Skip to main content

Cristina Bernadó Morales

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca

Cristina Bernadó Morales

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca

Related news

The work of the multinational team, which has reviewed the records of more than one million patients who have received a new organ, has found significant differences between women and men

Divuit hores de programa solidari recull més de 8 milions d'euros per lluitar contra les malalties del cor. A Catalunya, una de cada quatre persones moren a causa d'una malaltia del cor o un ictus

Els premiats són un projecte de simulació per entrenar-se en maneig d'ECMO, un programa d’entrenament de treball en equip amb simulació i una base de dades que permet registre i consulta del procés de donació d'òrgans i teixits en temps real.

Related professionals

Andrea Freixa Benavente

Andrea Freixa Benavente

Clinical Research/Innovation in Pneumonia & Sepsis (CRIPS)
Read more
Gemma  Duarri Llado

Gemma Duarri Llado

Predoctoral researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Read more
Jordi Masiá Gridilla

Jordi Masiá Gridilla

Predoctoral researcher
New Technologies and Craniofacial Microsurgery
Read more
Mireia  Beltran  Porres

Mireia Beltran Porres

Growth and Development
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.