Vés al contingut

María José Buzón Gómez

Sóc investigadora amb una àmplia formació en virologia i immunologia i un gran interès en la investigació traslacional. Em dedico a l'estudi de noves teràpies dirigides a la cura d'VIH, amb especial èmfasi en la caracterització, tant en sang com en diferents teixits, de nous reservoris cel·lulars de VIH i el desenvolupament d'estratègies que potenciïn el sistema immunitari. Recentment part de les meves investigacions s'ha dirigit a l'estudi del SARS-CoV-2.

Institucions de les que formen part

Cap de grup
Malalties infeccioses
Vall Hebron Institut de Recerca

María José Buzón Gómez

Institucions de les que formen part

Cap de grup
Malalties infeccioses
Vall Hebron Institut de Recerca

Sóc investigadora amb una àmplia formació en virologia i immunologia i un gran interès en la investigació traslacional. Em dedico a l'estudi de noves teràpies dirigides a la cura d'VIH, amb especial èmfasi en la caracterització, tant en sang com en diferents teixits, de nous reservoris cel·lulars de VIH i el desenvolupament d'estratègies que potenciïn el sistema immunitari. Recentment part de les meves investigacions s'ha dirigit a l'estudi del SARS-CoV-2.

Des del 2015, sóc la responsable del Laboratori d'Investigació Translacional de VIH, ubicat a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron (VHIR), i que pertany al servei de Malalties Infeccioses. La meva etapa predoctoral la vaig realitzar a l'Institut de Recerca IrsiCaixa, on vaig obtenir el meu doctorat el 2010 en Biologia Molecular, Bioquímica i Biomedicina per la UAB. Vaig completar la meva formació postdoctoral al Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard, on vaig ser Instructora de Medicina en la Harvard Medical School el 2014. Les meves investigacions van proporcionar una de les primeres evidències que demostraven l'existència de noves rondes de replicació viral críptica en pacients en presència de TAR (Nat Med 2010), i van identificar cèl·lules reservori amb propietats similars a les de les cèl·lules mare que contribueixen a la persistència de VIH a llarg termini (Nat Med 2014). Des del 2015, lidero el meu grup de recerca al VHIR, on recentment el meu laboratori ha identificat el receptor CD20 com un nou marcador que identifica el reservori transcripcionalment actiu del VIH (Nat Com 2019), hem caracteritzat la fracció de virus que es poden reactivar amb agents de reversió de latència en diferents poblacions CD4 (Plos Path 2019), i hem desenvolupat noves estratègies nanotecnològiques per a l'eliminació del reservori viral (NanoToday 2021). A més, sóc membre de diversos panells d'avaluació (convocatòries MINECO i AES), de grups internacionals de treball (BEAT-HIV Delaney Collaboratory Group) i participo en diferents comitès científics. També he contribuït a la innovació amb 3 patents d'investigació. És important destacar que he rebut diversos premis, inclòs el CFAR Young Investigator Award (Harvard University Center for AIDS Research), el MGH ECOR Tosteson Award i el "International Raising Talents 2016" de la Fundació L'Oreal-Unesco For Women in Science.
Podeu trobar una llista completa de publicacions aquí https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1TwfYvrCsLtkW/bibliography/public/

Línies de recerca

Infecció per VIH i infeccions de transmissió sexual

En aquesta Unitat de Recerca treballen diferents grups d´investigació dedicats a l´estudi de diferent malalties,  com la infecció per VIH i altres infeccions molt prevalents al nostre país (sífilis, gonocòcia, limfogranuloma veneri o infeccions produïdes pel virus del papil·loma humà)


INVESTIGADORS: Vicenç Falcó, Adrià Curran, Jordi Navarro, Joaquín Burgos, Maria José Buzon, Meritxell Ventura, Paula Suanzes, Arnau Monforte


GRUPS DE RECERCA


2.a. Estudis del reservoris virals del VIH y estratègies per eliminar-los. IP: Maria J. Buzon


Descripció: El grup es centra en la caracterització del reservori del VIH i en el disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a eliminar aquest reservori.  Més concretament, les línies de recerca són 1) La caracterització de cèl·lules, en sang i teixits, de reservoris del VIH, i el desenvolupament de models de latència en diferent teixits -2) L'avaluació de nous compostos per purgar el VIH en diferents compartiments anatòmics, -3) La identificació de noves estratègies immunomoduladores dirigides a les cèl·lules NK per eliminar el VIH, i -4) El desenvolupament de noves nano-eines per atacar el VIH en reservoris de teixits


Projectes en actiu

1. Harnessing tissue resident memory NK cells for the control of viral infections. Agencia Estatal de Investigación PID2021. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/09/2022-31/08/2025. 365.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

