Skip to main content
05/12/2022

La Dra. Lluïsa Montesinos, nova presidenta de la Societat Espanyola de Paraplegia

teresa crespo
Lluïsa Montesinos

05/12/2022

En la mateixa trobada la SEP va decidir atorgar per primera vegada una beca per fer formació a l'estranger de dos mesos. La beca es va atorgar a la Dra. Teresa Crespo, adjunta a la Unitat de Lesionats Medul·lars de Vall d’Hebron.

La Dra. Lluïsa Montesinos, cap de la Unitat de Lesionats Medul·lars de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Medicina Física i Rehabilitació del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha estat nomenada presidenta de la Societat Espanyola de Paraplegia (SEP). Així ho va decidir l'assemblea general de la SEP en el marc del Congrés Paraplegia del passat 18 de novembre. La SEP és una associació de caràcter científic que agrupa professionals mèdics i de titulació superior dedicats a l'assistència i recerca de tots els aspectes de la lesió medul·lar espinal.

Així mateix, en la mateixa trobada la SEP va decidir atorgar per primera vegada una beca per fer formació a l'estranger de dos mesos. La beca es va atorgar a la Dra. Teresa Crespo, adjunta a la Unitat de Lesionats Medul·lars de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora del grup de recerca en Medicina Física i Rehabilitació del VHIR.

La SEP agrupa professionals mèdics i de titulació superior dedicats a l'assistència i recerca de tots els aspectes de la lesió medul·lar espinal

Related news

The creation of hybrid digital-human interaction spaces between avatars and people offers new opportunities for personalized medicine

Entre els projectes es troben 12 investigacions on participen investigadors i investigadores de Vall d’Hebron.

Within the framework of the project “Cooperative Cohort COVID-19”, a mobile application will allow citizens to transfer their data under certain conditions and thus actively collaborate in research projects.

Related professionals

Xurxo Segura Navarro

Xurxo Segura Navarro

Predoctoral researcher
Research Group of Physical Medicine and Rehabilitation
Read more
Teresa Crespo Rivero

Teresa Crespo Rivero

Predoctoral researcher
Research Group of Physical Medicine and Rehabilitation
Read more
Samar Zaher Zatara

Samar Zaher Zatara

Research technician
Research Group of Physical Medicine and Rehabilitation
Read more
Rosa Elisabet Ruiz Hudd

Rosa Elisabet Ruiz Hudd

Research Group of Physical Medicine and Rehabilitation
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.