Skip to main content

Concepción Gomez Gavara

Institutions of which they are part

Main researcher
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca

Concepción Gomez Gavara

Institutions of which they are part

Main researcher
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca

Research lines

L'estudi del perfil de microRNA com a biomarcador de dany hepàtic en diferents tipus de donants de fetge

L'objectiu es si existeix un perfil d'expressió diferencial entre donants, així com un biomarcador objectiu i precís de la viabilitat de l'empelt.

IP: Ramon Charco Torra, L'estudi del perfil de microRNA com a biomarcador de dany hepàtic en diferents tipus de donants de fetge, Concepción Gomez Gavara

L'aplicació de la intel.ligencia artificial en la cuantificació de la esteatosi hepática en el donants de fetge.

El desenvolupament de algoritmes de “machine learning” de forma objectiva, ràpida i reproduïble, per detectar i quantificar el grau d´esteatosi. També plataforma d´entrenament d´algoritmes amb dades i imatges médiques.

IP: Concepción Gomez Gavara, Itxarone Izaskun Bilbao Aguirre, Elizabeth Pando Rau

Ús del Verd de Indiocianina en la detecció de tumors hepàtics durant la cirurgia guiada per la imatge

Avaluar l´ús de l´ICG per la identificació de noves lesions i comportament tumoral de manera intraoperatòria.

IP: Ernest Hidalgo Llompart, Concepción Gomez Gavara

Cirurgia mínimament invasiva per pacients amb hipertensió portal i hepatocarcinoma

Projecte que avalua la cirurgia mínimament invasiva en la resecció de tumors en pacients amb hipertensió portal clínicament significativa.

IP: Ramon Charco Torra, Concepción Gomez Gavara

Projects

LIVERCOLOR: algoritmo de cuantificación de esteatosis hepática utilizando machine learning y procesamiento de imágenes.

IP: Concepción Gomez Gavara
Collaborators: Itxarone Izaskun Bilbao Aguirre
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 90200
Reference: DTS22/00178
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2024

THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR ORGANS ASSESSMENT

IP: Concepción Gomez Gavara
Collaborators: Ramon Charco Torra, Ernest Hidalgo Llompart, Enric Miret Alomar, Elizabeth Pando Rau
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2021 SGR 01236
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

LiverColor: an AI platform for liver transplant assessment. From transplantation to ambulatory screening.

IP: Concepción Gomez Gavara
Collaborators: -
Funding agency: Fundació "La Caixa"
Funding: 35000
Reference: CI21-00064
Duration: 01/10/2021 - 31/10/2023

"LIVERCOLOR": ALGORITMO DE CUANTIFICACIÓN DE ESTEATOSIS HEPÁTICA UTILIZANDO "MACHINE LEARNING" Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.

IP: Concepción Gomez Gavara
Collaborators: -
Funding agency: Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña
Funding: 110000
Reference: MUTUA_MADRILEÑA/2020_GOMEZ
Duration: 18/06/2020 - 30/10/2023

Related news

The study also linked improved microbiota diversity to better liver function.

Over the course of two days, experts presented the latest advances in vectors, different gene modification techniques and their transfer to clinical practice.

Vall d'Hebron professionals presented four posters, two oral communications and two lectures by Dr. Dopazo and Dr. Gomez-Gavara.

Related professionals

Norberto Núñez Seral

Norberto Núñez Seral

Tècnic/a Superior Recerca
High Technology Unit (UAT)
Preclinical Core Facilities
Core Facilities Area
Read more
Zoraida Alvarez Diaz

Zoraida Alvarez Diaz

Multidisciplinary Nursing Research Group
Read more
Marc Cabrera Hurtado

Marc Cabrera Hurtado

Research technician
Gene Therapy at Nervous System
Read more
Sheila Garcia  Prado

Sheila Garcia Prado

Psychiatry, Mental Health and Addictions
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.