Skip to main content
19/06/2023

Vall d’Hebron organitza amb la Universitat d’UCLA el Primer Congrés d’Intel·ligència Artificial per al diagnòstic de les Immunodeficiències Primàries

Pere Soler i Jacques Riviere

Pere Soler i Jacques Riviere

Pere Soler i Jacques Riviere

Pere Soler i Jacques Riviere

19/06/2023

Experts internacionals es donen cita al Barcelona per compartir coneixement en un camp emergent: la IA facilita el diagnòstic precoç de les immunodeficiències primàries, un grup heterogeni de malalties minoritàries que afecta al voltant de 5000 persones a Catalunya.

Les principals persones expertes en immunodeficiències primàries i intel·ligència artificial en l’àmbit internacional es donen cita del 19 al 21 de juny al Barcelona Supercomputing Center en el Primer Congrés d’Intel·ligència Artificial i Immunodeficiències Primàries (IDP), organitzades per Vall d’Hebron i la Universitat de Califòrnia (UCLA). “L’objectiu és implicar tots els actors que lideren l’aplicació d’eines computacionals pel diagnòstic de les immunodeficiències primàries en una trobada orientada a sumar esforços i compartir coneixement, una tasca imprescindible en el camp de les malalties minoritàries”, exposa el Dr. Jacques Rivière, de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Investigador del Grup d’Infecció i immunitat al pacient pediàtric del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). “Desenvolupar eines basades en intel·ligència artificial que afavoreixin el diagnòstic precoç és clau per poder iniciar el tractament adequat de cara a optimitzar la qualitat de vida de les persones que les pateixen”, explica el Dr. Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d’Hebron i cap de grup d’Infecció i immunitat al pacient pediàtric del VHIR. Al congrés també ha participat el Dr. Xabier Michelena, metge reumatòleg i consultor TIC de la subdirecció de Vall d'Hebron.

El Primer Congrés d’Intel·ligència Artificial i Immunodeficiències Primàries arrenca reflexionant sobre l’ètica i les polítiques de protecció de dades en matèria d’intel·ligència artificial, en una xerrada a càrrec de Josep Lluis Martí, professor de filosofia del dret de la Universitat Pompeu Fabra. Des del 2018,  Vall d’Hebron i l’Institut Català de la Salut (ICS) van començar a desenvolupar l’eina informàtica PIDCAP, que facilitat la detecció de les immunodeficiències primàries a l’atenció primària. Aquesta eina té l’objectiu d’integrar un algoritme de suport al diagnòstic basat en una ponderació dels signes d’alarma existents dins de l’Estació Clínica d’Atenció Primària (ECAP). PIDCAP es basa en un algoritme que recull variables clíniques que alerten el professional de medicina de família o de pediatria de l’atenció primària sobre la possibilitat que una persona pateixi una IDP, de manera que pot agilitzar la derivació a un centre de referència.

En el congrés hi participen reconeguts experts internacionals com el Dr. Jordan Orange, de la Universitat de Columbia, clau en el desenvolupament als Estats Units de SPIRIT, un programari analitzador que permet identificar pacients d’alt risc de patir una IDP mitjançant l’extracció de dades a partir de la història clínica electrònica. També ha contribuït a aplicar i desenvolupar SPIRIT el Dr. Nicholas Rider de la Liberty University College of Osteopathic Medicine, que participarà el 20 de juny juntament amb el Dr. Jacques Rivière; la Dra. Helen Leavis, del University Medical Centre d’Utrecht, i el Dr. Manish Butte, de la Universitat de Los Angeles, en una sessió que es dedicarà a posar en comú les diferents iniciatives basades en la Intel·ligència Artificial pel diagnòstic de les IDP.

Altres sessions del congrés giren entorn de l’optimització de les bases de dades i la interoperabilitat i els aspectes ètics en l’aplicació de la intel·ligència artificial. Hi participaran grups de recerca tan prestigiosos com l’encapçalat per la Dra. Siobhan Burns, de l’ University College de Londres, que està desenvolupant millores pel diagnòstic genètic de les IDP o el liderat pel Dr. Antonio Codino a la Universitat de Sao Paulo, dedicat a la generació de grans registres de pacients a l’Amèrica Llatina.

La jornada clou el 21 de juny amb una dinamització moderada per la Dra. Anna Sala, cap de la Unitat d'Innovació de Vall d’Hebron, i el seu equip. En el transcurs d’aquestes sessions, petits grups interdisciplinaris –formats per personal sanitari, enginyers, investigadors i representants d’associacions de pacients, entre d’altres - intentaran trobar solucions imaginatives a com optimitzar el diagnòstic de les persones que pateixen una IDP.

Desenvolupar eines basades en intel·ligència artificial pot afavorir el diagnòstic precoç i permetre iniciar un tractament adequat que optimitzi la qualitat de vida dels pacients.

Related news

So far, 240 volunteers have been recruited within all the centres set to join adolescents’ clinical trial (named HH3) to test the efficacy, tolerability, and safety of the BIMERVAX® COVID-19 vaccine in adolescents aged 12 to 17.

The results show that, in some patients with mutations in the X chromosome, the healthy gene is inactivated and the mutated gene manifests itself, which favors the onset of the disease.

The study, which is part of the European RECOMB project, is currently recruiting volunteers.

Related professionals

Pere Soler Palacín

Pere Soler Palacín

Head of group
Infection and immunity in pediatric patients
Read more
Sonia Galindo Maycas

Sonia Galindo Maycas

Read more
Rello Saltor, Victoria

Rello Saltor, Victoria

Research technician
Infection and immunity in pediatric patients
Read more
Maria Pinyol Sarrias

Maria Pinyol Sarrias

Predoctoral researcher
Infection and immunity in pediatric patients
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.