Vés al contingut

Imatge Mèdica Molecular

El grup de recerca d’Imatge Mèdica Molecular centra la seva activitat en l’aprofundiment de les bases moleculars i el desenvolupament de noves àrees de recerca en les vies de senyalització molecular i en la identificació de nous objectius teranòstics.

Promovem la confluència dels investigadors bàsics, clínics, experts en imatge i en biologia molecular per a proporcionar:

  • Accés al coneixement de la biocinètica i biodistribució de les molècules en estudi
  • Les proves de concepte necessàries en els processos d’investigació 
  • La identificació  i quantificació de les  dianes definides pels grups de recerca del nostre centre

En aquest context, la creació d’una unitat d’imatge translacional constitueix un objectiu bàsic per al desenvolupament d’una recerca orientada al tractament personalitzat dels pacients.

El grup està format per metges especialistes en imatge molecular, químics i farmacèutics especialistes en síntesi de traçadors, i enginyers biomèdics i físics especialistes en tractament d’imatges i equips de tomografia. Aquests estan afiliats a diferents institucions, com l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR), l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i  l’Institut de Diagnòstic per la imatge (IDI).

Equip

Xavier Serres Créixams

Xavier Serres Créixams

Investigador/a principal
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Carolina Aparicio Gomez

Carolina Aparicio Gomez

Tècnic de recerca
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Gemma Burcet Rodríguez

Gemma Burcet Rodríguez

Llegir més
Almudena Maceda Garcia

Almudena Maceda Garcia

Tècnic de recerca
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Llegir més
Azahara Maria Palomar Muñoz

Azahara Maria Palomar Muñoz

Investigador/a sènior
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Xavier Serres Créixams

Xavier Serres Créixams

Investigador/a principal
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Carolina Aparicio Gomez

Carolina Aparicio Gomez

Tècnic de recerca
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Gemma Burcet Rodríguez

Gemma Burcet Rodríguez

Llegir més
Almudena Maceda Garcia

Almudena Maceda Garcia

Tècnic de recerca
Imatge mèdica molecular
Llegir més
Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Anderson Arturo Cardozo Saavedra

Llegir més
Azahara Maria Palomar Muñoz

Azahara Maria Palomar Muñoz

Investigador/a sènior
Imatge mèdica molecular
Llegir més

Línies de recerca

I+D+i y marcajes de trazadores para Imagen Médica

Aquesta area es dedicarà a recerca pròpia i a col·laborar amb altres grups amb interessos comuns o companyies privades que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions d’aquesta area. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:


1. Trobar noves rutes de marcatge de  molècules, biomolècules o sistemes nanomèdics,

2. Marcar molècules per obtenir nous traçadors o realitzar estudis de metabolització i/o biodistribució de fàrmacs o altre tipus de compostos,

3. Posar en marxa traçadors per utilitzar-los en diagnòstic o per realitzar probes de concepte, avaluar receptors  o processos fisiològics, entre d’altres. 

4. Posar en marxa nous radioinmuno-assaigs.

5. Disseny de procediments experimentals amb cèl·lules, animals o humans on es requereixin d’utilització de traçadors o altre tipus de compostos marcats. 

6. A part de fer traçadors o marcatges amb isòtops radioactius, aquesta àrea tindrà la capacitat de fer altres tipus de marcatges amb:

7. Isòtops no radioactius per utilitzar-los en tècniques òmiques o amb altres finalitats,

8. Fluorocroms per utilitzar-los en tècniques inmunoquímiques o imatge òptica,  àtoms que puguin ser utilitzats per fer estudis en les àrees d’ imatge per RMN o radiològiques (CT i RX). 

IP: José Raul Herance Camacho

Imatge mèdica

Aquesta area estarà dedicada a la captació, valoració i avaluació clínica i preclínica d’imatges mèdiques. Degut a que la imatge medica es una disciplina multimodal, aquesta area es separarà inicialment en dos subàrees com son la medicina nuclear i la radiologia.


Medicina nuclear

L’àrea s’adreça a la recerca pròpia generada els propis especialistes del servei de Medicina Nuclear però també a les especialitats amb interessos comuns i altres grups externs que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions del nostre centre. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:

1. Definició d’objectius d’investigació experimental, alineats amb la recerca clínica i orientats a desenvolupar projectes translacionals

2. Disseny d’estratègies per assolir informació biocinètica i dosimètrica de les dianes moleculars objecte de recerca

3. Selecció de radionúclids i programació de les imatges per obtenir la informació que respongui a les hipòtesis formulades pels investigadors

4. Obtenció d’imatges en diferents animals d’experimentació en els equipaments pertinents per cada model

5. Obtenció d’imatges segons els protocols específics en els assaigs clínics

6. Informe de les imatges seguint les especificacions dels assaigs clínics

7. Participació en estudis multicèntrics i xarxes de recerca internacional


Responsable àrea de medicina nuclear:  Dr. Joan CastellRadiologia

L’àrea s’adreça a la recerca pròpia generada els propis especialistes del servei de Radiologia i les seves seccions però també a les especialitats amb interessos comuns i altres grups externs que puguin requerir la col·laboració de professionals i instal·lacions del nostre centre. Principalment aquesta l’àrea de recerca es dedicarà a:

1. Definició d’objectius d’investigació experimental, alineats amb la recerca clínica i orientats a desenvolupar projectes translacionals.

