Skip to main content
14/03/2023

La recerca millora el diagnòstic de l'endometriosi

Dia Mundial Endometriosi

14/03/2023

Amb motiu del Dia Mundial de l’Endometriosi, destaquem la recerca que desenvolupen els i les nostres professionals en aquest camp.

Entre els principals objectius del grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR es troba la millora del diagnòstic precoç i explorar noves opcions terapèutiques per a l'endometriosi, una malaltia que afecta 190 milions de dones al món i que continua estant infradiagnosticada. Poden passar entre 7 i 10 anys abans que una dona tingui un diagnòstic correcte.

Recentment, la Dra. Eva Colàs investigadora principal del grup Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR va ser guardonada amb una beca del programa Leonardo de la Fundación BBVA. El seu projecte de recerca busca dissenyar un nou mètode diagnòstic molecular no- invasiu de l’endometriosi. La tècnica proposada es basaria en l’anàlisi de biomarcadors proteics d’una mostra de fluid cervical de la pacient, una proposta molt més simple, ràpida i indolora que les que es realitzen actualment. 

L’endometriosi és una malaltia caracteritzada per la implantació i creixement de teixit endometrial fora de l’úter. Malgrat que diversos estudis estimen que la pateixen el 10% de les dones en edat fèrtil, encara és una patologia molt infradiagnosticada i, per tant, no sabem el seu abast real. De les afectades, una de cada deu pateix la varietat més greu, l’anomenada endometriosis profunda. Actualment, per determinar definitivament que es pateix aquesta variant de la malaltia, les pacients s’han de sotmetre a una laparoscòpia o una intervenció exploratòria similar, el que pot endarrerir entre quatre i onze anys el diagnòstic. El nou mètode plantejat per la Dra. Eva Colàs agilitzaria i simplificaria tot el procediment suposant una millora substancial de la qualitat de vida de les pacients.

D'altra banda, gràcies al projecte del mocador solidari que des de fa cinc anys impulsem amb Natura, Judit Mascó i Clàudia Valsells, s'està finançant una beca predoctoral per a la recerca de l'endometriosi i el càncer d'endometri que recau en Carina Masferrer."En cinc anys, el mocador solidari s’ha convertit en un símbol de la lluita contra el càncer d'endometri i permet que es continuï fent recerca per trobar respostes”, destaca el Dr. Antonio Gil, cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del Grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Endometriosi, per donar visibilitat a la malaltia, a les pacients i una empenta a la recerca, el Servei de Ginecologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha organitzat una sessió de ioga oberta per a pacients, acompanyants i professionals a la plaça Messi, davant de l’Hospital Infantil i de la Dona.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és centre de referència per al diagnòstic i tractament de l’endometriosi

A la consulta monogràfica d’endometriosi de la Unitat d’Endoscòpia Ginecològica del Servei de Ginecologia es realitzen més de 250 primeres visites cada any, i es fa el seguiment d’un gran volum de pacients que reben un tractament mèdic amb resultats satisfactoris. Les pacients que no presenten una evolució adequada, o que tenen una afectació severa extragenital o bé associen esterilitat es presenten al Comitè d’Endometriosi.

D’altra banda, les pacients que requereixen un tractament quirúrgic es beneficien de la tecnologia més avançada en cirurgia mínimament invasiva. L’equip quirúrgic que tracta les pacients amb endometriosi té una àmplia experiència en cirurgia robòtica, i des del 2019 s'han realitzat més de 50 cirurgies d’endometriosi d’alta complexitat amb assistència robòtica, moltes d’elles en coordinació amb l'equip de Cirurgia Colorectal i amb l'equip d'Urologia.

Related news

From 6th to 7th March, more than 60 European researchers have shared the advances in translational research in endometrial cancer

On January 24, a session was held to explain what these three-dimensional models are and what advantages they have, as well as to review some of their applications in research.

A team from Vall d'Hebron Research Institute (VHIR) and the Autonomous University of Barcelona (UAB) highlights the ERK5 protein as a key factor in the resistance to cancer drugs.

Related professionals

Antonio Gil Moreno

Antonio Gil Moreno

Head of group
Biomedical Research in Gynaecology
Read more
Eva Colas  Ortega

Eva Colas Ortega

Head of group
Biomedical Research in Gynaecology
Read more
Maria Cristina Centeno Mediavilla

Maria Cristina Centeno Mediavilla

Biomedical Research in Gynaecology
Read more
José Luis Sánchez Iglesias

José Luis Sánchez Iglesias

Biomedical Research in Gynaecology
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.