Skip to main content

Cristina Dopazo Taboada

Soc cirurgià general especialitzat en l’àrea de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantament Hepàtic, amb participació activa en trasplantaments hepàtics pediàtrics i de donant viu. El meu interès personal no només se centra en l’activitat quirúrgica sinó també en la docència, la formació dels residents i la investigació, amb assajos clínics, articles i comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Institutions of which they are part

Main researcher
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Hepatobiliopancreatic surgery and transplants
General Hospital

Cristina Dopazo Taboada

Institutions of which they are part

Main researcher
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Hepatobiliopancreatic surgery and transplants
General Hospital

Soc cirurgià general especialitzat en l’àrea de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantament Hepàtic, amb participació activa en trasplantaments hepàtics pediàtrics i de donant viu. El meu interès personal no només se centra en l’activitat quirúrgica sinó també en la docència, la formació dels residents i la investigació, amb assajos clínics, articles i comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

El 2007 em vaig especialitzar en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, després de 5 anys de formació com a resident a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Aquell mateix any vaig obtenir el doctorat per la UAB amb la presentació de la tesi “Factors de risc de morbimortalitat tardana en trasplantament hepàtic”. Des d’aleshores, la meva activitat quirúrgica ha estat vinculada al Servei de Cirurgia Hepatobioliopancreàtica i Trasplantament.
Pel que fa a la meva formació, destaca l’obtenció el 2011 del diploma interuniversitari “Hepatic-Pancreatic and Biliary Cancers: Onco-Surgical Strategies” per l’Hospital Paul Brousse-Université Paris XI i el European Board of Surgery Qualification in Transplatation Surgery. Diverses estades a l’estranger (Children’s Hospital in Transplantation Surgery el 2007; Queen Elizabeth Hospital de Birmingham el 2009; i Toronto General Hospital el 2017) m’han permès ampliar la meva formació i millorar aspectes tècnics tant de cirurgia hepàtica com pancreàtica.
Des del punt de vista de l’activitat docent, soc professora associada de la UAB, tutora de residents de cirurgia general i formo part del Eduction and Training Committee de la European Society Surgical Oncology.

Research lines

Perfils moleculars en metàstasis hepàtiques colorectals respectables

Té com a objectiu avaluar el pronòstic en l'entorn preoperatori en comparació amb els factors clínics i histològics.

IP: Cristina Dopazo Taboada, Ramon Charco Torra

L'estudi de la microbiota sobre trasplantament hepàtic

L'objectiu comprendre els tipus de microbiota intestinal en pacients cirròtics des del dia en què figuren en llista d'espera per al trasplantament hepàtic fins al primer any després del trasplantament.

IP: Itxarone Izaskun Bilbao Aguirre, Cristina Dopazo Taboada

Noves indicacións en el camp del transplant oncology

Colangiocarcinoma intrahepatic i perihiliar i les metàstasis hepàtiques colo-rectals irresecables.

IP: Cristina Dopazo Taboada, Ramon Charco Torra

Projects

IV Curso Teórico-Práctico de la Técnica del Trasplante Hepático Split / 4th Split Liver Transplantation Course. Theoretical Aspects and Hands-on

IP: Cristina Dopazo Taboada
Collaborators: -
Funding agency: Ministerio Sanidad
Funding: 13786.89
Reference: MSSSI/TRASP/2023/DOPAZO
Duration: 06/03/2024 - 06/03/2024

Fisiologia i fisiopatologia digestiva

IP: Chaysavanh Manichanh
Collaborators: Itxarone Izaskun Bilbao Aguirre, Zaida Soler Luque, Jordi Barquinero Mañez, Oscar Segarra Canton, Gerard Serrano Gomez, Cristina Dopazo Taboada, Rocío Piñera Moreno
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 40000
Reference: 2021 SGR 00459
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Aplicabilidad del Trasplante Hepático en el Colangiocarcinoma Perihiliar Irresecable. Potenciales biomarcadores pronósticos. Estudio multicéntrico

IP: Cristina Dopazo Taboada
Collaborators: -
Funding agency: Asociación Española de Cirujanos
Funding: 10000
Reference: AEC/PROJECTES/2020/DOPAZO
Duration: 12/11/2020 - 11/11/2022

Cambios dinámicos en la respuesta inmunitaria específica de VHC durante y después del tratamiento con DAAs para desentrañar nuevos enfoques para el desarrollo de vacunas profilácticas.

IP: Juan Ignacio Esteban Mur
Collaborators: Lluís Viladomiu Catà, Silvia Sauleda Oliveras, Jordi Llaneras Artigues, Marta Bes Maijo, Cristina Dopazo Taboada, Angie Rico Blazquez
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 159720
Reference: PI19/00533
Duration: 01/01/2020 - 30/06/2024

Related news

Over the course of two days, experts presented the latest advances in vectors, different gene modification techniques and their transfer to clinical practice.

Vall d'Hebron professionals presented four posters, two oral communications and two lectures by Dr. Dopazo and Dr. Gomez-Gavara.

The donation will go towards two studies aimed at improving the quality of life of paediatric liver transplant patients.

Related professionals

Marta Palau Requena

Marta Palau Requena

Predoctoral researcher
Childhood Cancer and Blood Disorders
Read more
González Sánchez Alejandra

González Sánchez Alejandra

Predoctoral researcher
Microbiology
Read more
Rodrigo Maluje Juri

Rodrigo Maluje Juri

Predoctoral researcher
Bioengineering, Cell Therapy and Surgery in Congenital Malformations
Read more
Marta Antonio Martín

Marta Antonio Martín

Predoctoral researcher
Cardiovascular Diseases
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.