Skip to main content

Laia Blanco Cuso

Soc metgessa especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Des de l'any 2008 formo part del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. En els darrers anys m'he centrat en el camp de la patologia biliopancreàtica.

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Hepatobiliopancreatic surgery and transplants
General Hospital
Laia Blanco Cuso

Laia Blanco Cuso

Laia Blanco Cuso

Institutions of which they are part

Vall Hebron Institut de Recerca
Doctor
Hepatobiliopancreatic surgery and transplants
General Hospital

Soc metgessa especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Des de l'any 2008 formo part del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. En els darrers anys m'he centrat en el camp de la patologia biliopancreàtica.

Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig cursar l'especialitat de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu a l'Hospital Clínic de Barcelona entre els anys 2003 i 2008.
Un cop finalitzada la residència, em vaig incorporar al servei de Cirurgia Hepatobilipancreàtica i Trasplantaments de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron com a metgessa adjunta d'urgències i un any més tard com a facultativa especialista.
En els darrers 5 anys la meva activitat s'ha centrat principalment en la patologia biliopancreàtica.

Projects

PANCREATIA: un algoritmo de predicción de la gravedad de la pancreatitis aguda utilizando machine learning.

IP: Elizabeth Pando Rau
Collaborators: Laia Blanco Cuso, Nair Sonia Fernandes Montes
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 65000
Reference: PI23/01890
Duration: 01/01/2024 - 31/12/2026

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.