Skip to main content

Molecular Medical Imaging

The Molecular Medical Imaging research group focuses its activity on deepening the molecular bases and developing new areas of research in molecular signaling pathways and the identification of new theranostic targets.

We promote the confluence of basic and clinical researchers, experts in imaging and molecular biology to provide:

  • Access to knowledge of the biokinetics and biodistribution of the molecules under study
  • The proofs of concept necessary in the research processes
  • The identification and quantification of the targets defined by the research groups of our center

In this context, the creation of a translational imaging unit constitutes a basic objective for the development of research aimed at the personalized treatment of patients.

The group is made up of medical specialists in molecular imaging, chemists and pharmacists specializing in tracer synthesis, and biomedical engineers and physicists specializing in image processing and tomography equipment. These are affiliated with different institutions, such as the Vall d'Hebron Research Institute (VHIR), the Vall d'Hebron University Hospital (HUVH) and the Institute of Diagnostic Imaging (IDI).

Team

Xavier Serres Créixams

Xavier Serres Créixams

Main researcher
Molecular Medical Imaging
Read more
Carolina Aparicio Gomez

Carolina Aparicio Gomez

Research technician
Molecular Medical Imaging
Read more
Gemma Burcet Rodríguez

Gemma Burcet Rodríguez

Read more
Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Read more
Boutaina Anzaui Anzaoui

Boutaina Anzaui Anzaoui

Research technician
Molecular Medical Imaging
Read more
Elisa Merino Peña

Elisa Merino Peña

Read more
Xavier Serres Créixams

Xavier Serres Créixams

Main researcher
Molecular Medical Imaging
Read more
Carolina Aparicio Gomez

Carolina Aparicio Gomez

Research technician
Molecular Medical Imaging
Read more
Gemma Burcet Rodríguez

Gemma Burcet Rodríguez

Read more
Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Read more
Boutaina Anzaui Anzaoui

Boutaina Anzaui Anzaoui

Research technician
Molecular Medical Imaging
Read more
Elisa Merino Peña

Elisa Merino Peña

Read more

Research lines

Focused Utrasound -FUSMED

The main objective of this line of research is to apply high intensity focused ultrasound in order to produce cavitation phenomena (histotripsy) producing mechanical destruction of tumor tissue without the need to introduce any needle and without using ionizing radiation.


This line of research, of a transversal nature, was created with the aim of performing our own research or in collaboration with research groups at the Valle de Hebron Campus that wish to introduce high-intensity focused ultrasound, both in the field of basic, translational and clinical research.


The immunological response generated by histotripsy means that we need to study its close relationship with immunotherapy and also study the beneficial effects on liquid biopsy. We also want to study the effects of focused ultrasound on the alteration of the blood-brain barrier and explore its applications in neurological pathology.?

 

IP: Xavier Serres Créixams

I+D+i y marcajes de trazadores para Imagen Médica

Aquesta area es dedicarà a recerca pròpia i a col·laborar amb altres grups amb interessos comuns o companyies privades que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions d’aquesta area. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:


1. Trobar noves rutes de marcatge de  molècules, biomolècules o sistemes nanomèdics,

2. Marcar molècules per obtenir nous traçadors o realitzar estudis de metabolització i/o biodistribució de fàrmacs o altre tipus de compostos,

3. Posar en marxa traçadors per utilitzar-los en diagnòstic o per realitzar probes de concepte, avaluar receptors  o processos fisiològics, entre d’altres. 

4. Posar en marxa nous radioinmuno-assaigs.

5. Disseny de procediments experimentals amb cèl·lules, animals o humans on es requereixin d’utilització de traçadors o altre tipus de compostos marcats. 

6. A part de fer traçadors o marcatges amb isòtops radioactius, aquesta àrea tindrà la capacitat de fer altres tipus de marcatges amb:

7. Isòtops no radioactius per utilitzar-los en tècniques òmiques o amb altres finalitats,

8. Fluorocroms per utilitzar-los en tècniques inmunoquímiques o imatge òptica,  àtoms que puguin ser utilitzats per fer estudis en les àrees d’ imatge per RMN o radiològiques (CT i RX). 

IP: José Raul Herance Camacho

Imatge mèdica

Aquesta area estarà dedicada a la captació, valoració i avaluació clínica i preclínica d’imatges mèdiques. Degut a que la imatge medica es una disciplina multimodal, aquesta area es separarà inicialment en dos subàrees com son la medicina nuclear i la radiologia.


Medicina nuclear

L’àrea s’adreça a la recerca pròpia generada els propis especialistes del servei de Medicina Nuclear però també a les especialitats amb interessos comuns i altres grups externs que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions del nostre centre. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:

1. Definició d’objectius d’investigació experimental, alineats amb la recerca clínica i orientats a desenvolupar projectes translacionals

2. Disseny d’estratègies per assolir informació biocinètica i dosimètrica de les dianes moleculars objecte de recerca

3. Selecció de radionúclids i programació de les imatges per obtenir la informació que respongui a les hipòtesis formulades pels investigadors

4. Obtenció d’imatges en diferents animals d’experimentació en els equipaments pertinents per cada model

5. Obtenció d’imatges segons els protocols específics en els assaigs clínics

6. Informe de les imatges seguint les especificacions dels assaigs clínics

7. Participació en estudis multicèntrics i xarxes de recerca internacional


Responsable àrea de medicina nuclear:  Dr. Joan CastellRadiologia

L’àrea s’adreça a la recerca pròpia generada els propis especialistes del servei de Radiologia i les seves seccions però també a les especialitats amb interessos comuns i altres grups externs que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions del nostre centre. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:

1. Definició d’objectius d’investigació experimental, alineats amb la recerca clínica i orientats a desenvolupar projectes translacionals.

