salut Mental de l'hospital. Des del 2008 desenvolupo la meva activitat a la Secció d'addiccions i patologia dual.

Vaig realitzar els meus estudis de pregrau a la Universitat de Concepción, Xile. Posteriorment, vaig fer el Màster en Dinàmiques de la Salut i el Benestar mitjançant una beca Erasmus Mundus a la Universitat Autònoma de Barcelona. Soc Doctora en Psicologia Clínica i Psiquiatria per la mateixa universitat.

Les meves tasques assistencials inclouen l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels pacients amb trastorns per consum de substàncies i les seves comorbilitats. Així, els meus interessos en recerca se centren en l'estudi de les característiques de les persones amb trastorns per consum de substàncies. He publicat nombrosos articles sobre les característiques i l'evolució dels pacients que a més de les addicions enfronten altres trastorns mentals.

Projects

Grup consolidat

IP: José Antonio Ramos Quiroga
Collaborators: Pilar Lusilla Palacios, Natalia Calvo Piñero, Amanda Rodríguez Urrutia, Montserrat Corrales De la Cruz, Judit Cabana Dominguez, Marc Ferrer Vinardell, Gemma Nieva Rifa, Mª Dolores Braquehais Conesa, Lara Grau Lopez, Constanza Daigre Blanco, Marta Ribases Haro, Laura Gisbert Gustemps, Vanesa Richarte Fernández, Mireia Forner Puntonet, Christian Fadeuilhe Grau, Francisco Collazos Sanchez, Silvia Alemany Sierra, Silvia Amoretti Guadall, Gara Arteaga Henriquez, Grup consolidat, Natalia Llonga Tejedor, Maria Soler Artigas, Jorge Lugo Marin
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 60000
Reference: 2021 SGR 00840
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Estudio sobre la transferencia materno-filial de ¿9- tetrahidrocannabidol (THC) a través de leche materna en mujeres postparto con consumo habitual de cannabis. Correlación entre muestras de leche materna, orina y saliva

IP: Constanza Daigre Blanco
Collaborators: Maia Brik Spinelli
Funding agency: Ministerio Sanidad
Funding: 35519
Reference: 2021I047
Duration: 22/12/2021 - 21/12/2024

Related news

The TOUCH MSCA-COFUND doctoral training programme, led by UAB and focusing on the field of mental health, has opened its first call for applications, offering 13 doctoral positions.

The new drug improves core symptoms of depression in just three days

This new method improves and streamlines drug development processes

Related professionals

Hector Rios Duro

Hector Rios Duro

Research technician
Kidney Physiopathology
Read more
Pablo Sanchez Sancho

Pablo Sanchez Sancho

Research technician
Basic, Translational and Clinical Pharmacy Research
Read more
Cristopher Alan Mazo Torre

Cristopher Alan Mazo Torre

Research technician
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Read more
Patricia Bogdanov Baruj

Patricia Bogdanov Baruj

Postdoctoral researcher
Diabetes and Metabolism
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.