Skip to main content

Judit Riera Arnau

Sóc metgessa especialitzada en Farmacologia Clínica, i em vaig incorporar com a adjunta rere finalitzar la formació de resident el passat maig de 2020. Les meves tasques es focalitzen en la farmacovigilància, els estudis farmacoepidemiològics i la docència. Així mateix em trobo en el transcurs dels meus estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Clinical Pharmacology
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Clinical Pharmacology
Cross-departmental services
Judit Riera Arnau

Judit Riera Arnau

Judit Riera Arnau

Institutions of which they are part

Predoctoral researcher
Clinical Pharmacology
Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Clinical Pharmacology
Cross-departmental services

Sóc metgessa especialitzada en Farmacologia Clínica, i em vaig incorporar com a adjunta rere finalitzar la formació de resident el passat maig de 2020. Les meves tasques es focalitzen en la farmacovigilància, els estudis farmacoepidemiològics i la docència. Així mateix em trobo en el transcurs dels meus estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

L’any 2015 em vaig llicenciar en Medicina i Cirurgia per la UAB, i el 2020 vaig finalitzar la residència en Farmacologia Clínica a l’Hospital Vall d’Hebron (2016-2020). Durant aquesta etapa, vaig iniciar els meus estudis de Doctorat en Farmacologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (2019) i vaig formar part de la Comissió Nacional de Farmacologia com a vocal de residents (2018-2020). 
Poc després d’acabar la meva formació com a especialista, em vaig incorporar al Servei de Farmacologia Clínica com a metgessa adjunta (2020), desenvolupant tasques relacionades principalment amb la farmacovigilància i la farmacoepidemiologia, però també atenc consultes dels professionals de l’hospital i faig suport a la recerca. 
Sóc co-investigadora d’alguns projectes observacionals internacionals sobre ús de medicaments de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) través del PE-PV Consortium (Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance Consortium), dirigit per la Universitat d’Utrecht.
En el marc de l’hospital, també participo en la Comissió de Transformació Digital i en el Grupo de Treball número 8 del VH-Task Force (Farmacologia Clínica) per fer recerca sobre la COVID-19.
Actualment, també formo part i participo activament als congressos de de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC), la European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) i de la International Society for Pharmacoepidemiology (ICPE).
Així mateix, també estic implicada en la formació d’estudiants universitaris i de residents.

Projects

SGR CAT 2021

IP: Maria Antònia Agustí Escasany
Collaborators: Ángeles Mesas Idáñez, SGR CAT 2021, María Gloria Cereza García, Cristina Aguilera Martin, Maria Elena Ballarin Alins, Judit Riera Arnau, Immaculada Danes Carreras, Carla Sans Pola, Francisco Javier Medel Rebollo, Eulàlia Pérez Esquirol, Eduard Diogène Fadini, Mònica Sabaté Gallego, Montse Bosch Ferrer, Lourdes Vendrell Bosch, Lina Fernanda Camacho Arteaga, Lina Fernanda Camacho Arteaga
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 0.01
Reference: 2021 SGR 00848
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Related news

The creation of hybrid digital-human interaction spaces between avatars and people offers new opportunities for personalized medicine

The study by physician Emilie Anderssen seeks to optimize the medicalization of people living in nursing homes.

Related professionals

Julia Salvador Lodosa

Julia Salvador Lodosa

Read more
Marina Hortola Bufi

Marina Hortola Bufi

Read more
Adrian Nuñez Cardoso

Adrian Nuñez Cardoso

Research technician
Rheumatology
Read more
Santiago Rodríguez-Tubío Dapena

Santiago Rodríguez-Tubío Dapena

Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.