2. Disseny d’estratègies per assolir informació anatòmica i funcional definides en els projectes de recerca

3. Selecció de les estratègies i modalitats d’imatge óptimes per obtenir la informació que respongui a les hipòtesis formulades pels investigadors

4. Obtenció d’imatges en diferents animals d’experimentació en els equipaments pertinents per cada model

5. Obtenció d’imatges segons els protocols específics en els assaigs clínics

6. Informe de les imatges seguint les especificacions dels assaigs clínics

7. Participació en estudis multicèntrics i xarxes de recerca internacional


Responsable àrea de radiologia: Dr. Manel Escobar

IP: José Raul Herance Camacho, Imatge mèdica, Manuel Escobar Amores

Inteligencia Artificial y laboratorio 3D

IP: José Raul Herance Camacho, Manuel Escobar Amores

Projects

InmunoPET: radiofármacos de diagnóstico in vivo en cáncer

IP: José Raul Herance Camacho
Collaborators: Laia Perez Lasarte, Sergi Velasco Vila
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 37800
Reference: AGAUR/DI2023_3/00124
Duration: 01/03/2024 - 28/02/2027

ARTEMIs: AcceleRating the Translation of virtual twins towards a pErsonalised Management of fatty lIver patients

IP: José Raul Herance Camacho
Collaborators: Beatriz Minguez Rosique, Clara Ramírez Serra, Cristina Gamez Cenzano, Juan Manuel Pericàs Pulido, Nuria Roson Gradaille, Andreea Ciudin Mihai, Alberto Roque Pérez, Queralt Martin Saladich, Maria Nazarena Pizzi
Funding agency: EUROPEAN COMMISSION
Funding: 724000
Reference: ARTEMIS_HE-HLTH2023
Duration: 01/01/2024 - 31/12/2027

DIAGBI

IP: José Raul Herance Camacho
Collaborators: Laia Perez Lasarte, Martha Sahylí Ortega Pijeira
Funding agency: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding: 152348.46
Reference: 2022 BP 00054
Duration: 01/04/2024 - 31/03/2027

Mechanisms of metabolic adaptation after weight loss in obesity. Clinical phenotyping and therapeutic approach.

IP: Andreea Ciudin Mihai
Collaborators: Cristina Gamez Cenzano, Eduard Rodenas Alesina, Ana Marti Delgado, Fiorella Ximena Palmas Candia, Bruno García del Blanco, Ana Belén Méndez Fernández, Ana Maria Ciscar Bellés, Aleix Olivella San emeterio, Marta Comas Martínez, Alvaro Calabuig Goena, Enzamaría Fidilio Meli, Marco Tomasino
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 165000
Reference: PI23/01209
Duration: 01/01/2024 - 31/12/2026

Publications

False lumen hemodynamics and partial thrombosis in chronic aortic dissection of the descending aorta.

PMID: 38183450
Journal: EUROPEAN RADIOLOGY
Year: 2024
Reference: Eur Radiol. 2024 Jan 6. doi: 10.1007/s00330-023-10513-6.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Carrasco-Poves, Alejandro; Casas-Masnou, Guillem; Cuellar-Calabria, Hug; Dux-Santoy, Lydia; Evangelista, Arturo; Fernandez-Galera, Ruben; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Galian-Gay, Laura; Garrido-Oliver, Juan; Gonzalez-Alujas, Teresa et al.
DOI: 10.1007/s00330-023-10513-6

Three-dimensional aortic geometry mapping via registration of non-gated contrast-enhanced or gated and respiratory-navigated MR angiographies.

PMID: 38211655
Journal: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE
Year: 2024
Reference: J Cardiovasc Magn Reson. 2024 Jan 9:100992. doi: 10.1016/j.jocmr.2024.100992.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Barrabes, Jose A; Burcet, Gemma; Carrasco-Poves, Alejandro; Casas, Guillem; Cuellar-Calabria, Hug; Dux-Santoy, Lydia; Fernandez-Galera, Ruben; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Galian-Gay, Laura; Garrido-Oliver, Juan et al.
DOI: 10.1016/j.jocmr.2024.100992

Meta-analysis assessing the sensitivity and specificity of (18)F-FDG PET/CT for the diagnosis of prosthetic valve endocarditis (PVE) using individual patient data (IPD).

PMID: 36934977
Journal: AMERICAN HEART JOURNAL
Year: 2023
Reference: Am Heart J. 2023 Jul;261:21-34. doi: 10.1016/j.ahj.2023.03.004. Epub 2023 Mar 18.
Impact factor:
Publication type: Review in international publication
Authors: Fagman, Erika; Heying, Ruth; Hsu, Charlie Chia-Tsong; Huang, Karen; Hughes, Ian; Kisiel, Nadya; Nair, Lawrence; O'Gorman, Patricia; Pizzi, Maria N; Roque, Albert et al.
DOI: 10.1016/j.ahj.2023.03.004

Diagnosis and outcome of patients with idiopathic pleural effusions.

PMID: 36990383
Journal: REVISTA CLINICA ESPANOLA
Year: 2023
Reference: Rev Clin Esp (Barc). 2023 May;223(5):320-324. doi: 10.1016/j.rceng.2023.03.005. Epub 2023 Mar 27.
Impact factor:
Publication type: Letter or abstract
Authors: Aleman, C; Persiva, O; Sanchez, L; Sansano, I; Simo, M; Vazquez, A et al.
DOI: 10.1016/j.rceng.2023.03.005

Current vision of a disease with high mortality that is progressively dispersing throughout the world: Chagasic heart disease.

PMID: 37280386
Journal: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Year: 2023
Reference: J Nucl Cardiol. 2023 Jun 6. doi: 10.1007/s12350-023-03301-8.
Impact factor:
Publication type: Editorail in international publication
Authors: Aguade-Bruix, Santiago; Romero-Farina, Guillermo et al.
DOI: 10.1007/s12350-023-03301-8

A protection against infection but a risk of misdiagnosis? False positive uptake in an implanted cardiac device.

