Skip to main content

Vidal Otero, Jana

Soc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària amb especial interès en l'àmbit de l'atenció farmacèutica a pacients externs. Actualment desenvolupo la meva activitat a la Unitat de Dispensació Ambulatòria de l'Àrea General, més concretament soc referent dels pacients amb patologia onco-hematològica. Des d'aquí realitzem la dispensació i el seguiment farmacoterapèutic dels pacients adults que duen prescita Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria. En aquest context cal destacar la importància d'una gestió eficient que garanteixi l'adequat control de la despesa.

Institutions of which they are part

Research technician
Basic, Translational and Clinical Pharmacy Research
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Farmàcia
Cross-departmental services
Vidal Otero, Jana

Vidal Otero, Jana

Vidal Otero, Jana

Institutions of which they are part

Research technician
Basic, Translational and Clinical Pharmacy Research
Vall Hebron Institut de Recerca
Pharmacist
Farmàcia
Cross-departmental services

Soc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària amb especial interès en l'àmbit de l'atenció farmacèutica a pacients externs. Actualment desenvolupo la meva activitat a la Unitat de Dispensació Ambulatòria de l'Àrea General, més concretament soc referent dels pacients amb patologia onco-hematològica. Des d'aquí realitzem la dispensació i el seguiment farmacoterapèutic dels pacients adults que duen prescita Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria. En aquest context cal destacar la importància d'una gestió eficient que garanteixi l'adequat control de la despesa.

Soc farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària i em vaig incorporar com a adjunta del Servei de Farmàcia quan vaig acabar la meva formació com a FIR l'any 2013 aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, disposo de l'acreditació americana Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP) i un Màster Oficial en Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica.
Després d'haver estat sis anys com a farmacèutica adjunta a la Unitat d'Assaigs Clínics Oncohematològics, des de 2019 formo part de l'equip que conforma la Unitat de Dispensació Ambulatòria de l'Àrea General. En aquesta àrea no només tenim com a objectiu la dispensació de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria als pacients adults, sinó que desenvolupem activitats d'atenció farmacèutica i farmàcia clínica, que inclouen el seguiment farmacoterapèutic, l'educació sanitària i la informació als pacients sobre els tractaments i productes dispensats promovent així l'ús racional i eficient dels medicaments.
Finalment, la docència i la investigació són dos àmbits en els quals participem activament, per tal de promoure el coneixement en l'àmbit de la farmàcia i l'ús del medicament.

Projects

Immune-Image: Specific Imaging of Immune Cell Dynamics Using Novel Tracer Strategies

IP: José Raul Herance Camacho
Collaborators: Alvaro Jesus Valverde Moya, Carolina Aparicio Gomez, Julia Baguña Torres, Emily Betancourt Fernández, Jana Vidal Otero, Cristina Gamez Cenzano
Funding agency: The Innovative Medicines Initiative
Funding: 514560
Reference: IMMUNE-IMAGE_IMI22018
Duration: 01/10/2019 - 30/09/2024

Related news

Within the framework of a clinical trial, the first 3D printed medicine in Europe in the pediatric field will be tested.

Related professionals

Luciano Rodríguez Gómez

Luciano Rodríguez Gómez

Senior researcher
Transfusional Medicine
Read more
Marta Rebull Santamaria

Marta Rebull Santamaria

Research technician
Biomedical Research in Gynaecology
Read more
Marc Aguilar García

Marc Aguilar García

Reconstructive Surgery of the Locomotor System
Read more
Jesús Quintero Bernabeu

Jesús Quintero Bernabeu

Main researcher
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.