Skip to main content

José Manuel Domínguez González

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i en Angiologia i Cirurgia Vascular per l'Hospital Vall d'Hebron. Metge adjunt del Servei de Cirurgia Vascular. Coordinador dins del Servei de Cirurgia Vascular en accesos vasculars per diàlisi. Interès en diagnòstic vascular, patologia aorta toràcica, cirurgia endovascular i gestió.

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Deputy director
Healthcare Management
Children's Hospital and Woman's Hospital
Deputy director
Healthcare Management
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital
Deputy director
Healthcare Management
Cross-departmental services
José Manuel Domínguez González

José Manuel Domínguez González

José Manuel Domínguez González

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Deputy director
Healthcare Management
Children's Hospital and Woman's Hospital
Deputy director
Healthcare Management
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital
Deputy director
Healthcare Management
Cross-departmental services

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i en Angiologia i Cirurgia Vascular per l'Hospital Vall d'Hebron. Metge adjunt del Servei de Cirurgia Vascular. Coordinador dins del Servei de Cirurgia Vascular en accesos vasculars per diàlisi. Interès en diagnòstic vascular, patologia aorta toràcica, cirurgia endovascular i gestió.

Especialista MIR en Medicina Familiar i en Angiologia i Cirurgia Vascular per l'Hospital Vall d'Hebron. Diplomat en Gestió en Atenció Primària per la Universitat de Barcelona. Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic nivells 1 i 2. Acreditació per exploracions hemodinàmiques pel Capítulo de Diagnóstico Vascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV). Grup d'aorta de l'Hospital (Coordinador Dr. Evangelista). Grup d'accesos vasculars.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.