Skip to main content
28/03/2023

Vall d’Hebron aposta per investigar l’impacte de la contaminació i el canvi climàtic a la salut

La Dra. Mª Jesús Cruz, la Dra. Begoña Benito i el Dr. Ricard Ferrer

28/03/2023

La recerca és fonamental per contrarestar els efectes de la pol·lució, que segons l’AEMA, va ser la causa de més de 300.000 morts prematures a la UE el 2020.

El Vall d’Hebron Institut de Recerca ha organitzat ‘L’impacte de la contaminació i el canvi climàtic a la salut’ amb l’objectiu de crear sinergies entre les diferents investigacions que busquen solucions a aquesta problemàtica global.

Segons les últimes estimacions de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), unes 300.000 persones van morir prematurament a la UE el 2020 a causa de l'exposició a contaminants ambientals. I això que, gràcies els esforços de científics i polítiques ambientals dels últims anys, la qualitat de l'aire a Europa ha millorat i el nombre de morts a causa de la contaminació atmosfèrica ha disminuït. Tot i els avanços aconseguits, l'AEMA ens recorda que la contaminació ambiental continua sent un risc important per a la salut de les persones a Europa. 
Per això “és tant important una Jornada com la que celebrem avui, la primera de l’eCORE (espai COl·laboratiu de REcerca) de Salut Global en la qual volem donar visibilitat a diferents projectes de recerca que estudien l’efecte de la contaminació ambiental en el desenvolupament de diferents patologies”, afirma la Dra. Begoña Benito, directora del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

L'acte que s'ha celebrat aquest dimarts 28 de març ha unit sis investigadors de diferents grups de recerca sota la coordinació de la Dra. Maria Jesús Cruz, cocap del grup de Recerca en Pneumologia del VHIR i coordinadora de l'eCORE de Salut Global. "El nostre objectiu és promoure la recerca sobre patologies que afecten un gran nombre de persones a fi de millorar el benestar i la salut pública de la societat. Actualment, la contaminació és un dels factors que ocasiona més efectes i de forma més transversal, quasi totes les patologies poden ser potencialment afectades per ella".

Una de les substàncies contaminants més nocives són les partícules dièsel produïdes per l'ús de combustibles fòssils. Actualment, el VHIR hi ha tres investigacions que analitzen el seu efecte sobre diferents patologies. Es tracta de la recerca dirigida per la Dra. Anna Rosell, cap del grup de Malalties Neurovasculars i finançada per la Marató de TV3 que se centra en l'ictus. La investigació de la Dra. Begoña Benito, directora del VHIR  i el Dr. Antonio Rodríguez, investigador del grup de Malalties Cardiovasculars, analitzarà els seus efectes sobre les arrítmies cardíaques i les diferents estratègiques de l'entorn que es poden aplicar per millorar la recuperació després d'un infart. Per la seva banda l'equip de la Dra. Delgado, investigadora del grup de Malalties Neurovasculars, buscarà la relació entre aquestes partícules i la incidència de les malalties cerebrovasculars silents. Paral·lelament, també estudien si l'exposició a la contaminació incrementa la incidència de la demència o la fa més profunda.

La contaminació és un problema transfronterer que necessita col·laboració internacional, per això el VHIR és un dels participants del projecte europeu Eximious. Una iniciativa que ha unit quinze organitzacions de set països diferents per determinar com els factors ambientals repercuteixen al sistema immune de pacients amb patologies cròniques, com l'asma, al·lèrgies o malalties autoimmunes. Per part de Vall d'Hebron participen a l'Eximous el Servei de Pneumologia i el grup de recerca homònim del VHIR. El grup, dirigit pel Dr. Xavier Muñoz, també estudia els mecanismes que relacionen l'exposició de les persones a la contaminació amb el desenvolupament de malalties respiratòries.

La contaminació no només genera o agilitza el desenvolupament de noves malalties, sinó que també perjudica moltes altres àrees de la societat. Conscient d'aquesta situació, el VHIR vol tenir una mirada transversal a la problemàtica. Un exemple és l'estudi que tot just ha començat aquest març per determinar com els factors mediambientals i la proximitat a espais verds afecten el rendiment escolar. El projecte anomenat Inschool i on participaran 6.000 infants estarà dirigit per la Dra. Marta Ribasés, investigadora principal del grup de recerca en Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR.

Una de les conseqüències més greus del canvi climàtic és el seu efecte sobre l'agricultura sobretot en poblacions vulnerables. Per pal·liar i poder oferir solucions, ja fa més d'una dècada que un equip dirigit pel Dr. Israel Molina, cocap del grup de recerca en Malalties Infeccioses del VHIR tenen un projecte de recerca al sud d'Angola per tractar la desnutrició crònica i la mortalitat infantil agreujades per l'emergència climàtica.

L'acte també ha comptat amb la presència de la Comissió de Salut i Medi ambient a l'Hospital Vall Hebron. Constituïda el 2022, la comissió té l'objectiu d'elaborar recomanacions específiques amb evidència científica sòlida per disminuir l'efecte nociu dels contaminants en salut a l'alta hospitalària, desenvolupar indicadors d'exposició mediambiental que es puguin recollir a la història clínica com a factor de risc, i promoure l'educació i la conscienciació sobre temes de salut i medi ambient entre els pacients, el personal de l'hospital i la comunitat en general. La comissió ha recordat que el medi ambient és responsabilitat i afecta a tothom.

Tots els experts han coincidit amb la necessitat d'aquesta iniciativa i altres similars per crear sinergies i unir esforços davant d'un dels principals reptes mundials de les pròximes dècades. 

'Volem donar visibilitat a diferents projectes de recerca que estudien l’efecte de la contaminació ambiental en el desenvolupament de diferents patologies', afirma la Dra. Begoña Benito, directora del VHIR.

Related news

The new protocol has the same efficacy as the standard one, but only a quarter of the duration, reducing dropout rates and side effects.

The TOUCH MSCA-COFUND doctoral training programme, led by UAB and focusing on the field of mental health, has opened its first call for applications, offering 13 doctoral positions.

The European project, in which Vall d'Hebron participates, will favor personalized diagnosis and innovative therapeutic strategies in patients with the disease.

Related professionals

Israel Molina Romero

Israel Molina Romero

Head of group
Infectious Diseases
Read more
Jordi Bañeras Rius

Jordi Bañeras Rius

Cardiovascular Diseases
Read more
Begoña Benito Villabriga

Begoña Benito Villabriga

Director General
Director
Read more
Ricard Ferrer Roca

Ricard Ferrer Roca

Head of group
Shock, Organ Dysfunction and Resuscitation
Read more
Antonio Rodríguez Sinovas

Antonio Rodríguez Sinovas

Main researcher
Cardiovascular Diseases
Read more
Anna Rosell Novel

Anna Rosell Novel

Head of group
Neurovascular Diseases
Read more

Subscribe to our newsletters and be part of the Campus life

We are a world-leading healthcare complex where healthcare, research, teaching and innovation go hand in hand.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.