Skip to main content

Paula Resta

Sóc cirurgiana cardíaca, i tota la meva formació l'he fet a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en tots els camps de la nostra especialitat. M'interessa la cirurgia de reparació valvular, cirurgia coronària sense circulació extracorpòria, i especialment la cirurgia de les cardiopaties congènites de l'adult.

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Angiology, Vascular Surgery and Endovascular Surgery
General Hospital

Paula Resta

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Angiology, Vascular Surgery and Endovascular Surgery
General Hospital

Sóc cirurgiana cardíaca, i tota la meva formació l'he fet a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, en tots els camps de la nostra especialitat. M'interessa la cirurgia de reparació valvular, cirurgia coronària sense circulació extracorpòria, i especialment la cirurgia de les cardiopaties congènites de l'adult.

Sóc metgessa, vaig completar cinc anys de formació resident en Cirurgia Cardíaca a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i actualment continuo treballant com a especialista.
Vaig estudiar Medicina a la Universitat de Buenos Aires (UBA). 
A més, assisteixo a cursos sobre Cirurgia Cardíaca per anar completant el meu coneixement des de tots els punts de vista.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.