Skip to main content

Javier José Puig Galy

Sóc oftalmòleg, especialista en la còrnia i la superfície ocular. M'interessen, principalment, totes les patologies relacionades amb la còrnia i la conjuntiva.He dedicat els darrers anys a la incorporació de les tècniques quirúrgiques lamelares més actuals als trasplantaments corneals, així com a la millora dels seus resultats a mig i llarg termini.Formo part d'una secció que, sobretot, persegueix oferir una atenció especialitzada integral i contrastada.

Institutions of which they are part

Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Ophthalmology
General Hospital

Javier José Puig Galy

Institutions of which they are part

Donation and transplantation of organs, tissues and cells
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Ophthalmology
General Hospital

Sóc oftalmòleg, especialista en la còrnia i la superfície ocular. M'interessen, principalment, totes les patologies relacionades amb la còrnia i la conjuntiva.He dedicat els darrers anys a la incorporació de les tècniques quirúrgiques lamelares més actuals als trasplantaments corneals, així com a la millora dels seus resultats a mig i llarg termini.Formo part d'una secció que, sobretot, persegueix oferir una atenció especialitzada integral i contrastada.

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària des de l'any 1995 i en oftalmologia des de l'any 2000.Sóc Doctor en Medicina i Cirurgia des de l'any 2001, després de defensar la meva Tesi doctoral davant el tribunal corresponent.Com a docent, va participar en la formació d'estudiants de medicina en pràctiques i de residents d'oftalmologia des de l'any 2000 i sóc tutor de residents des de l'any 2006. També col·laboro impartint algunes classes de l'assignatura d'oftalmologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.Des de l'any 2004 sóc el responsable dels trasplantaments de còrnia i teixits oculars de l'Hospital Vall d'Hebron, col·laborant amb la Coordinació de trasplantaments a la biovigilància i traçabilitat dels mateixos. En els últims anys no només hem mantingut una situació de lideratge en la pràctica d'aquests trasplantaments a la sanitat pública, sinó que a més hem incorporat les tècniques més avançades en les cirurgies lamel·lars.Des de l'any 1998 participo activament en l'atenció oftalmològica dels pacients afectats de síndrome de Down, formant part de l'equip mèdic que treballa per a la Fundació Catalana d'aquesta síndrome.

Research lines

Oftalmologia

IP: Javier José Puig Galy

Projects

Oftalmologia

IP: José García Arumí
Collaborators: Javier José Puig Galy, Anna Duarri Piqué, Ana Boixadera Espax, Jaume Rigo Quera, Helena Isla Magrané, Claudia Garcia-Arumí Fusté, Miguel Angel Zapata Victori, Sara Martin Nalda, Laura Natalia Distefano, Randa Falah
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2021 SGR 00994
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Recerca en Oftalmologia

IP: José García Arumí
Collaborators: Javier José Puig Galy, Antoni Dou Saenz de Vizmanos, Ana Boixadera Espax, Vicente Jesús Martínez Castillo, Sara Martin Nalda, Laura Natalia Distefano
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2017SGR00903
Duration: 01/01/2017 - 31/12/2020

Related news

The work of the multinational team, which has reviewed the records of more than one million patients who have received a new organ, has found significant differences between women and men

Divuit hores de programa solidari recull més de 8 milions d'euros per lluitar contra les malalties del cor. A Catalunya, una de cada quatre persones moren a causa d'una malaltia del cor o un ictus

Els premiats són un projecte de simulació per entrenar-se en maneig d'ECMO, un programa d’entrenament de treball en equip amb simulació i una base de dades que permet registre i consulta del procés de donació d'òrgans i teixits en temps real.

Related professionals

Olga Boix Sanchez

Olga Boix Sanchez

Predoctoral researcher
Read more
Elena Lopez Cancio Martínez

Elena Lopez Cancio Martínez

Postdoctoral researcher
Neurovascular Diseases
Read more
Maria Soler Artigas

Maria Soler Artigas

Main researcher
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Read more
David Tabernero Caellas

David Tabernero Caellas

Senior researcher
Liver Diseases
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.