Skip to main content

Patricia García Ortega

Sóc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària, i treballo a la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).  El Servei de Farmàcia a la unitat d'UITM realitza la gestió del medicament i l'atenció farmacèutica centrada en l'ús segur dels medicaments en assajos clínics oncològics, i col·labora amb els diferents equips mèdics per assolir la millor atenció multidisciplinària pel pacient.

Institutions of which they are part

Research technician
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Pharmacy
General Hospital
Patricia García Ortega

Patricia García Ortega

Patricia García Ortega

Institutions of which they are part

Research technician
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Pharmacy
General Hospital

Sóc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària, i treballo a la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).  El Servei de Farmàcia a la unitat d'UITM realitza la gestió del medicament i l'atenció farmacèutica centrada en l'ús segur dels medicaments en assajos clínics oncològics, i col·labora amb els diferents equips mèdics per assolir la millor atenció multidisciplinària pel pacient.

Vaig començar a treballar a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron el 2016, quan vaig iniciar el període de quatre anys de formació especialitzada en Farmàcia Hospitalària, el FIR. En acabar la residència em vaig incorporar a l'equip de Farmàcia de l'àrea d'assajos clínics oncohematològics.La Unitat d'Atenció Farmacèutica d'Oncologia del Departament de Farmàcia, amb la certificació ISO 9001:2008, està associada als programes d'oncologia mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.El Programa d'atenció farmacèutica d'oncologia és responsable de la preparació dels citostàtics, els anticossos monoclonals i altres fàrmacs antitumorals parenterals utilitzats en els assajos clínics en oncologia, i també del seguiment de l'activitat clínica en els pacients oncològics. Disposa d'un equip de farmacèutics especialitzats en farmàcia hospitalària i en farmàcia oncològica, i també de tècnics de laboratori.El Programa de suport a la recerca farmacològica en oncologia està format per farmacèutics, biòlegs i tècnics de laboratori especialitzats en assajos clínics. El Programa està dedicat a la gestió, l'emmagatzematge, l'expedició i el control de mostres per a assajos clínics en oncologia.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.