Skip to main content

Gemma Parramon Puig

Sóc metgessa especialista en psiquiatria i cap de Secció d'Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç. La meva principal àrea d’interès és la subespecialitat de la psiquiatria d’alta complexitat que s’ocupa de la interfase entre la psiquiatria i les altres especialitats mèdiques i quirúrgiques anomenada psiquiatria d’enllaç i psicosomàtica. Tracta la convergència de la patologia psiquiàtrica amb la patologia mèdica, les manifestacions psiquiàtriques de les malalties mèdiques i dels seus tractaments, els trastorns psiquiàtrics crònics a l’hospital general i les alteracions farmacocinètiques i farmacodinàmiques dels psicofàrmacs en la persona que emmalalteix. Desenvolupo aquesta activitat a escala assistencial, docent i de recerca incorporant sempre la perspectiva de gènere.

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Vall Hebron Institut de Recerca
Psychiatrics
General Hospital

Gemma Parramon Puig

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Psychiatry, Mental Health and Addictions
Vall Hebron Institut de Recerca
Psychiatrics
General Hospital

Sóc metgessa especialista en psiquiatria i cap de Secció d'Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç. La meva principal àrea d’interès és la subespecialitat de la psiquiatria d’alta complexitat que s’ocupa de la interfase entre la psiquiatria i les altres especialitats mèdiques i quirúrgiques anomenada psiquiatria d’enllaç i psicosomàtica. Tracta la convergència de la patologia psiquiàtrica amb la patologia mèdica, les manifestacions psiquiàtriques de les malalties mèdiques i dels seus tractaments, els trastorns psiquiàtrics crònics a l’hospital general i les alteracions farmacocinètiques i farmacodinàmiques dels psicofàrmacs en la persona que emmalalteix. Desenvolupo aquesta activitat a escala assistencial, docent i de recerca incorporant sempre la perspectiva de gènere.

Vaig obtenir la llicenciatura de medicina i cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’especialitat de psiquiatria a l’Hospital Clínic de Barcelona. En acabar la residència vaig aconseguir el Premi Final de Residència de l’Hospital Clínic i durant dos anys vaig fer recerca en esquizofrènia i en psiquiatria d’enllaç en aquest hospital. L’any 2005 vaig començar a l’Hospital Vall Hebron en l’àrea d’interconsulta que al llarg dels anys ha anat creixent fins a convertir-se el 2015 en Secció d’Interconsulta i Psiquiatria d’Enllaç, Secció de la qual sóc cap des del seu origen. Dins i fora de la Secció he tingut especial interès en identificar les especificitats biològiques en l’estat de salut de dones i homes i les que transcendeixen la biologia, les desigualtats de poder en les seves relacions, les seves necessitats, limitacions i oportunitats, i l’impacte que aquestes diferències tenen en la probabilitat d’emmalaltir, en l’accés als serveis de salut i en la recuperació. Això m’ha portat a dedicar part del meu temps a la salut mental de les dones i especialment a la salut mental perinatal.
Sóc professora associada del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Unitat Docent de Vall d'Hebron i també participo com a docent al Grau de Criminologia de la UAB. Realitzo altres activitats de docència de postgrau i de formació continuada. Sóc coordinadora/directora de diferents cursos dirigits a residents i especialistes en salut mental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i  de la Fundació Interunivesitària InterAc Salut de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, a més d'altres activitats de docència de postgrau i de formació continuada. Sóc investigadora del Grup de Psiquiatría, Salut Mental i Addiccions del Vall d'Hebron Institut de Recerca.
Formo part de diferents Grups de Treball de Dona i Salut Mental i de Psiquiatria d’Enllaç. Sóc membre del Comitè assessor de Dona i Salut Mental del Pla Director de Salut Mental del Departament de Salut, també del Grup de Salut del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Estic associada a diferents societats científiques nacionals i internacions (European Association of Psychosomatic Medicine, International Association for Women’s Mental Health, The International Marcé Society for Perinatal Mental Health) i en l’actualitat sóc Vice presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

Projects

Dana Medical Precision Plus (DMP+), eHealth para la medición y mejora de la salud mental de las mujeres en matrescencia

IP: Maia Brik Spinelli
Collaborators: Miguel Angel Sandonis Vicente, Nerea Maiz Elizaran, Gemma Parramon Puig, Elena Carreras Moratonas
Funding agency: Ministerio de Ciencia e Innovación-MICINN
Funding: 115315
Reference: CPP2022-009996
Duration: 01/12/2023 - 30/11/2026

Ministerio de Ciencia

Attempted Suicide intervention treatment and prevention : a randomised controlled trial

IP: Mª Dolores Braquehais Conesa
Collaborators: Marta Quesada Franco, Gemma Parramon Puig, Anna Beneria González, Gara Arteaga Henriquez
Funding agency: Fundació La Marató de TV3
Funding: 128400
Reference: 202208-30-31
Duration: 20/04/2023 - 20/04/2026

Disentangling clinical, neurobiological, and genetic correlates of First Episode Mania

IP: Silvia Amoretti Guadall
Collaborators: Miguel Angel Sandonis Vicente, Gemma Parramon Puig, Javimar Suarez Jesus
Funding agency: Fundació La Marató de TV3
Funding: 50049.25
Reference: 202234-32
Duration: 19/05/2023 - 18/05/2026

Effectiveness of psychooemotional support in Acute Spinal Cord Injury

IP: Pilar Lusilla Palacios
Collaborators: Amanda Rodríguez Urrutia, Gemma Parramon Puig, José Antonio Navarro Sanchís, Maria Amparo Cuxart Fina, Carmina Castellano Tejedor
Funding agency: Fundació La Marató de TV3
Funding: 165550.45
Reference: MARATV3-2011--112910
Duration: 17/01/2012 - 17/01/2015

Related news

These results reinforce the need for more individualized attention to address educational needs from an early stage.

The TOUCH MSCA-COFUND doctoral training programme, led by UAB and focusing on the field of mental health, has opened its first call for applications, offering 13 doctoral positions.

The new drug improves core symptoms of depression in just three days

Related professionals

Júlia Vivancos Pons

Júlia Vivancos Pons

Systemic Diseases
Read more
Beatriz  Soria Navarro

Beatriz Soria Navarro

Predoctoral researcher
Shock, Organ Dysfunction and Resuscitation
Read more
Claudia Cabau Talarn

Claudia Cabau Talarn

Predoctoral researcher
General Surgery
Read more
Sandra Vilaró Miranda

Sandra Vilaró Miranda

Research assistant
Shock, Organ Dysfunction and Resuscitation
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.