Skip to main content

Laura Escot Garcia

Sóc enginyera biomèdica amb formació en emprenedoria, innovació i millora de processos. Formo part de la Unitat d’innovació participant en la gestió i implementació tant de projectes nacionals/europeus en els que participa l’hospital com de projectes d’innovació dins de l’hospital. He estat involucrada en projectes d’I+D i innovació en l’àmbit de dispositius mèdics i en projectes de millora de processos assistencials.

Institutions of which they are part

Enginyera
Innovation, Quality and Processes Management
Cross-departmental services

Laura Escot Garcia

Institutions of which they are part

Enginyera
Innovation, Quality and Processes Management
Cross-departmental services

Sóc enginyera biomèdica amb formació en emprenedoria, innovació i millora de processos. Formo part de la Unitat d’innovació participant en la gestió i implementació tant de projectes nacionals/europeus en els que participa l’hospital com de projectes d’innovació dins de l’hospital. He estat involucrada en projectes d’I+D i innovació en l’àmbit de dispositius mèdics i en projectes de millora de processos assistencials.

Sóc enginyera biomèdica graduada a l’Universitat de Barcelona l’any 2018.
Posteriorment vaig cursar el post grau de d-health (Biocat, 2019), on vaig adquirir coneixements en gestió i disseny de projectes d’innovació en l’àmbit mèdic, i el post grau lean Practitioner (UPC, 2020) enfocat en la implementació de la metodologia Lean per la millora de processos. I, actualment estic cursant un màster d’Enginyeria Biomèdica Computacional (UPF, 2021-2022).
He treballat a iVascular participant en la gestió i implementació  de projectes d’Innovació i de I+D en l’àmbit de dispositius mèdics cardiovasculars. I, actualment treballo fent gestió de projectes d’innovació dins la Direcció de Qualitat, Processos i Innovació de l’Hospital Vall d’Hebron.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.