Skip to main content
04/19/2023 - 12:00

Defensa de tesi 'Experimental models in non-alcoholic steatohepatitis and effects of therapeutic strategies based on gut microbiota'

Ubicació Sala d’actes de la planta baixa de l’Hospital General
Etiqueta Tesis

Doctoranda: Aurora Barbera Belles, grup de Recerca de Malalties hepàtiques (VHIR)

Directors: Dra. María Martell Pérez-Alcalde i Dr. Salvador Augustin Recio

Tutor: Dr. Joan Genescà Ferrer