Skip to main content

Irene Salvador Roses

Institutions of which they are part

Research technician
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca

Irene Salvador Roses

Institutions of which they are part

Research technician
Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca

Related news

The work of the multinational team, which has reviewed the records of more than one million patients who have received a new organ, has found significant differences between women and men

Divuit hores de programa solidari recull més de 8 milions d'euros per lluitar contra les malalties del cor. A Catalunya, una de cada quatre persones moren a causa d'una malaltia del cor o un ictus

Els premiats són un projecte de simulació per entrenar-se en maneig d'ECMO, un programa d’entrenament de treball en equip amb simulació i una base de dades que permet registre i consulta del procés de donació d'òrgans i teixits en temps real.

Related professionals

Consuelo Álvarez Lorenzo

Consuelo Álvarez Lorenzo

Read more
Rivas Catoni, Lisandro Tomás

Rivas Catoni, Lisandro Tomás

Research technician
Cardiovascular Diseases
Read more
Rosa María Bartolomé Comas

Rosa María Bartolomé Comas

Microbiology
Read more
Macias Chimborazo, Valeria

Macias Chimborazo, Valeria

Research technician
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.