PMID: 37407879
Journal: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Year: 2023
Reference: J Nucl Cardiol. 2023 Jul 5. doi: 10.1007/s12350-023-03331-2.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Aguade-Bruix, Santiago; Andres-Cordon, Joan F; Cuellar-Calabria, Hug; Fernandez-Hidalgo, Nuria; Francisco-Pascual, Jaume; Herance, Jose Raul; Pizzi, Maria Nazarena; Roque, Albert et al.
DOI: 10.1007/s12350-023-03331-2

Documento de Posicionamiento de la Societat Catalana Digestologia y la Societat Catalana de Radiologia: Ecografía para especialistas en patología digestiva en Catalunya.

PMID: 34052398
Journal: Gastroenterologia y Hepatologia
Year: 2022
Reference: Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan;45(1):77-81. doi: 10.1016/j.gastrohep.2021.04.003. Epub 2021 May 27.
Impact factor: 2.102
Publication type: Paper in national publication
Authors: Miquel, Mireia; Puig, Jordi; Montoliu, Silvia; Belmonte, Ernest; Loras, Carme; Roson, Nuria et al.
DOI: 10.1016/j.gastrohep.2021.04.003

Experience and results after the implementation of a radiology day unit in a reference hospital.

PMID: 35767122
Journal: Insights into Imaging
Year: 2022
Reference: Insights Imaging. 2022 Jun 29;13(1):109. doi: 10.1186/s13244-022-01251-2.
Impact factor: 5.231
Publication type: Paper in international publication
Authors: Escobar, Manuel; Tomasello, Alejandro; Perez Lafuente, Mercedes; Andreu, Jordi; Grinon, Jesus; Sanchez-Tirado, Cristina; Mast, Richard; Antolin, Andreu; Roson, Nuria et al.
DOI: 10.1186/s13244-022-01251-2

Impact of revascularization guided by functional testing in ischaemic cardiomyopathy.

PMID: 35781510
Journal: European Heart Journal-Cardiovascular Imaging
Year: 2022
Reference: Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022 Jul 4. pii: 6628344. doi: 10.1093/ehjci/jeac125.
Impact factor: 6.875
Publication type: Paper in international publication
Authors: Barrabes, Jose A; Aguade-Bruix, Santiago; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Ribera, Aida; Pizzi, Maria Nazarena; Herrador, Lorena; Rodenas-Alesina, Eduard; Romero-Farina, Guillermo; Jordan, Pablo; Espinet-Coll, Carina et al.
DOI: 10.1093/ehjci/jeac125

Avoidance behaviour modulates but does not condition phonophobia in migraine.

PMID: 35815637
Journal: CEPHALALGIA
Year: 2022
Reference: Cephalalgia. 2022 Jul 9:3331024221111772. doi: 10.1177/03331024221111772.
Impact factor: 6.295
Publication type: Paper in international publication
Authors: Pozo-Rosich, Patricia, Gallardo, Victor Jose, Caronna, Edoardo, Vila-Ballo, Adria, Marti-Marca, Angela, Cerda-Company, Xim, Ikumi, Nara et al.
DOI: 10.1177/03331024221111772

Nodal metastatic load in papillary thyroid carcinoma. Morphological and molecular analysis with one-step nucleic acid amplification on more than 550 lymph nodes.

PMID: 34556265
Journal: Endocrinologia Diabetes y Nutricion
Year: 2021
Reference: Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2021 May;68(5):346-353. doi: 10.1016/j.endien.2021.08.003.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Caubet, Enric; Garcia-Burillo, Amparo; Gonzalez, Oscar; Iglesias, Carmela; Ramon Y Cajal, Santiago; Temprana-Salvador, Jordi; Zafon, Carles et al.
DOI: 10.1016/j.endien.2021.08.003

Immunotherapy, cancer and PET.

PMID: 33674234
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2021
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). 2021 Mar-Apr;40(2):123-135. doi: 10.1016/j.remn.2021.02.001. Epub 2021 Mar 2.
Impact factor: 1.359
Publication type: Review in national publication
Authors: Simo-Perdigo, M, Vercher-Conejero, J L, Viteri, S, Garcia-Velloso, M J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2021.02.001

Differences in the Area of Proximal and Distal Entry Tears at CT Angiography Predict Long-term Clinical Outcomes in Aortic Dissection.

PMID: 34934947
Journal: Radiology. Cardiothoracic imaging
Year: 2021
Reference: Radiol Cardiothorac Imaging. 2021 Nov 18;3(6):e210029. doi: 10.1148/ryct.2021210029. eCollection 2021 Dec.
Impact factor: 0
Publication type: Paper in international publication
Authors: Evangelista, Arturo, Cuellar-Calabria, Hug, Burcet, Gemma, Roque, Albert, Rodriguez-Palomares, Jose, Teixido, Gisela, Rodriguez, Rafael, Bellmunt, Sergi, Zebdi, Naoufal, Reyes-Juarez, Jose et al.
DOI: 10.1148/ryct.2021210029

Predictive Value of Cardiac Magnetic Resonance Feature Tracking after Acute Myocardial Infarction: A Comparison with Dobutamine Stress Echocardiography.

PMID: 34830543
Journal: Journal of Clinical Medicine
Year: 2021
Reference: J Clin Med. 2021 Nov 12;10(22). pii: jcm10225261. doi: 10.3390/jcm10225261.
Impact factor: 4.242
Publication type: Paper in international publication
Authors: Valente, Filipa X, Gavara, Jose, Gutierrez, Laura, Rios-Navarro, Cesar, Rello, Pau, Maymi, Manel, Fernandez-Galera, Ruben, Monmeneu, Jose V, Sao-Aviles, Augusto, Lopez-Lereu, Maria P et al.
DOI: 10.3390/jcm10225261

Long-term follow-up of differentiated thyroid carcinoma in children and adolescents.

PMID: 32877364
Journal: JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
Year: 2020
Reference: J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Nov 26;33(11):1431-1441. doi: 10.1515/jpem-2020-0194.
Impact factor: 1.278
Publication type: Paper in international publication
Authors: Negre Buso, Montserrat, Garcia Burillo, Amparo, Simo Perdigo, Marc, Galofre Mora, Pere, Boronat de Ferrater, Maria, Cuberas Borros, Gemma, Sabado Alvarez, Constantino, Castell Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1515/jpem-2020-0194

Right-sided endocarditis on Contegra tube in a complex cianotic congenital heart disease.

