Skip to main content

Montse Martinez Muñoz

Soc infermera especialista en pediatria, encara que la meva experiència dels darreres 11 anys ha estat centrada en la gestió hospitalària, principalment en la formació, docència i en la recerca en cures. El meu interès professional és donar suport i contribuir a l'excel·lència en les cures, fent visible els resultats de la practica clínica a la salut de la població. Actualment soc adjunta a la Direcció d'Infermeria com a responsable del àrea del Coneixement i Avaluació. Lidero el programa BPSO

Institutions of which they are part

Multidisciplinary Nursing Research Group
Vall Hebron Institut de Recerca
Nursing Associate
Nursing Management
Cross-departmental services

Montse Martinez Muñoz

Institutions of which they are part

Multidisciplinary Nursing Research Group
Vall Hebron Institut de Recerca
Nursing Associate
Nursing Management
Cross-departmental services

Soc infermera especialista en pediatria, encara que la meva experiència dels darreres 11 anys ha estat centrada en la gestió hospitalària, principalment en la formació, docència i en la recerca en cures. El meu interès professional és donar suport i contribuir a l'excel·lència en les cures, fent visible els resultats de la practica clínica a la salut de la població. Actualment soc adjunta a la Direcció d'Infermeria com a responsable del àrea del Coneixement i Avaluació. Lidero el programa BPSO

Des del 2006 sóc adjunta a la Direcció d'Infermeria, en aquests 11 anys d'experiència he liderat projectes institucionals de gran impacte per la institució i per les cures d'infermeria, com la implantació dels sistemes d'informació hospitalari (SAP, gacela.care, silicon, etc.). La configuració de la Subcomissió de Docència d'Infermeria en la que desenvolupo les meves funcions com a presidenta. Actualment també sóc la responsable de la implantació del programa Best Practices Spotlight Organizations (BPSO®) amb l'objectiu d'implantar i avaluar les guies de bones pràctiques RNAO (Registred Nursing Ontario).
Com infermera assistencial, la meva experiència es concentra en l'àmbit pediàtric, com infermera especialista en pediatria, principalment en àrees d'oncologia, hematologia i trasplantament de progenitors hematopoètics. He treballat en hospitals privats com la Clínica Dexeus, concertats com H. Sant. Pau i públics com l'Hospital Universitari Vall d'Hebron en el que porto mes de 25 anys.
Vaig estudiar Infermeria en la UAB, i posteriorment vaig realitzar estudis de postgrau, un en l'àmbit de la dietètica i nutrició, un altre en les cures del nen i l'adolescent i un altre en gestió de cures i gestores de casos. El darrer títol universitari és el de Màster en Recerca i Innovació en Cures per la UAB. La meva tesina ha estat dedicada a conèixer l'impacte dels sistemes d'informació hospitalari en la prestació de cures.

Related news

A clinical trial with the prototype of the device shows that the use of this technology improves patient monitoring by nurses and reduces post-surgical complications.

One study will improve the transition process of adolescents and, the other, will detect the risk of deterioration in hospitalised patients.

A study, led by Vall d'Hebron, identifies what type of information patients need to develop a web platform that will be useful to them when involving- se in making decisions about their treatment.

Related professionals

Ding , Yuxin

Ding , Yuxin

Predoctoral researcher
Biomedical Research in Melanoma
Read more
Cristina Aguilera Martin

Cristina Aguilera Martin

Main researcher
Clinical Pharmacology
Read more
Mata  Ley, Suyvan Esther

Mata Ley, Suyvan Esther

Predoctoral researcher
Clinical Pharmacology
Read more
Yolanda Cámara Navarro

Yolanda Cámara Navarro

Main researcher
Neuromuscular and Mitochondrial Pathology
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.