Skip to main content

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Cirurgià Ortopèdic referent en l'àmbit de les infeccions de l'aparell locomotor i en la reconstrucció de defectes ossis massius. Des de l'any 2007 dedicat de forma monogràfica al tractament de pacients amb infeccions musculoesquelètiques greus, incloent-hi casos d'infecció periprotètica i d'osteomielitis. Autor de més de 30 publicacions científiques en l'àmbit de la infecció osteoarticular. Membre i col·laborador de diverses societats nacionals i internacionals dedicades a l'estudi d'aquesta entitat.

Institutions of which they are part

Main researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Orthopaedic Surgery and Traumatology
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital
Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Institutions of which they are part

Main researcher
Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Orthopaedic Surgery and Traumatology
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital

Cirurgià Ortopèdic referent en l'àmbit de les infeccions de l'aparell locomotor i en la reconstrucció de defectes ossis massius. Des de l'any 2007 dedicat de forma monogràfica al tractament de pacients amb infeccions musculoesquelètiques greus, incloent-hi casos d'infecció periprotètica i d'osteomielitis. Autor de més de 30 publicacions científiques en l'àmbit de la infecció osteoarticular. Membre i col·laborador de diverses societats nacionals i internacionals dedicades a l'estudi d'aquesta entitat.

Des de l'any 2007 sóc membre de la Unitat de Patologia Sèptica i Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor (UPSCRAL) pertanyent al Servei de Cirurgia Ortopèdica. La nostra unitat és referent en el tractament de les infeccions osteoarticulars complexes, incloent-hi les infeccions protètiques, l'osteomielitis i els defectes ossis massius. Som centre de referència nacional, també del programa CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) del Ministeri de Sanitat. Tinc especial interès en la reconstrucció de defectes ossis massius i en tècniques complexes de salvament d'extremitat, incloent-hi la Tècnica de Llizarov, la fixació externa tipus hexàpode i les megaprótesis articulars. Sóc autor de més de 30 articles científics internacionals, així com de diversos capítols en llibres de l'especialitat. Actualment sóc el IP del subrup de Patologia Sèptica dins del Grup d'estudi de Reconstrucció Ostearticular del VHIR.

Research lines

Bone Infections

We research in the field of musculoskeletal infections in a multidisciplinary team with the collaboration of microbiologists and experts in infection diseases. We do research focusing into two main groups: periprosthetic joint infection and bone tissue infection (osteomyelitis), developing applicable scientific knowledge in an attempt of improving the treatment and the prevention of such complex pathology.

IP: Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Projects

Assaig clínic aleatoritzat sobre l’eficàcia de la solució d’irrigació preformulada Bactisure en la cirurgia del desbridament d’infecció protètica aguda

IP: Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona
Collaborators: Rafael Oleo Taltavull, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Fundació Institut de Recerca HUVH
Funding: 35000
Reference: MARGARIT/2024/OLEO
Duration: 28/05/2024 - 27/05/2025

Assaig clínic aleatoritzat sobre l'eficàcia de la solució d'irrigació preformulada Bactisure en la cirugia del desbridament d'infecció protèsica aguda.

IP: Rafael Oleo Taltavull
Collaborators: Matias Vicente Goma-Camps, Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona
Funding agency: Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears
Funding: 8000
Reference: SCCOT/OLEO/2023
Duration: 15/07/2023 - 16/07/2025

ThermoShot. Una nueva tecnología frente a infecciones multiresistentes y las asociadas a biopelículas de dispositivos médicos.

IP: Joan Gavaldà Santapau
Collaborators: Javier Gomis Rodriguez, Xavier Nuvials Casals, Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 212657.5
Reference: PI18/01162
Duration: 01/01/2019 - 30/06/2023

ThermoShot/FlashShot: A New Technology against Antimicrobial Resistant and Biofilm Infections

IP: Joan Gavaldà Santapau
Collaborators: Javier Gomis Rodriguez, Victor Franco Puntes, Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona
Funding agency: Fundació La Marató de TV3
Funding: 199000
Reference: 20181310
Duration: 10/05/2019 - 09/05/2022

Related news

La Violència Masclista és la manifestació més greu de la desigualtat cap a les dones a la nostra societat; un greu problema de salut pública, un atemptat contra la llibertat individual i una violació dels drets humans.

The international study in which Vall d'Hebron participated has found that these women may experience a lower health-related quality of life regardless of how long ago the abuse occurred.

Related professionals

Sara Isabel Reidel

Sara Isabel Reidel

Research technician
Childhood Cancer and Blood Disorders
Read more
Montse Martinez Muñoz

Montse Martinez Muñoz

Multidisciplinary Nursing Research Group
Read more
Débora Ferrate Navarro

Débora Ferrate Navarro

Administrative
National Unit
Competitive Research Directorate
Read more
Gloria Palomar Martínez

Gloria Palomar Martínez

Psychiatry, Mental Health and Addictions
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.