Skip to main content

Marta Torres Ferrús

Sóc Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Em vaig especialitzar en Neurologia a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron on continuo la meva activitat assistencial i investigadora a la Unitat de Cefalees del Servei de Neurologia.

Institutions of which they are part

Main researcher
Headache and Neurological Pain
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurology
General Hospital

Marta Torres Ferrús

Institutions of which they are part

Main researcher
Headache and Neurological Pain
Vall Hebron Institut de Recerca
Neurology
General Hospital

Sóc Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Em vaig especialitzar en Neurologia a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron on continuo la meva activitat assistencial i investigadora a la Unitat de Cefalees del Servei de Neurologia.

Sóc membre de la "International Headache Society", Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Nerurologia (GECSEN) i de la Societat Catalana de Neurologia.
He rebut múltiples beques per a la realització de projectes de investigació. He publicat articles originals i de revisió i tinc experiència en la realització d'assajos clínics.

Projects

BiOmarcadores Moleculares y clínicos de respuesta al tratamiento en los Ataques de Migraña (Estudio MAMBO).

IP: Marta Torres Ferrús
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Victor José Gallardo Lopez, Edoardo Caronna, Laura Gómez Dabó
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 75020
Reference: PI22/01530
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

Cefalea i dolor neurològic

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Marta Torres Ferrús, Vila Ballo, Adria, Victor José Gallardo Lopez, Nara Ikumi Montserrat, Marta Vila Pueyo, Edoardo Caronna
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2021 SGR 00406
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

AhEAD: Algoritmo de predicción de Eficacia de respuesta A tratamiento preventivo en pacientes con migraña crónica: marcaDores biológicos y clínicos

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Eulalia Gine Cipres, Marta Torres Ferrús, Victor José Gallardo Lopez, Edoardo Caronna
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 87120
Reference: PI19/01684
Duration: 01/01/2020 - 30/06/2024

BIOMIGA: un abordaje multidisciplinar para la identificacion de biomarcadores en migraña: estudio prueba de concepto basado en la estratificación de respondedores a anticuerpos monoclonales contra el CGRP

IP: Patricia Pozo Rosich
Collaborators: Alicia Alpuente Ruiz, Laila Asskour, Eulalia Gine Cipres, Marta Torres Ferrús, Victor José Gallardo Lopez
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 99999.97
Reference: AC19/00124
Duration: 01/01/2020 - 30/06/2024

Related news

The study, conducted in more than 770 people, concludes that atogepant reduces the frequency of migraine attacks and the need to take medication.

The results show that tobacco affects the expression of some genes related to the development of this type of headache.

Aquests guardons reconeixen els millors serveis i unitats de l’Estat, tant públics com privats, que busquen l’excel•lència en l’atenció que presten als seus pacients.

Related professionals

Alejandro  Henao  Paez

Alejandro Henao Paez

Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract
Read more
Amira Idrizovic

Amira Idrizovic

Predoctoral researcher
Childhood Cancer and Blood Disorders
Read more
Cristina Gamez Cenzano

Cristina Gamez Cenzano

Senior researcher
Molecular Medical Imaging
Read more
Camille Guillard Sirieix

Camille Guillard Sirieix

Research technician
Neurodegenerative Diseases
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.