Skip to main content
16/06/2023

Vall d’Hebron, el primer centre de l’Estat acreditat per l’OECI com a centre integral d’atenció oncològica

Acreditació OECI

Antonio Roman i Josep Tabernero  a París recollint l'acreditació de l'OECI

Vall Hebron acreditacio OECI

Antonio Roman i Josep Tabernero a París recollint l'acreditació de l'OECI

Oeci

Oeci

16/06/2023

Hem superat una exhaustiva avaluació externa de l’OECI que l’acredita com a centre d’excel·lència en l’assistència multidisciplinària als pacients oncològics, recerca, prevenció, innovació assistencial i formació dels professionals.

Vall d’Hebron ha estat acreditat per l’Organització d’Instituts Europeus del Càncer (OECI) com a centre integral d’atenció oncològica (Comprehensive Cancer Centre). Es converteix així en el primer centre de l’Estat que rep aquesta acreditació, després d’una exhaustiva avaluació externa que ha acreditat el compliment de 85 estàndards i 343 subestàndards, tant qualitatius com quantitatius, d’atenció integrada multidisciplinària del càncer i de recerca desenvolupada tant a través de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron com del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). També s’ha tingut en compte la formació oncològica especialitzada i contínua que Vall d’Hebron proporciona als seus professionals d’acord amb les seves necessitats, així com la formació acadèmica de grau i postgrau en oncologia que desenvolupa a través de la Universitat Autònoma de Barcelona i altres institucions. Com explica el Dr Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron "gràcies a l’acreditació de l’OECI, Vall d’Hebron entra a formar part d’una comunitat formada per una cinquantena de centres oncològics líders a Europa i altres regions, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques, detectar les necessitats dels pacients i establir marcadors de processos i resultats que propiciïn una millora contínua". Prestigiosos centres com l’Hospital Universitari Karolinska d’Estocolm (Suècia),  l’Istituto Nazionale del Tumori de Milan (Itàlia), el Netherlands Cancer Institute d’Amsterdam (Països Baixos) i la Universitat de Cambridge (Regne Unit),  ja disposen de l’acreditació de l’OECI, que té una vigència de cinc anys durant els quals el centre en qüestió es compromet a fer un seguiment dels indicadors certificats i implementar un pla de millora contínua. “L’avaluació OECI i l’acreditació com a centre integral d’atenció oncològica té en compte tots els aspectes de diagnòstic, tractament i cures continuades dels malalts de càncer amb una visió multidisciplinària de tots els professionals sanitaris però sempre centrat en el malalt. També té en compte aspectes de prevenció, motiu pel qual els destinataris de les nostres activitats són tots els ciutadans i no només els malalts. Estem molt satisfets que el Vall d’Hebron Campus Hospitalari sigui el primer centre a l’estat espanyol que aconsegueix aquest nivell d’acreditació, el que ratifica el nostre compromís amb els malalts i el nostre sistema sanitari d'excel·lència”, destaca el Dr. Josep Tabernero, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director del VHIO.

El procés va iniciar-se el maig de 2021, quan Vall d’Hebron va ser admès com a membre a l’OECI, una organització no governamental fundada a Viena l’any 1979 que en l’actualitat compta amb més de 120 membres, entre els quals es troben alguns dels centres integrals de càncer europeus més destacats. En primer lloc, Vall d’Hebron va superar un procés d’autoavaluació i va aportar evidències documentals de les seves pràctiques en un total de nou àmbits com la governança, l’organització de sistemes de qualitat, la participació dels pacients, la gestió multidisciplinària, la prevenció i la detecció precoç del càncer, així com el diagnòstic, el tractament, la recerca i la docència i la formació contínua en oncologia.  El 13 i 14 de desembre, un equip extern d’auditors de l’OECI va visitar Vall d’Hebron per avaluar-lo sobre el terreny com a centre oncològic. Finalment, l’OECI va atorgar aquest any l’acreditació a Vall d’Hebron com a  centre integral d’atenció oncològica, fet que es fa oficial aquest 16 de juny.


