Skip to main content
28/07/2022

El Servei d'Urgències realitza proves a més de 18.000 pacients per detectar el virus de l'hepatitis C

Ariadna-Rando-Juan-Carlos-Ruiz-Jordi-Llaneras-Maria-Buti-Francisco-Rodriguez-Frias

28/07/2022

Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat que ha permès detectar més de 128 persones amb el virus actiu, de les quals 40 han estat tractades i curades.

El virus de l'hepatitis C és dels denominats virus silenciosos. Els efectes de la malaltia no es noten fins que es troba en un estat avançat i ja ha provocat danys hepàtics. Per això, la detecció precoç és clau per al tractament i curació de les persones afectades.

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, conjuntament amb el Servei de Microbiologia i el Servei d'Hepatologia, han posat en marxa un projecte pioner a l'Estat per detectar el virus de l'hepatitis C en persones que acudeixen a Urgències i a les quals cal fer una anàlisi de sang.

Durant els dos primers anys de funcionament d'aquest projecte, s'han fet més de 18.000 proves a pacients que han passat per Urgències, que han donat com a resultat una prevalença del virus actiu del 0,7%, mentre que s'estima que aquest virus té una prevalença en la població general del 0,2%.

Per això, quan un o una pacient adult ingressen al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i se'ls ha de fer una analítica de sang, s'afegeix fer la prova de l'hepatitis C. Si el resultat és positiu, es comunica al o la pacient que està afectat per aquest virus i se li ofereix l'oportunitat d'iniciar de manera immediata un tractament. "Cal tenir en compte que moltes persones que formen part de col·lectius vulnerables no solen acudir als circuits d'Atenció Primària, però sí acudeixen als d'Urgències. I és aquí on podem detectar el virus i començar el tractament", diu el Dr. Jordi Llaneras, adjunt del Servei d'Urgències.

Una vegada comprovat que el o la pacient compleixen els criteris per ser tractats, el procés s'inicia immediatament. "A la persona que ha donat positiu en el virus de l'hepatitis C se li ofereix la possibilitat de començar el tractament. Si accepta, es posa en marxa immediatament, però cal tenir en compte que molts d'aquests pacients es troben en situació de vulnerabilitat i a vegades no venen quan els citem. Durant aquest procés hem detectat 128 pacients i n'hem tractat i curat 40", explica el Dr. Jordi Llaneras.

A més, l'anàlisi de cost-efectivitat d'aquesta estratègia s'ha mostrat molt rendible, ja que la despesa sanitària en pacients amb el virus de l'hepatitis C que no són tractats a temps és molt alta. Per això, aquest tipus de cribratge s'està començant a fer també per a la detecció de VIH i el de l'hepatitis B.

Els resultats d'aquest estudi han estat presentats al Congrés de l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH), on ha estat triat com a comunicació oral, i en el Congrés Europeu de Malalties del Fetge (EASL), on també ha estat triat com a comunicació oral. L’estudi s’ha fet amb la col·laboració de Gilead International.

Durant els dos primers anys de funcionament d'aquest projecte, s'han fet més de 18.000 proves a pacients que han passat per Urgències

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.