Skip to main content

Eugènia Serramontmany Morante

Sóc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària i treballo al Servei de Farmàcia de la Unitat d'assajos clínics onco-hematològics. El Servei de Farmàcia d'assajos clínics es basa en la gestió del medicament, l'elaboració i manipulació de citostàtics per a pacients ingressats i ambulatoris, l'atenció farmacèutica centrada en l'ús segur dels fàrmacs en investigació, i col·labora amb els diferents equips mèdics i promotors per garantir el millor tractament pel pacient. El VHIO és un destacat centre oncològic integral d'excel·lència.

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Pharmacy
General Hospital
Eugènia Serramontmany Morante

Eugènia Serramontmany Morante

Eugènia Serramontmany Morante

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Pharmacy
General Hospital

Sóc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària i treballo al Servei de Farmàcia de la Unitat d'assajos clínics onco-hematològics. El Servei de Farmàcia d'assajos clínics es basa en la gestió del medicament, l'elaboració i manipulació de citostàtics per a pacients ingressats i ambulatoris, l'atenció farmacèutica centrada en l'ús segur dels fàrmacs en investigació, i col·labora amb els diferents equips mèdics i promotors per garantir el millor tractament pel pacient. El VHIO és un destacat centre oncològic integral d'excel·lència.

Vaig començar a treballar a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 2015 quan vaig iniciar la residència en Farmàcia Hospitalària, FIR. En acabar la residència, em vaig incorporar a l'equip de Farmàcia de l'àrea d'assajos clínics onco-hematològics.La Unitat d'Atenció Farmacèutica d'Oncologia del Departament de Farmàcia, amb la certificació ISO 9001:2008, està associada als programes d'oncologia mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.El Programa d'atenció farmacèutica d'oncologia és responsable de la preparació dels citostàtics, els anticossos monoclonals i altres fàrmacs antitumorals parenterals utilitzats en els assajos clínics en oncologia, i també del seguiment de l'activitat clínica en els pacients oncològics.

Projects

Evaluation of the economic impact on a hospital care infrastructure of the different administration rates of intravenous immunoglobulin.

IP: Eugènia Serramontmany Morante
Collaborators: -
Funding agency: CSL Behring, S.A.
Funding: 3000
Reference: SERRAMONTANY/IGMAPS/2018
Duration: 20/07/2018 - 30/11/2018

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.