Skip to main content

Jesús Martínez Pérez

Sóc metge intensivista format a Vall d'Hebron i ara formo part de la Direcció Assistencial.

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Person in charge/Coordinator
Healthcare Management
Cross-departmental services

Jesús Martínez Pérez

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Person in charge/Coordinator
Healthcare Management
Cross-departmental services

Sóc metge intensivista format a Vall d'Hebron i ara formo part de la Direcció Assistencial.

M'he format a Vall d'Hebron i durant més de 20 anys he fet assistència, principalment a la UCI de l'Hospital Mútua de Terrassa, on les meves àrees d'expertesa eren la toxicologia, la depuració extrarenal, els trastorns electrolítics, l'òxid nítric i el traumatisme cranial. Fa uns anys vaig formar part d'un projecte d'informatització de la història clínica a l'Hospital Mútua de Terrassa. Formava part d'un equip que en definia les característiques funcionals i conceptes com ara el procés assistencial. Fa 5 anys vaig tornar a Vall d'Hebron com a subdirector a la Direcció de Processos i Qualitat, on he participat en la millora contínua dins del model EFQM, l'acreditació, la gestió per processos, etc. En l'actualitat formo part del nou projecte de gestió de l'Hospital, dins la direcció assistencial.

Projects

Desarrollo y evaluación de la implantación de una herramienta co-creada para la identificación y notificación por parte del paciente de cuasi-incidentes de seguridad en la atención hospitalaria.

IP: Dimelza Osorio Sánchez
Collaborators: Jesús Martínez Pérez, Karla Salas Gama, Percy Efrain Pantoja Bustillos, Anna Sala Cunill, Roser Martin Campos, Julia Salvador Lodosa, Daniel López Torres, Victoria Valls Comamala, Marta Aguayo Álvarez , Dimelza Osorio Sánchez
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 62920
Reference: PI22/00371
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.