Skip to main content

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Cirurgià Ortopèdic referent en l'àmbit de les infeccions de l'aparell locomotor i en la reconstrucció de defectes ossis massius. Des de l'any 2007 dedicat de forma monogràfica al tractament de pacients amb infeccions musculoesquelètiques greus, incloent-hi casos d'infecció periprotètica i d'osteomielitis. Autor de més de 30 publicacions científiques en l'àmbit de la infecció osteoarticular. Membre i col·laborador de diverses societats nacionals i internacionals dedicades a l'estudi d'aquesta entitat.

Institutions of which they are part

Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Orthopaedic Surgery and Traumatology
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital
Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Pablo Salvador Corona Pérez-Cardona

Institutions of which they are part

Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Orthopaedic Surgery and Traumatology
Traumatology, Rehabilitation and Burns Hospital

Cirurgià Ortopèdic referent en l'àmbit de les infeccions de l'aparell locomotor i en la reconstrucció de defectes ossis massius. Des de l'any 2007 dedicat de forma monogràfica al tractament de pacients amb infeccions musculoesquelètiques greus, incloent-hi casos d'infecció periprotètica i d'osteomielitis. Autor de més de 30 publicacions científiques en l'àmbit de la infecció osteoarticular. Membre i col·laborador de diverses societats nacionals i internacionals dedicades a l'estudi d'aquesta entitat.

Des de l'any 2007 sóc membre de la Unitat de Patologia Sèptica i Cirurgia Reconstructiva de l'Aparell Locomotor (UPSCRAL) pertanyent al Servei de Cirurgia Ortopèdica. La nostra unitat és referent en el tractament de les infeccions osteoarticulars complexes, incloent-hi les infeccions protètiques, l'osteomielitis i els defectes ossis massius. Som centre de referència nacional, també del programa CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) del Ministeri de Sanitat. Tinc especial interès en la reconstrucció de defectes ossis massius i en tècniques complexes de salvament d'extremitat, incloent-hi la Tècnica de Llizarov, la fixació externa tipus hexàpode i les megaprótesis articulars. Sóc autor de més de 30 articles científics internacionals, així com de diversos capítols en llibres de l'especialitat. Actualment sóc el IP del subrup de Patologia Sèptica dins del Grup d'estudi de Reconstrucció Ostearticular del VHIR.

Research lines

Bone Infections

We research in the field of musculoskeletal infections in a multidisciplinary team with the collaboration of microbiologists and experts in infection diseases. We do research focusing into two main groups: periprosthetic joint infection and bone tissue infection (osteomyelitis), developing applicable scientific knowledge in an attempt of improving the treatment and the prevention of such complex pathology.

IP: Corona Pérez-Cardona, Pablo Salvador

Projects

ThermoShot. Una nueva tecnología frente a infecciones multiresistentes y las asociadas a biopelículas de dispositivos médicos.

IP: Gavaldà Santapau, Joan
Collaborators: Gomis Rodriguez, Javier, Nuvials Casals, Xavier, Corona Pérez-Cardona, Pablo Salvador
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 212657.5
Reference: PI18/01162
Duration: 01/01/2019 - 30/06/2023

ThermoShot/FlashShot: A New Technology against Antimicrobial Resistant and Biofilm Infections

IP: Gavaldà Santapau, Joan
Collaborators: Gomis Rodriguez, Javier, Franco Puntes, Victor, Corona Pérez-Cardona, Pablo Salvador, Benito Almirante Gragera
Funding agency: Fundació La Marató de TV3
Funding: 199000
Reference: 20181310
Duration: 10/05/2019 - 09/05/2022

Incorporació Dr. Benito Almirante a la RETICS en malalties infeccioses RED ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍAS INFECCIOSAS

IP: Benito Almirante Gragera
Collaborators: Larrosa Escartin, María Nieves, Len Abad, Oscar, Serra Pladevall, Judit, Codina Grau, Gema, Ferrer Barberà, Mª Carmen, Antón Pagarolas, Andres, Bartolomé Comas, Rosa María, Fernández Hidalgo, Nuria, Gavaldà Santapau, Joan, Esperalba Esquerra, Juliana, Rodríguez Pardo, Ma Dolores, Mir Cros, Alba, Escola Verge, Laura, Sellares Nadal, Julia, Pumarola Suñé, Tomàs, Carles Pigrau Serrallach, Ruiz Camps, Isabel, Incorporació Dr. Benito Almirante a la RETICS en malalties infeccioses RED ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍAS INFECCIOSA, Lung Suarez, Mayli, Tórtola Fernández, Mª Teresa, Gonzalez Lopez, Juan Jose, Corona Pérez-Cardona, Pablo Salvador, Los Arcos Bertiz, Ibai, Ester Marquez Algaba
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 401918
Reference: RD16/0016/0003
Duration: 01/01/2017 - 31/12/2022

Impacto de la erradicación de la bacteriuria asintomática sobre la reducción de la incidencia de infección periprotésica precoz en pacientes con fractura de fémur que requieren hemiartroplastia de cadera

IP: Rodríguez Pardo, Ma Dolores
Collaborators: Mª del Mar Villar Casares, Carles Pigrau Serrallach, Lung Suarez, Mayli, Aguilar García, Marc, Corona Pérez-Cardona, Pablo Salvador
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 76230
Reference: PI15/02161
Duration: 01/01/2016 - 31/12/2019

Related news

La Violència Masclista és la manifestació més greu de la desigualtat cap a les dones a la nostra societat; un greu problema de salut pública, un atemptat contra la llibertat individual i una violació dels drets humans.

The international study in which Vall d'Hebron participated has found that these women may experience a lower health-related quality of life regardless of how long ago the abuse occurred.

Related professionals

Eser Ucar

Eser Ucar

Postdoctoral researcher
Molecular Medical Imaging
Read more
Laura Rubio Unguetti

Laura Rubio Unguetti

Research technician
Cardiovascular Diseases
Read more
Hillary Katiuska Evanan Galindo

Hillary Katiuska Evanan Galindo

Administrative
National Projects Unit
Competitive Projects Area
Read more
Maria Eugenia Palacio Lacambra

Maria Eugenia Palacio Lacambra

Research technician
Basic, Translational and Clinical Pharmacy Research
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.