PMID: 30972721
Journal: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Year: 2020
Reference: J Nucl Cardiol. 2020 Aug;27(4):1402-1404. doi: 10.1007/s12350-019-01708-w. Epub 2019 Apr 10.
Impact factor: 3.366
Publication type: Paper in international publication
Authors: Olivella, Aleix, Pizzi, Maria Nazarena, Dos-Subira, Laura, Aguade-Bruix, Santiago, Fernandez-Hidalgo, Nuria, Cuellar-Calabria, Hug, Roque, Albert et al.
DOI: 10.1007/s12350-019-01708-w

BDNF levels and nigrostriatal degeneration in "drug naive" Parkinson's disease patients. An "in vivo" study using I-123-FP-CIT SPECT.

PMID: 32682292
Journal: PARKINSONISM & RELATED DISORDERS
Year: 2020
Reference: Parkinsonism Relat Disord. 2020 Sep;78:31-35. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.06.037. Epub 2020 Jul 4.
Impact factor: 3.926
Publication type: Paper in international publication
Authors: Lucas-Del Pozo, S, Carter, S, Armengol-Bellapart, M, Castell-Conesa, J, Cuberas-Borros, G, Corominas-Roso, M, Lorenzo-Bosquet, C, Saez-Francas, N, Hernandez-Vara, J et al.
DOI: 10.1016/j.parkreldis.2020.06.037

Combining metabolic profiling of plasma and faeces as a fingerprint of insulin resistance in obesity.

PMID: 31708234
Journal: CLINICAL NUTRITION
Year: 2020
Reference: Clin Nutr. 2020 Jul;39(7):2292-2300. doi: 10.1016/j.clnu.2019.10.022. Epub 2019 Oct 25.
Impact factor: 6.36
Publication type: Paper in international publication
Authors: Palomo-Buitrago, Maria-Encarnacion, Xiao, Xingpeng, Mares, Roso, Ricart, Wilfredo, Simo, Rafael, Herance, Jose Raul, Fernandez-Real, Jose-Manuel, Rodriguez, Maria Arnoriaga, Caballano-Infantes, Estefania, Mayneris-Perxachs, Jordi et al.
DOI: 10.1016/j.clnu.2019.10.022

Association among the R.E.N.A.L. nephrometry score and clinical outcomes in patients with small renal masses treated with percutaneous contrast enhanced ultrasound radiofrequency ablation.

PMID: 31482014
Journal: Central European journal of urology
Year: 2019
Reference: Cent European J Urol. 2019;72(2):92-99. doi: 10.5173/ceju.2019.1833. Epub 2019 Jun 4.
Impact factor: 0
Publication type: Paper in international publication
Authors: Morote, Juan, Konstantinidis, Cristian, Trilla, Enrique, Serres, Xavier, Montealegre, Carolina, Lorente, David, Castellon, Rafael et al.
DOI: 10.5173/ceju.2019.1833

PET Scan: Nuclear Medicine Imaging in Myositis.

PMID: 31754890
Journal: Current Rheumatology Reports
Year: 2019
Reference: Curr Rheumatol Rep. 2019 Nov 21;21(11):64. doi: 10.1007/s11926-019-0864-3.
Impact factor: 3.645
Publication type: Review in international publication
Authors: Selva-O'Callaghan, Albert, Gil-Vila, Albert, Simo-Perdigo, Marc, Trallero-Araguas, Ernesto, Alvarado-Cardenas, Marcelo, Pinal-Fernandez, Iago et al.
DOI: 10.1007/s11926-019-0864-3

Detection of hyperfunctioning parathyroid tissue by (18)F-Fluorocholine PET/CT.

PMID: 29884517
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2019
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2019 Mar - Apr;38(2):118-120. doi: 10.1016/j.remn.2018.02.008. Epub 2018 Jun 5.
Impact factor: 0.928
Publication type: Paper in national publication
Authors: Villasboas-Rosciolesi, D, Garcia-Burillo, A, Gonzalez-Lopez, O, Castell-Conesa, J, Caubet-Busquet, E et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2018.02.008

Intramural hematoma and penetrating ulcer in the descending aorta: differences and similarities.

PMID: 31463208
Journal: Annals of Cardiothoracic Surgery
Year: 2019
Reference: Ann Cardiothorac Surg. 2019 Jul;8(4):456-470. doi: 10.21037/acs.2019.07.05.
Impact factor: 2.895
Publication type: Review in international publication
Authors: Rodriguez-Palomares, Jose, Lopez, Angela, Evangelista, Arturo, Maldonado, Giuliana, Moral, Sergio, Teixido-Tura, Gisela, Cuellar, Hug et al.
DOI: 10.21037/acs.2019.07.05

Left main coronary artery compression by a large pulmonary artery aneurysm in the absence of pulmonary hypertension: a case report.

PMID: 31020181
Journal: European heart journal. Case reports
Year: 2018
Reference: Eur Heart J Case Rep. 2018 Oct 10;2(4):yty105. doi: 10.1093/ehjcr/yty105. eCollection 2018 Dec.
Impact factor: 0
Publication type: Letter or abstract
Authors: Miranda-Barrio, Berta, Garcia-Romero, Elena, Cuellar-Calabria, Hug, Dos-Subira, Laura et al.
DOI: 10.1093/ehjcr/yty105

First assessment of the clinical impact and confirmation of the diagnostic ability of the 18F-FDG-PET/CTA prosthetic valve endocarditis. New data supports initial results

PMID: NOPMID022
Journal: EUROPEAN HEART JOURNAL
Year: 2018
Reference: First assessment of the clinical impact and confirmation of the diagnostic ability of the [...]. EUR HEART J. 39(s1)450
Impact factor: 23.425
Publication type: Letter or abstract
Authors: Sambolla-Ayala, A, Pizzi , Maria Nazarena, Fernández Hidalgo, Nuria, Cuellar Calabria, Hug, González Alujas, Teresa, Ferreira González, Ignacio, Maisterra Santos, Olga, Rios Barrera, Remedios, Tornos Mas, Pilar, Aguade Bruix, Santiago et al.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehy565.P2274

