Skip to main content
03/28/2023 - 14:00

Acte de l’eCORE Salut Global 'Impacte de la contaminació i el canvi climàtic a la salut'

Ubicació Sala d’actes de la planta 10 de l’Hospital General
Etiqueta Jornades

14.00 - 14.15 h. Acte de benvinguda

MODERADOR: Dr. Ricard Ferrer

14.15 – 14.35 h. Comissió Salut i Medi Ambient de l’Hospital Universitari Vall d'Hebron

14.35 - 15.05 h. Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre les arítmies cardíaques i possibles beneficis de mesures poblacionals i mecanístiques 

15.05 - 15.35 h. Partícules dièsel en la malaltia de l'ictus, resultats de l'exposició en models experimentals

15.35 - 16.15 h. Contaminació ambiental, malaltia cerebrovascular silent i cognició

16.15 – 16.30 h. Descans / Cafè

MODERADORA: Dra. María Jesús Cruz

16.30 – 17.00 h. Exposició a contaminants i malaltia respiratòria

17:00 – 17:30 h. Exposicions ambientals associades a baix rendiment escolar

17.30 – 18.00 h. Recerca operacional contra la desnutrició crònica i la mortalitat infantil al sud d'Angola

18:00 – 18:30 h. Debat i cloenda de la Jornada

Icona fitxers

Acte de l’eCORE Global Health "Impacte de la contaminació i el canvi climàtic a la salut"

PDF 0.42 MB