Skip to main content
05/05/2011

Trombosi de la falsa llum, mal pronòstic en dissecció aòrtica

2011_0151_2011_0151_IMATGE

05/05/2011

La trombosi parcial de la falsa llum, no es un factor protector en la dissecció de l'aorta de tipus B o descendent, com es pensava fins ara, sinó de mal pronòstic, segons es demostra en un estudi internacional que publica avui The New England Journal of Medicine. El treball s'ha coordinat des de Michigan i en ell han participat Arturo Evangelista, cap de secció d'Ecocardiografía del Laboratorio d'Image Cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari del Vall d'Hebrón, de Barcelona.

La trombosi parcial de la falsa llum, no es un factor protector en la dissecció de l'aorta de tipus B o descendent, com es pensava fins ara, sinó de mal pronòstic, segons es demostra en un estudi internacional que publica avui The New England Journal of Medicine. El treball s'ha coordinat des de Michigan i en ell han participat Arturo Evangelista, cap de secció d'Ecocardiografía del Laboratorio d'Image Cardíaca del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari del Vall d'Hebrón, de Barcelona.

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.