Experience In The Treatment Of Neuroendocrine Tumors (TNEs) With Somatostatin-Like Peptides (SLP) Labeled With (LU)-L-177 -DOTATATE

PMID: NOPMID020
Journal: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING
Year: 2018
Reference: Experience In The Treatment Of Neuroendocrine Tumors (TNEs) With Somatostatin-Like Peptides [...]. EUR J NUCL MED MO I 45(S1)757
Impact factor: 7.704
Publication type: Letter or abstract
Authors: Blanco Cano, J. S, García Burillo, Amparo, Capdevila Castillon, Jaume, Villasboas Rosciolesi, D, Dellepiane Clark, F, Casteras Román, Anna, Castell Conesa, Joan et al.
DOI:

18F-FDG-PET/CTA of prosthetic cardiac valves: postsurgical inflammatory patterns and its temporal evolution. Can we question the 3-month limit of the current guidelines?

PMID: NOPMID021
Journal: EUROPEAN HEART JOURNAL
Year: 2018
Reference: 18F-FDG-PET/CTA of prosthetic cardiac valves: postsurgical inflammatory patterns and its temporal evolution [...]. EUR HEART J 39(S1)
Impact factor: 23.425
Publication type: Letter or abstract
Authors: Rios Barrera, Remedios, Ferreira , Nelson, Sambola Ayala, Antonia, Almirante Gragera, Benito, García-Dorado García, David, Castell Conesa, Joan, Escobar Amores, Manuel, Tornos Mas, Pilar, Aguade Bruix, Santiago, Cuellar Calabria, Hug et al.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehy566.5249

Study of systemic disease IgG4. Usefulness of 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose -positron emission tomography/computed tomography for staging, selection of biopsy site, evaluation of treatment response and follow-up.

PMID: 29164005
Journal: European journal of rheumatology
Year: 2017
Reference: Eur J Rheumatol. 2017 Sep;4(3):222-225. doi: 10.5152/eurjrheum.2017.16118. Epub 2017 Sep 1.
Impact factor: 0
Publication type: Paper in international publication
Authors: Martinez-Pimienta, Guillermo, Noriega-Alvarez, Edel, Simo-Perdigo, Marc et al.
DOI: 10.5152/eurjrheum.2017.16118

Selective sentinel lymph node biopsy in papillary thyroid carcinoma in patients with no preoperative evidence of lymph node metastasis.

PMID: 28895542
Journal: Endocrinologia, diabetes y nutricion
Year: 2017
Reference: Endocrinol Diabetes Nutr. 2017 Oct;64(8):451-455. doi: 10.1016/j.endinu.2017.05.001. Epub 2017 Jun 29.
Impact factor: 0
Publication type: Paper in national publication
Authors: Gonzalez, Oscar, Zafon, Carles, Caubet, Enric, Garcia-Burillo, Amparo, Serres, Xavier, Fort, Jose Manuel, Mesa, Jordi, Castell, Joan, Roca, Isabel, Ramon Y Cajal, Santiago et al.
DOI: 10.1016/j.endinu.2017.05.001

18F-FDG-PET/CT angiography in the diagnosis of infective endocarditis and cardiac device infection in adult patients with congenital heart disease and prosthetic material.

PMID: 28807509
Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
Year: 2017
Reference: Int J Cardiol. 2017 Dec 1;248:396-402. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.08.008. Epub 2017 Aug 9.
Impact factor: 6.189
Publication type: Paper in international publication
Authors: Pizzi, Maria N, Dos-Subira, L, Roque, Albert, Fernandez-Hidalgo, Nuria, Cuellar-Calabria, Hug, Pijuan Domenech, Antonia, Gonzalez-Alujas, Maria T, Subirana-Domenech, M T, Miranda-Barrio, B, Ferreira-Gonzalez, Ignacio et al.
DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.08.008

Pancreatic cancer heterogeneity and response to Mek inhibition.

PMID: 28581516
Journal: ONCOGENE
Year: 2017
Reference: Oncogene. 2017 Oct 5;36(40):5639-5647. doi: 10.1038/onc.2017.174. Epub 2017 Jun 5.
Impact factor: 7.519
Publication type: Paper in international publication
Authors: Pedersen, K, Bilal, F, Bernado Morales, C, Salcedo, M T, Macarulla, T, Masso-Valles, D, Mohan, V, Vivancos, A, Carreras, M-J, Serres, X et al.
DOI: 10.1038/onc.2017.174

Multiple parapelvic cysts in Fabry disease.

PMID: 27061865
Journal: NEFROLOGIA
Year: 2016
Reference: Nefrologia. 2016 May-Jun;36(3):310-2. doi: 10.1016/j.nefro.2015.12.003. Epub 2016 Apr 6.
Impact factor: 1.207
Publication type: Paper in national publication
Authors: Azancot, Maria A, Vila, Josefa, Dominguez, Carmen, Serres, Xavier, Espinel, Eugenia et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2015.12.003

Initial experience in sentinel lymph node detection in pancreatic cancer.

PMID: 26670326
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2016
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016 Sep-Oct;35(5):287-91. doi: 10.1016/j.remn.2015.10.006. Epub 2015 Dec 3.
Impact factor: 0.983
Publication type: Paper in national publication
Authors: Beisani, M, Roca, I, Cardenas, R, Blanco, L, Abu-Suboh, M, Dot, J, Armengol, J R, Olsina, J J, Balsells, J, Charco, R et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2015.10.006

A New Surgical Model of Skeletal Muscle Injuries in Rats Reproduces Human Sports Lesions.

