Vés al contingut

Licitacions

El VHIR publica en aquesta pàgina tota la informació sobre contractació pública actual. Cerca quina licitació t'interessa i consulta la documentació disponible.

Servei de manteniment del MAQUINARI HARDWARE DE SERVIDORS i elements associats, gestionat per la Unitat IT, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servei de renovació i manteniment de les llicències d'antivirus Kaspersky, gestionat per la Unitat de IT de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Número d'expedient: LLICÈNCIES ANTIVIRUS

Data de publicació: 22/11/2022

Supply of food destined to the project "OPERATIVE RESEARCH AGAINST CHRONIC CHILD MALNUTRITION IN ANGOLA" (PROJECT CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Número d'expedient: FOOD SUPPLY

Data de publicació: 17/11/2022

The supply of nutritional supplements for the project "Investigación operativa contra la desnutrición infantil crónica en Angola" (Proyecto CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (Fundació VHIR).

Número d'expedient: SUPPLY OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

Data de publicació: 17/11/2022

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una ultracentrífuga i rotors associats per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

Contracte de servei de neteja de les Diferents àrees que conforma la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (l'Edifici Mediterrània, Edifici Collserola, Mòdul VHIR, i plantes 12, 13 i 14 de l'Hospital de la Dona) a adjudicar mitjançant procediment obert.

Servei per a la realització de campanyes de captació de fons per l'any 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Contractació d'un proveïdor per als serveis de tutoria i seguiment del Curs online ‘Farmacos y Enfermedad Renal’ organitzat pel servei de Farmacia de l'Hospital Universitari Vall Hebron.

Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Serveis de tiquets d'escoles bressol, de tiquets de menjador i de tiquets de transport, amb avantatges fiscals a través del pla de compensació flexible, destinat a tot el personal de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Servicios para llevar a cabo la "realización y lectura de resonancias magnéticas cardíacas" del Proyecto "impacto en la salud física, psicológica y cardiovascular de un programa de rehabilitación cardíaca mediante ejercicio en pacientes con síndrome de marfan", destinado al Área de Biología Vascular y Metabolismo de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicio de “optical mapping” del genoma completo, destinado al Grupo de medicina genética, área de obstetricia, pediatría y genética de la Fundación Hospital Universitario Valle Hebron - Institut de Recerca (VHIR)

Contractació dels serveis d'auditoria externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Servicios para el análisis de muestras de cáncer colorrectal para el estudio de la microbiota tumoral, a cargo del proyecto FIS (PI20/00889) y del proyecto FUSOMAP (MMADRILEÑA/PREMI/2020CCAA_NUCIFORO), de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Hiring a service of shotgun metagenomics sequencing of nucleic acids extracted from biological samples as part of competitive projects implemented in the Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Més informació

Les empreses interessades poden recaptar informació addicional a la següent adreça electrònica: mireia.casamajor@vhir.org / contratacio.publica@vhir.org

També podeu consultar la informació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Generalitat de Catalunya