“L’acreditació de l’OECI ha tingut en compte l’abordatge multidisciplinari del càncer que desenvolupa Vall d’Hebron tant amb pacients pediàtrics com adults, l’existència de comitès formats per professionals de diferents especialitats per decidir el millor abordatge per a cadascun d’ells, la investigació i la docència de gran potència que porta a terme, l’acompanyament del pacient oncològic durant tota l’evolució de la seva patologia  i la implicació dels pacients en aquest procés”, posa de relleu la Dra. Claudia Valverde, oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron especialista en sarcomes i investigadora del VHIO. “L’acreditació de l’OECI ha estat un procés molt estimulant i participatiu que ha implicat tots els professionals de Vall d’Hebron, no només aquells dedicats purament a l’oncologia”, afegeix la Dra. Enriqueta Felip, cap de secció d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO: “no hagués estat possible sense el suport de la direcció de l’Hospital, la direcció de Qualitat, Processos i Innovació, la Unitat de Qualitat i la Unitat d’Acreditacions i la implicació de VHIO i VHIR”


Centre d’excel·lència en l’atenció al pacient oncològic i recerca

El Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va fer 83.434 visites només el 2022, a les quals cal sumar les 13.427 visites del Servei d’Oncologia Radioteràpica i les 25.314 visites del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia d’adults. A més, Vall d’Hebron atén a més uns 130 pacients oncològics pediàtrics nous cada any, nens, nenes i adolescents que reben tractament a l’Hospital Infantil. Entre els càncers més freqüents entre la població pediàtrica es troben leucèmies, limfomes i tumors cerebrals. A més, té un compromís actiu amb la medicina personalitzada (genòmica i teràpies dirigides) i les teràpies avançades (CAR-T, teràpies cel·lulars) perquè arribin a tots els pacients. L’acreditació de l’OECI reconeix Vall d’Hebron com a primer centre integral d’atenció al càncer, que dona una atenció integral a pacients de totes les edats, des de nounats, nens o adolescents fins a l’edat adulta, amb professionals especialitzats en tots els tipus de càncer, totes les modalitats de tractaments disponibles i amb una atenció humana i de qualitat.  A més, Vall d’Hebron va crear el 2017 la consulta d’oncogenètica pediàtrica, pionera a l’Estat, que ha atès més de 150 nens, nenes i adolescents des d’aleshores i que va sumar esforços amb la consulta de càncer hereditari per al pacient adult, en marxa des de 2005. També va posar en marxa el 2021 la primera Unitat de Consell Genètic Hematològic de l’Estat, que fa control de pacients sans amb mutacions a la sang que els predisposa a patir malalties hematològiques i cardiovasculars.


Vall d’Hebron està compromès amb el desenvolupament d'assajos clínics per oferir nous tractaments als pacients amb prop de mil assajos oberts per a adults i més de 50 per nens. El VHIO, integrat al Campus Vall d’Hebron, és un centre de referència en medicina personalitzada en oncologia. El seu model pioner de recerca translacional permet transformar els descobriments que es fan al laboratori en assajos clínics de fase inicial i, per tant, en noves oportunitats per als pacients de càncer gràcies al desenvolupament de nous tractaments més efectius. Cada any, el VHIO inclou més de 1.850 pacients en més de 900 assaigs clínics actius: gràcies a ells, el VHIO ha contribuït a l’aprovació de més de 40 fàrmacs per al tractament del càncer. També l’eCore de Càncer del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) centra els seus esforços a desxifrar els mecanismes de l’origen i la progressió tumoral per traduir-se en millores diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques: el VHIR compta amb 82 assaigs clínics actius d’oncologia. En els últims mesos, ha identificat una estratègia terapèutica efectiva contra un subtipus de melanoma actualment sense tractament, ha estudiat la reprogramació epigenètica per evitar la metàstasi del càncer infantil i ha trobat una nova estratègia terapèutica per millorar el tractament del càncer d’endometri agressiu, per citar només alguns avenços.

Prestigiosos centres com l’Hospital Universitari Karolinska d’Estocolm (Suècia),  l’Istituto Nazionale del Tumori de Milan (Itàlia), el Netherlands Cancer Institute d’Amsterdam (Països Baixos) i la Universitat de Cambridge (Regne Unit),  ja disposen de l’acreditació de l’OECI.

Related news

"Generation of a bank of surgical orthotopic PDX (patient-derived xenografts) models within the framework of a personalized medicine program in pediatric cancer" was the awarded work, of the Childhood Cancer and Hematological Diseases Group of VHIR.

The work led by Dr. Regis demonstrates that performing robotic reconstruction after radical prostatectomy is associated with better urinary control.

A study, co-led by Vall d’Hebron, has analysed the evolution of clinical trials with children and adolescents with cancer over the last 15 years, with the aim of optimising efficacy and defining lines for further progress.

Related professionals

Agueda Martinez  Barriocanal

Agueda Martinez Barriocanal

Postdoctoral researcher
Biomedical Research in Digestive Tract Tumors
Read more
Daniel Acosta Eyzaguirre

Daniel Acosta Eyzaguirre

Postdoctoral researcher
Biomedical Research in Digestive Tract Tumors
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.