PMID: 26669249
Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE
Year: 2016
Reference: Int J Sports Med. 2016 Mar;37(3):183-90. doi: 10.1055/s-0035-1555933. Epub 2015 Dec 15.
Impact factor: 2.528
Publication type: Paper in international publication
Authors: Contreras-Munoz, P, Fernandez-Martin, A, Torrella, R, Serres, X, De la Varga, M, Viscor, G, Jarvinen, T A H, Martinez-Ibanez, V, Peiro, J L, Rodas, G et al.
DOI: 10.1055/s-0035-1555933

A comparative study of the target volume definition in radiotherapy with <<Slow CT Scan>> vs. 4D PET/CT Scan in early stages non-small cell lung cancer.

PMID: 27106507
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2016
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016 Nov - Dec;35(6):373-378. doi: 10.1016/j.remn.2016.02.003. Epub 2016 Apr 19.
Impact factor: 0.983
Publication type: Paper in national publication
Authors: Molla, M, Simo, M, Seoane, A, Ramos, M, Cuberas-Borros, G, Beltran, M, Castell, J, Giralt, J, Anducas, N et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2016.02.003

Diazepam and Jacobson's progressive relaxation show similar attenuating short-term effects on stress-related brain glucose consumption.

PMID: 24908148
Journal: EUROPEAN PSYCHIATRY
Year: 2015
Reference: Eur Psychiatry. 2015 Feb;30(2):187-92. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.03.002. Epub 2014 Jun 5.
Impact factor: 3.439
Publication type: Paper in international publication
Authors: Pifarre, P, Simo, M, Gispert, J-D, Plaza, P, Fernandez, A, Pujol, J et al.
DOI: 10.1016/j.eurpsy.2014.03.002

Unilateral breast metastasis from alveolar rhabdomyosarcoma in adult detected by (1)(8)F-FDG PET/CT.

PMID: 25053243
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2015
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2015 Mar-Apr;34(2):148-9. doi: 10.1016/j.remn.2014.05.005. Epub 2014 Jul 20.
Impact factor: 1.054
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cardenas-Perilla, R, Simo-Perdigo, M, Barios-Profitos, M, Castell-Conesa, J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.05.005

Role of [(11)C] methionine positron emission tomography in the diagnosis and prediction of survival in brain tumours.

PMID: 26588352
Journal: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Year: 2015
Reference: Clin Neurol Neurosurg. 2015 Dec;139:328-33. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.10.035. Epub 2015 Nov 4.
Impact factor: 1.127
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cuberas-Borros, Gemma, Martinez-Ricarte, Francisco, Cordero, Esteban, Martinez-Saez, Elena, Castell-Conesa, Joan, Sahuquillo, Juan, Lorenzo-Bosquet, Carles, Cicuendez, Marta et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2015.10.035

Detection of Thyroid Papillary Carcinoma Lymph Node Metastases Using One Step Nucleic Acid Amplification (OSNA): Preliminary Results.

PMID: 25536089
Journal: JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
Year: 2015
Reference: J Invest Surg. 2015 Jun;28(3):153-9. doi: 10.3109/08941939.2014.990123. Epub 2014 Dec 23.
Impact factor: 1.191
Publication type: Paper in international publication
Authors: Gonzalez, Oscar, Iglesias, Carmela, Zafon, Carles, Castellvi, Josep, Garcia-Burillo, Amparo, Temprana, Jordi, Caubet, Enric, Vilallonga, Ramon, Mesa, Jordi, Cajal, Santiago Ramon Y et al.
DOI: 10.3109/08941939.2014.990123

Giant urinary bladder stone: incidental finding in (99m)Tc-DTPA renography.

PMID: 24686214
Journal: CLIN NUCL MED
Year: 2014
Reference: Clin Nucl Med. 2014 Jul;39(7):667-8. doi: 10.1097/RLU.0000000000000432.
Impact factor: 2.857
Publication type: Letter or abstract
Authors: Garcia-Burillo, Amparo, Villasboas-Rosciolesi, Diego, Cardenas-Perilla, Rodrigo, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0000000000000432

[Functional neuroimaging in the diagnosis of patients with Parkinsonism: Update and recommendations for clinical use].

PMID: 24731551
Journal: REV ESP MED NUCL IMA
Year: 2014
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2014 Jul-Aug;33(4):215-26. doi: 10.1016/j.remn.2014.02.001. Epub 2014 Apr 14.
Impact factor: 0.938
Publication type: Review in national publication
Authors: Arbizu, J, Luquin, M R, Abella, J, de la Fuente-Fernandez, R, Fernandez-Torron, R, Garcia-Solis, D, Garrastachu, P, Jimenez-Hoyuela, J M, Llaneza, M, Lomena, F et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.02.001

(1)(8)F-FDG PET-CT usefulness in extra-pancreatic involvement in IgG4 related diseases.

PMID: 24630373
Journal: REV ESP MED NUCL IMA
Year: 2014
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2014 Nov-Dec;33(6):366-9. doi: 10.1016/j.remn.2014.01.005. Epub 2014 Mar 12.
Impact factor: 0.938
Publication type: Paper in international publication
Authors: Monturiol-Duran, J, Simo-Perdigo, M, Barios-Profitos, M, Castell-Conesa, J, Cardenas-Perilla, R et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.01.005

Acute artery occlusion during transcatheter aortic valve replacement in a patient with an anomalous origin of the circumflex artery.

PMID: 25459044
Journal: JACC-CARDIOVASC INTE
Year: 2014
Reference: JACC Cardiovasc Interv. 2014 Nov;7(11):1324-5. doi: 10.1016/j.jcin.2014.05.034. Epub 2014 Nov 17.
Impact factor: 7.44
Publication type: Paper in international publication
Authors: Acosta-Velez, Juan Gabriel, Garcia Del Blanco, Bruno, Guindo, Josep, Montiel Serrano, Jose, Cuellar Calabria, Hug, Marti Aguasca, Gerard, Gonzalez-Alujas, Teresa, Duran, Ignasi, Tornos, Pilar et al.
DOI: 10.1016/j.jcin.2014.05.034

TPO genetic variants and risk of differentiated thyroid carcinoma in two European populations.

