Vés al contingut

Protecció de dades de caràcter personal

Les teves dades personals seran recollides, incorporades i tractades pel VHIR. Per això, conscients de la teva preocupació sobre com utilitzem les teves dades de caràcter personal, reconeixem la importància de protegir la teva privacitat i que puguis exercir els teus drets respecte de les teves dades personals (accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació del tractament i oposició), així com a no ser objecte de decisions individualitzades.

Consulta el nostre model de sol·licitud per l’exercici de drets.

En compliment de l’article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el VHIR ha designat un delegat de protecció de dades, sent aquest la Fundació Tic Salut Social, i sent les seves dades de contacte: dpd@ticsalutsocial.cat.

Des de la Unitat Legal de la nostra Fundació resoldrem tots els teus dubtes, queixes, aclariments, suggeriments i atendrem a l'exercici dels teus drets a través del correu electrònic: lopd@vhir.org, o per correu postal a: Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània 2ª Planta, 08035 Barcelona.

En compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i dels articles 31 i 77.1 de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) el VHIR ha redactat i fa públic el seu Registre d'Activitats de Tractament com a responsable i com a encarregat.

Documents d'ajuda per a promotors independents sobre protecció de dades

* El contingut dels documents s’ha verificat que romanen vigents a data 01/01/2022