2.  Identification of HVI-latency markers in human tissues.  Gilead Sciences, Inc. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 22/02/2023-21/02/2025. 50.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

3.  Validación del Anticuerpo Biespecífico Ab-Bi16/32 dirigido a los reservorios virales del VIH (Bi-Cure). Agencia Estatal de Investigación. Prueba de Concepto PDC2022. (Institut de Recerca Vall d´Hebron).  01/12/2022-30/11/2024. 149.500 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

4. Enhancing Tissue-Specific Immune Microenvironments for the Cure of HIV. Obra Social Fundación la Caixa. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/11/2020-31/10/2023. 698.000 €. IP and Coordinador Maria J. Buzon.

5.  Redirecció de la immunitat innata al pulmó per controlar la COVID-19 (REDINCOV).  (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/09/2021-31/08/2023. 300.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

Link a totes les publications: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1TwfYvrCsLtkW/bibliography/public/

Equip: Nerea Sanchez (estudiant predoctoral); David Perea (estudiant predoctoral); Ana Gallego (estudiant predoctoral); Alba Gonzalez (estudiant predoctoral); Yasmine Baktash (investigadora postdoctoral); Joan Rey (tècnic de laboratori); Judith Grau (Lab Manager).


Tesis

1.  Antonio Astorga-Gamaza: Papel de las células Natural Killer en la eliminación de los reservorios celulares del VIH y uso de la nanotecnología para potenciar su función. Data defensa: 5/11/2021

2.  Judith Grau-Expósito: Posada a punt i aplicació d´una técnica per a la caracterització del reservori del VIH i avaluació d´un nou compost natural com a agent reversor de la latencia. Data defensa 26/11/2020.


Noticies. https://vhir.vallhebron.com/es/search?search_api_fulltext=Maria+Jose+Buzon&type=All2.b.   Immunitat de la Mucosa contra les Infeccions (MIM). IP: Meritxell Genescà


Descripció: L'objectiu principal de les nostra recerca és definir la naturalesa de les respostes immunitàries que protegeixen contra els patògens que afecten les mucoses i els teixits per tal de desenvolupar noves teràpies contra aquestes infeccions.?Les principals línies d'investigació són: 1) Paper de les cèl·lules T de memòria residents davant les malalties infeccioses; 2) ITS i coinfeccions; 3) Adjuvants i biomarcadors de la immunitat de la mucosa; 4) Models d'explant de teixit per estudiar les interaccions hoste-patogen i la immunitat.


Projectes en actiu

1. Human Mucosal Immunology platforms for Next-Generation Vaccine Development. MICINN, Consolidación Investigadora 22, CNS2022-135549. (Institut de Recerca Vall d’Hebron). 01/07/2023-31/12/2025. 200.000 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

2. Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research. European Union. 09/2022 - 08/2025. Budget based on services. Investigadora principal de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron Meritxell Genescà.

3.  Induction of CD8+ Resident Memory T cell phenotypes to eliminate viral reservoirs. Gilead. Duration: 09/2022 - 09/2024. Budget: 50.000 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

4.  Enhancing CD8+ Resident Memory T cell function to control and eliminate viral reservoirs (PI20/00160). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 01/2020 - 12/2024. 171.820 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

5. Charting SARS-CoV-2 entry factors in human tissues. Fundació la Marató TV3. Duration: 01/2020 - 12/2023. 400.000€. Investigadora principal i coordinadora Meritxell Genescà.


Link a totes les publicacions:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/meritxell.genesca%20ferrer.1/bibliography/public/


Equip

Cristina Mancebo (estudiant predoctoral); Daan Pieren (investigador postdoctoral); Aleix Benítez (tècnic de laboratori).


Tesis:

1.  Jon Cantero Pérez: Papel de las células inmunes residentes en la mucosa cervicovaginal ante las infecciones de transmisión sexual. Data defensa: 15/11/2019

Noticies.https://vhir.vallhebron.com/es/search?search_api_fulltext=meritxell+Genesc%C3%A0&type=All


2.c. Estudi de patologia associada al virus del  papil·loma humà (VPH) en persones VIH: IP: Adrià Curran, Joaquin Burgos


Descripció: El càncer anal associat a la infecció per VPH s’ha convertit en una de les neoplàsies mes freqüents en personers que viuen amb el VIH. La nostre unitat es va crear en el 2009, com a unitat pionera a tot l’estat, amb l’objectiu de detectar i tractar les lesions precursores de càncer anal en persones d’alt risc. Actualment estan seguiment mes de 1000 persones provinents de diferents centres hospitalaris.