PMID: 23754668
Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
Year: 2013
Reference: Int J Cancer. 2013 Dec 15;133(12):2843-51. doi: 10.1002/ijc.28317. Epub 2013 Jul 13.
Impact factor: 6.198
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cipollini, Monica, Pastor, Susana, Gemignani, Federica, Castell, Juan, Garritano, Sonia, Bonotti, Alessandra, Biarnes, Josefina, Figlioli, Gisella, Romei, Cristina, Marcos, Ricard et al.
DOI: 10.1002/ijc.28317

[Positron emission tomography-computed tomography with (18)F-fluorodeoxyglucose in patients with recurrent differentiated thyroid carcinoma and negative radioiodine scan. Diagnostic performance and relation with tyroglobulin levels].

PMID: 22726673
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Year: 2013
Reference: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013 May-Jun;32(3):146-51. doi: 10.1016/j.remn.2012.04.014. Epub 2012 Jun 21.
Impact factor: 0.863
Publication type: Paper in national publication
Authors: Aguade-Bruix, S, Mariscal Labrador, E, Garcia Burillo, A, Castell-Conesa, J, Obiols Alfonso, G, Kisiel Gonzalez, N, Barios Profitos, M, Mesa Manteca, J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2012.04.014

Gated-SPECT myocardial perfusion imaging as a complementary technique to magnetic resonance imaging in chronic myocardial infarction patients.

PMID: 24773678
Journal: REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA
Year: 2013
Reference: Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013 Sep;66(9):721-7. doi: 10.1016/j.rec.2013.04.018. Epub 2013 Jul 23.
Impact factor: 3.204
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cuberas-Borros, Gemma, Pineda, Victor, Aguade-Bruix, Santiago, Romero-Farina, Guillermo, Pizzi, M Nazarena, de Leon, Gustavo, Castell-Conesa, Joan, Garcia-Dorado, David, Candell-Riera, Jaume et al.
DOI: 10.1016/j.rec.2013.04.018

Cardiac computed tomography for valve disease.

PMID: 22947120
Journal: Radiologia
Year: 2013
Reference: Radiologia. 2013 Jan-Feb;55(1):24-36. doi: 10.1016/j.rx.2012.05.006. Epub 2012 Sep 1.
Impact factor:
Publication type: Letter or abstract
Authors: Cuellar, H, Roque, A, Pineda, V, Rodriguez, J et al.
DOI: 10.1016/j.rx.2012.05.006

Nigrostriatal pathway dysfunction in a methanol-induced delayed dystonia-parkinsonism.

PMID: 22976778
Journal: MOVEMENT DISORDERS
Year: 2012
Reference: Mov Disord. 2012 Sep 1;27(10):1220-1. doi: 10.1002/mds.25049.
Impact factor: 4.505
Publication type: Editorail in international publication
Authors: Franquet, Elisa, Salvado-Figueres, Maria, Lorenzo-Bosquet, Carlos, Cuberas-Borros, Gemma, Rovira, Alex, Castell-Conesa, Joan, Hernandez-Vara, Jorge et al.
DOI: 10.1002/mds.25049

Predictive value of small ulcers in the evolution of acute type B intramural hematoma.

PMID: 21620600
Journal: EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY
Year: 2012
Reference: Eur J Radiol. 2012 Jul;81(7):1569-74. Epub 2011 May 26.
Impact factor: 2.606
Publication type: Paper in international publication
Authors: , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.ejrad.2011.04.055

Long-Term Outcome of Aortic Dissection with Patent False Lumen: Predictive Role of Entry Tear Size and Location.

PMID: 22615344
Journal: CIRCULATION
Year: 2012
Reference: Circulation. 2012 Jun 26;125(25):3133-41. Epub 2012 May 21.
Impact factor: 14.739
Publication type: Paper in international publication
Authors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.090266

A Two-Year Follow-Up of Cognitive Deficits and Brain Perfusion in Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer's Disease.

PMID: 22406443
Journal: JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE
Year: 2012
Reference: J Alzheimers Dis. 2012;30(1):109-20.
Impact factor: 3.745
Publication type: Paper in international publication
Authors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.3233/JAD-2012-111850

[Gastrointestinal bleeding: the role of radiology].

PMID: 21924440
Journal: Radiologia
Year: 2011
Reference: Radiologia. 2011 Sep;53(5):406-20. Epub 2011 Sep 15.
Impact factor:
Publication type: Letter or abstract
Authors: Quiroga Gomez, S, Perez Lafuente, M, Abu-Suboh Abadia, M, Castell Conesa, J et al.
DOI: 10.1016/j.rx.2011.03.013

Bone scintigraphy and radiolabeled white blood cell scintigraphy for the diagnosis of mandibular osteomyelitis.

PMID: 21368599
Journal: CLINICAL NUCLEAR MEDICINE
Year: 2011
Reference: Clin Nucl Med. 2011 Apr;36(4):273-6.
Impact factor: 3.766
Publication type: Paper in international publication
Authors: Boronat-Ferrater, Maria, Simo-Perdigo, Marc, Cuberas-Borros, Gemma, Aguade-Bruix, Santiago, Dellepiane-Clarke, Fiorella, Torrent-Llongarriu, Elia, Negre-Buso, Montserrat, Porta-Biosca, Francisco, Saez, Manel, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0b013e31820a9ed5

Quantitative Evaluation of Striatal I-123-FP-CIT Uptake in Essential Tremor and Parkinsonism.

PMID: 21975386
Journal: CLINICAL NUCLEAR MEDICINE
Year: 2011
Reference: Clin Nucl Med. 2011 Nov;36(11):991-6.
Impact factor: 3.766
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cuberas-Borros, Gemma, Lorenzo-Bosquet, Carles, Aguade-Bruix, Santiago, Hernandez-Vara, Jorge, Pifarre-Montaner, Paloma, Miquel, Francesc, Alvarez-Sabin, Jose, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0b013e3182291a7b

Are thyroid cancer patients sensitive to ionising radiation?

