Skip to main content

Marta Duero Adrados

Sóc farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, dedicada a l’atenció farmacèutica de pacients de l’àrea de cardiologia, urgències i centrada especialment en malalts crònics complexos. Treballo també com a referent en seguretat de pacients pel que fa a l’ús segur del medicament a l’hospital i la prevenció d’errors de medicació.

Institutions of which they are part

Senior researcher
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Farmàcia
Cross-departmental services

Marta Duero Adrados

Institutions of which they are part

Senior researcher
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Farmàcia
Cross-departmental services

Sóc farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, dedicada a l’atenció farmacèutica de pacients de l’àrea de cardiologia, urgències i centrada especialment en malalts crònics complexos. Treballo també com a referent en seguretat de pacients pel que fa a l’ús segur del medicament a l’hospital i la prevenció d’errors de medicació.

L’any 2008 vaig obtenir l’especialitat en farmàcia hospitalària a Vall d’Hebron i des de llavors treballo com a farmacèutica adjunta. Entre altres tasques, realitzo atenció farmacèutica a pacients de cardiologia, cirurgia cardíaca i crítics de la Unitat Coronària així com també d’una part dels malalts que ens visiten a urgències. He coordinat diferents projectes per a millorar l’atenció a pacients fràgils pel que fa a la medicació i la seva conciliació entre els diferents nivells assistencials.
Des del 2010 sóc referent en l’ús segur del medicament a l’hospital, formo part de la Subcomissió de Prevenció d’Errors de Medicació i de la Unitat Funcional per a la Seguretat de Pacients; responsable del procés de prevenció d’errors de medicació i la seva acreditació segons la Norma UNE-EN-ISO 9001/2008.
Activitat docent
Des de fa anys organitzo el curs de Prevenció d’Errors de Medicació en la Pràctica Assistencial, així com diferents cursos relacionats amb seguretat. Participo en la formació dels nous residents en el seu procés d’acollida.
Formació
Interessada sempre en formar-me de manera contínua, vaig estudiar per obtenir el Máster Oficial en Investigación, Control y Desarrollo de Medicamentos (Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona) i el 2014 vaig finalitzar el Máster en Gestión Hospitalaria y de Servicios Sanitarios (Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona).

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.