Skip to main content

Maria Jose Soler Romeo

La Dra. María José Soler Romeo és cap de secció de Nefrologia Clínica i Diàlisi de l´Hospital Universitari de la Vall d´Hebron i co-cap de grup de recerca de Nefrologia i Trasplantament en el Vall d'Hebron Institut de Recerca.

Institutions of which they are part

Head of group
Nephrology and kidney transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca
Nephrology
General Hospital
Maria Jose Soler Romeo

Maria Jose Soler Romeo

Maria Jose Soler Romeo

Institutions of which they are part

Head of group
Nephrology and kidney transplantation
Vall Hebron Institut de Recerca
Nephrology
General Hospital

La Dra. María José Soler Romeo és cap de secció de Nefrologia Clínica i Diàlisi de l´Hospital Universitari de la Vall d´Hebron i co-cap de grup de recerca de Nefrologia i Trasplantament en el Vall d'Hebron Institut de Recerca.

La seva trajectòria clínica i investigadora està enfocada en l’estudi de la fisiopatologia de la nefropatia diabètica, concretament en l’eix renina angiotensina aldosterona. La Dra. Soler va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona (1990-1996). Posteriorment, va realitzar l’especialitat de Nefrologia a l'Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, va fer una estada de dos anys al laboratori del Dr. Batlle al Servei de Nefrologia de la Northwestern University a Chicago (2005-2006). Fruit del treball realitzat als Estats Units, la Dra. Soler va llegir la seva tesi en el paper de l’enzim conversor de l’angiotensina (ECA)2 en la nefropatia diabètica experimental, premi extraordinari. En l’actualitat ha tornat a Barcelona i està treballant en el paper de l’ECA2 en la nefropatia diabètica. Porta a terme estudis de recerca en el camp de la nefrologia experimental i translacional treballant en models murins de diabetis, en estudis en cultius cel·lulars i en pacients diabètics. Tanmateix és experta en models murins i en recerca en Nefropatia Lúpica i Membranosa. Ha dirigit més de 6 tesis doctorals. Ha obtingut finançament de forma consecutiva des de fa més de 15 anys per part de beques de l’Institut de Recerca Carles III. És actualment l'Editora Jefa del Clinical kidney Journal.

Research lines

Estudi de les bases biològiques de patologies glomerulars o sistèmiques amb directe afectació renal com la nefropatia diabètica, així com l'estudi dels diferents mediadors del Fracàs Renal Agut en el context de noxes diferent

IP: Maria Jose Soler Romeo, Estudi de les bases biològiques de patologies glomerulars o sistèmiques amb directe afectació renal com la nefropatia diabètica,

Projects

Unravelling the protective pathways of the SGLT2i and GLP-1RA in diabetic kidney disease: Role of the MAP17 and D-AKAP-2 scaffolder proteins in db/db mice and in human kidney organoids.

IP: Maria Jose Soler Romeo
Collaborators: Juan Carlos León Román, Miriam Izquierdo Sans
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 65000
Reference: CM23/00213
Duration: 15/01/2024 - 14/01/2026

Hacia un manejo clínico personalizado de pacientes oncológicos con fracaso renal agudo asociado a los immune-checkpoint inhibitors (ICIs)

IP: Maria Jose Soler Romeo
Collaborators: Oriol Bestard Matamoros, Sheila Bermejo Garcia, Hacia un manejo clínico personalizado de pacientes oncológicos con fracaso renal agudo asociado a los immune-checkpoint inhibit, Elena Isabel Crespo Gimeno
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 246840
Reference: AC22/00029
Duration: 01/01/2023 - 31/12/2025

Investigación Nefrologia traslacional en enfermedades glomerulares.

IP: Maria Jose Soler Romeo
Collaborators: Miriam Izquierdo Sans
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 7015
Reference: BA22/00029
Duration: 01/04/2023 - 31/05/2023

Nefrologia i Trasplantament Renal

IP: Oriol Bestard Matamoros
Collaborators: Marina Lopez Martinez, Francesc Moreso Mateos, Natalia Ramos Terrades, Maria Jose Soler Romeo, Joana Sellarés Roig, Pamela Dominguez Baez, Vergara Arana, Ander, Irene Agraz Pamplona, Sheila Bermejo Garcia, Mariona Juvé Torres, Irina Betsabe Torres Rodriguez, Alba Torija Recasens, Nefrologia i Trasplantament Renal, Elena Isabel Crespo Gimeno, Laura Donadeu Casassas, Carmen Llorens Cebriá, Manel Perelló Carrascosa, Maria Antonia Emilia Meneghini
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 40000
Reference: 2021 SGR 00883
Duration: 01/01/2022 - 30/06/2025

Related news

An international study involving the Hospital del Mar Research Institute and VHIR shows that there are substantial differences between men and women in the energy metabolism of of renal tubular cells.

Dr. Conxita Jacobs' research has been awarded in the clinical project category, while Dr. Anna Meseguer's research has been recognised in the basic research category.

This initiative of the ”la Caixa” Foundation offers the selected entrepreneurial scientists financial support and support through individual mentoring and training.

Related professionals

Maria Baladas Orti

Maria Baladas Orti

Research technician
Stroke research
Read more
Cristina Avila Fumanal

Cristina Avila Fumanal

Growth and Development
Read more
Ana Moreno Fernández

Ana Moreno Fernández

Tècnic/a Grau Superior
Financial control
Finances Area
Read more
Javier Francisco Ramon Pasías

Javier Francisco Ramon Pasías

Research technician
Neuromuscular and Mitochondrial Pathology
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.