PMID: 21605002
Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
Year: 2011
Reference: Int J Radiat Biol. 2011 Sep;87(9):932-5. Epub 2011 May 24.
Impact factor: 1.861
Publication type: Paper in international publication
Authors: , , , , , , , , et al.
DOI: 10.3109/09553002.2011.577507

[Image fusion of gated-SPECT and CT angiography in coronary artery disease. Importance of anatomic-functional correlation.]

PMID: 20673692
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear
Year: 2010
Reference: Rev Esp Med Nucl. 2010 Nov - Dec;29(6):299-303. Epub 2010 Jul 31.
Impact factor: 0.765
Publication type: Paper in national publication
Authors: , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2010.04.015

WDR3 gene haplotype is associated with thyroid cancer risk in a Spanish population.

PMID: 20578902
Journal: THYROID
Year: 2010
Reference: Thyroid. 2010 Jul;20(7):803-9.
Impact factor: 2.602
Publication type: Paper in international publication
Authors: Akdi, Abdelmounaim, Gimenez, Esteban-Mariano, Garcia-Quispes, Wilser, Pastor, Susana, Castell, Juan, Biarnes, Josefina, Marcos, Ricard, Velazquez, Antonia et al.
DOI: 10.1089/thy.2010.0072

Does reduced [(123)I]-FP-CIT binding in Huntington's disease suggest pre-synaptic dopaminergic involvement?

PMID: 20724066
Journal: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Year: 2010
Reference: Clin Neurol Neurosurg. 2010 Dec;112(10):870-5. Epub 2010 Aug 19.
Impact factor: 1.303
Publication type: Paper in international publication
Authors: , , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2010.07.014

Normal myocardial perfusion SPECT database for the Spanish population.

PMID: 20738938
Journal: REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA
Year: 2010
Reference: Rev Esp Cardiol. 2010 Aug;63(8):934-42.
Impact factor: 2.746
Publication type: Paper in national publication
Authors: Cuberas-Borros, Gemma, Aguade-Bruix, Santiago, Boronat-de Ferrater, Maria, Muxi-Pradas, Maria Africa, Romero-Farina, Guillermo, Castell-Conesa, Joan, Aliaga, Veronica, Garcia-Dorado, David, Candell-Riera, Jaume et al.
DOI:

[Analysis of the number of patients needed to treat by coronary revascularisation in relation to the presence of myocardial viability in gated SPECT images: a prospective cohort study from a nuclear cardiology unit]

PMID: 19232170
Journal: Revista Espanola de Medicina Nuclear
Year: 2009
Reference: Rev Esp Med Nucl. 2009 Jan-Feb;28(1):6-10.
Impact factor:
Publication type: Letter or abstract
Authors: Romero Farina, G, Ferreira, I, Aguade-Bruix, S, Castell-Conesa, J, Igual, A, Candell-Riera, J et al.
DOI:

Pancreatic metastasis of renal cell carcinoma: multidetector CT findings.

PMID: 18404285
Journal: ABDOMINAL IMAGING
Year: 2009
Reference: Abdom Imaging. 2009 May-Jun;34(3):385-9.
Impact factor: 1.485
Publication type: Paper in international publication
Authors: Mecho, Sandra, Quiroga, Sergi, Cuellar, Hug, Sebastia, Carmen et al.
DOI: 10.1007/s00261-008-9391-9

[Differentiated thyroid carcinoma in children: study of 80 cases]

PMID: 19464706
Journal: MEDICINA CLINICA
Year: 2009
Reference: Med Clin (Barc). 2009 Sep 12;133(9):339-43.
Impact factor: 1.258
Publication type: Paper in national publication
Authors: Negre Buso, Montserrat, Aguade Bruix, Santiago, de Toledo, Jose Sanchez, Castell Conesa, Joan, Roca Bielsa, Isabel, Simo Perdigo, Marc et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2009.02.042

Prognostic value of myocardial perfusion-gated SPECT in patients with ischemic cardiomyopathy.

PMID: 19159990
Journal: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Year: 2009
Reference: J Nucl Cardiol. 2009 Mar-Apr;16(2):212-21.
Impact factor: 2.442
Publication type: Paper in international publication
Authors: Candell-Riera, Jaume, Romero-Farina, Guillermo, Aguade-Bruix, Santiago, Castell-Conesa, Joan, de Leon, Gustavo, Garcia-Dorado, David et al.
DOI: 10.1007/s12350-008-9042-0

Thesis

Role of the Intestinal Microbiota and metabolomic profile in Type 2 Diabetes: effects on risk factors for comorbidities associated with this pathology and insulin resistance of specific organs and tissues

PhD student: Xingpeng Xiao
Director/s: José Raul Herance Camacho
University:
Year: 2023

Patrons d'infecció versus inflamació en pacients amb pròtesis valvulars cardíaques, empelts aòrtics i dispositius cardíacs mitjançant [18F]FDG-PET/ANGIO-TC(PET/CTA)

PhD student: Alberto Roque Pérez
Director/s: Joan Castell Conesa, Nuria Fernández Hidalgo
University: Universitat Autònoma de Barcelona
Year: 2022

Blog

News

The team will investigate, in animal models, the benefits of histotripsy, a technique that allows tumors to be destroyed without incision or heat, and hopes to minimize the risks and enhance the efficacy of immunotherapy.

This new technology will be completely harmless for patients, as it does not use radiation, and will offer superior image quality and better monitoring of tumours, among other benefits.

The event, organized by Vall d'Hebron and Eurecat, has brought together health professionals and researchers in clinically applied AI to improve the medical care of patients.

Job offers

Study coordinator - Nuclear Medicine
Start date:
08/04/2024
End date:
22/04/2024
Document: Download
Radiology technician (TER) - Medical and Molecular Imaging Research Group_20240114
Start date:
27/03/2024
End date:
10/04/2024
Document: Download
Technical position - Medical Molecular Imaging Research Group
Start date:
19/10/2023
End date:
02/11/2023
Document: Download