En aquet temps la nostra unitat ha ajudat a augmentar el coneixement en aquest camp a partir del desenvolupament de diferents línies de recerca:

- Avaluació e identificació de noves eines diagnostiques en el cribratge de la displàsia anal.

- Avaluació de diferents estratègies terapèutiques en el tractament de la displàsia anal.

- Avaluació de nous programes de cribatge de patologia associada al VPH.


2.d. Estudi de les infeccions agudes del VIH: IP: Jordi Navarro, Vicenç Falcó.


Descripció: L’objectiu principal es caracteritzar des del punt de vista clínic, immunològic i virològic als pacients que presenten una infecció aguda per VIH.


Projectes: Impact of early treatment during acute HIV infection on the metabolism of reservoir and immune effector cells: Identification of new targets to reduce persistent HIV (PI20/00823)


Equip: Paula Suanzes, Patricia Alvarez, Vicente Descalzo, Jorge García, Maider Arando


2.e. Infeccions de transmissió sexual. IP: Maider Arando, Jorge Nestor García, Patricia Alvárez, Vicente Descalzo


Descripció: Les infeccions de transmissió sexual (ITS) suposen un repte actual de salut pública, i la recerca en aquest camp es vital per desenvolupar mesures innovadores per la seva prevenció i tractament. A la unitat ITS Drassanes-Vall d’Hebron col·laborem a diversos assajos clínics nacionals e internacionals (desenvolupament de vacuna preventiva per VIH i altres ITS, seguiment de cohorts d’individus amb alta exposició, noves opcions de tractament farmacològic...) i també impulsem projectes de recerca propis.


IP: Vicenç Falcó Ferrer, María José Buzón Gómez, Joaquin Burgos Cibrian, Adria Curran Fàbregas, Meritxell Genesca Ferrer

Projectes

Early Innate Immunity against HIV at the mucosal surfaces

IP: Meritxell Genesca Ferrer
Col·laboradors: María José Buzón Gómez, Joaquin Burgos Cibrian, Aleix Benítez Martínez
Entitat finançadora: GILEAD SCIENCES SLU
Finançament: 49999.62
Referència: GLD23/00012
Durada: 01/03/2024 - 28/02/2026

ESTUDIO DE NK RESIDENTES DE MEMORIA EN TEJIDO PARA EL CONTROL DE INFECCIONES VIRALES

IP: María José Buzón Gómez
Col·laboradors: Laia Perez Lasarte, Alba González Robles
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación-MICINN
Finançament: 109070
Referència: PRE2022-103518
Durada: 01/11/2023 - 31/10/2027

Ministerio de Ciencia

Nuevos retos de la infección en pacientes inmunodeprimidos con y sin infección por VIH

IP: María José Buzón Gómez
Col·laboradors: Miriam Izquierdo Sans, Laia Perez Lasarte
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 65000
Referència: CM23/00197
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2025

Validación del Anticuerpo Biespecífico Ab-Bi16/32 dirigido a los reservorios virales del VIH (Bi-Cure)

IP: María José Buzón Gómez
Col·laboradors: Oriol Ruiz Isant, Laia Perez Lasarte
Entitat finançadora: Ministerio de Universidades
Finançament: 105936.74
Referència: FPU22/02404
Durada: 15/01/2024 - 14/01/2028

Notícies relacionades

Aquest projecte donarà a conèixer a les societats els seus drets relacionats amb la salut sexual i reproductiva, i empoderarà els joves perquè prenguin decisions informades i adequades.

En el Dia Mundial de l’Assaig Clínic, destaquem alguns dels estudis on hem participat que han confirmat l’eficàcia de nous fàrmacs i n’han permès l’aprovació per les agències reguladores.

La nova pauta té la mateixa eficàcia que l’estàndard, però només una quarta part de la durada, el que redueix el percentatge d’abandonaments i efectes secundaris.

Professionals relacionats

Ana Maria Nieto Montoya

Ana Maria Nieto Montoya

Administració i gerència
Neuroradiologia
Llegir més
Emma Granados Serra

Emma Granados Serra

Tècnic/a Grau Superior
Unitat legal
Direcció Jurídica
Llegir més
Tomàs Pinós Figueras

Tomàs Pinós Figueras

Investigador/a sènior
Patologia neuromuscular i mitocondrial
Llegir més
Thais Cuadros Arasa

Thais Cuadros Arasa

Investigador/a postdoctoral
Malalties neurodegeneratives
Llegir més

Subscriu-te als nostres butlletins i forma part de la vida del Campus

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari de referència mundial on assistència, recerca, docència i innovació es donen la mà.