2. Disseny d’estratègies per assolir informació anatòmica i funcional definides en els projectes de recerca

3. Selecció de les estratègies i modalitats d’imatge óptimes per obtenir la informació que respongui a les hipòtesis formulades pels investigadors

4. Obtenció d’imatges en diferents animals d’experimentació en els equipaments pertinents per cada model

5. Obtenció d’imatges segons els protocols específics en els assaigs clínics

6. Informe de les imatges seguint les especificacions dels assaigs clínics

7. Participació en estudis multicèntrics i xarxes de recerca internacional


Responsable àrea de radiologia: Dr. Manel Escobar

IP: José Raul Herance Camacho, Santiago Aguade Bruix, Manuel Escobar Amores

Inteligencia Artificial y laboratorio 3D

IP: José Raul Herance Camacho, Manuel Escobar Amores

Terapias radio metabólicas

IP: José Raul Herance Camacho, Amparo García Burillo

Projectes

InmunoPET: radiofármacos de diagnóstico in vivo en cáncer

IP: José Raul Herance Camacho
Col·laboradors: Laia Perez Lasarte
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 37800
Referència: AGAUR/DI2023_3/00124
Durada: 01/03/2024 - 28/02/2027

ARTEMIs: AcceleRating the Translation of virtual twins towards a pErsonalised Management of fatty lIver patients

IP: José Raul Herance Camacho
Col·laboradors: Beatriz Minguez Rosique, Clara Ramírez Serra, Cristina Gamez Cenzano, Juan Manuel Pericàs Pulido, Nuria Roson Gradaille, Andreea Ciudin Mihai, Alberto Roque Pérez, Queralt Martin Saladich, Maria Nazarena Pizzi
Entitat finançadora: EUROPEAN COMMISSION
Finançament: 724000
Referència: ARTEMIS_HE-HLTH2023
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2027

DIAGBI

IP: José Raul Herance Camacho
Col·laboradors: Laia Perez Lasarte, Martha Sahylí Ortega Pijeira
Entitat finançadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Finançament: 152348.46
Referència: 2022 BP 00054
Durada: 01/04/2024 - 31/03/2027

Mechanisms of metabolic adaptation after weight loss in obesity. Clinical phenotyping and therapeutic approach.

IP: Andreea Ciudin Mihai
Col·laboradors: Cristina Gamez Cenzano, Eduard Rodenas Alesina, Ana Marti Delgado, Fiorella Ximena Palmas Candia, Bruno García del Blanco, Ana Belén Méndez Fernández, Aleix Olivella San emeterio, Marta Comas Martínez, Alvaro Calabuig Goena, Enzamaría Fidilio Meli, Marco Tomasino
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Finançament: 165000
Referència: PI23/01209
Durada: 01/01/2024 - 31/12/2026

Publicacions

False lumen hemodynamics and partial thrombosis in chronic aortic dissection of the descending aorta.

PMID: 38183450
Revista: EUROPEAN RADIOLOGY
Any: 2024
Referència: Eur Radiol. 2024 Jan 6. doi: 10.1007/s00330-023-10513-6.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Carrasco-Poves, Alejandro; Casas-Masnou, Guillem; Cuellar-Calabria, Hug; Dux-Santoy, Lydia; Evangelista, Arturo; Fernandez-Galera, Ruben; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Galian-Gay, Laura; Garrido-Oliver, Juan; Gonzalez-Alujas, Teresa et al.
DOI: 10.1007/s00330-023-10513-6

Three-dimensional aortic geometry mapping via registration of non-gated contrast-enhanced or gated and respiratory-navigated MR angiographies.

PMID: 38211655
Revista: JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE
Any: 2024
Referència: J Cardiovasc Magn Reson. 2024 Jan 9:100992. doi: 10.1016/j.jocmr.2024.100992.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Barrabes, Jose A; Burcet, Gemma; Carrasco-Poves, Alejandro; Casas, Guillem; Cuellar-Calabria, Hug; Dux-Santoy, Lydia; Fernandez-Galera, Ruben; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Galian-Gay, Laura; Garrido-Oliver, Juan et al.
DOI: 10.1016/j.jocmr.2024.100992

Meta-analysis assessing the sensitivity and specificity of (18)F-FDG PET/CT for the diagnosis of prosthetic valve endocarditis (PVE) using individual patient data (IPD).

PMID: 36934977
Revista: AMERICAN HEART JOURNAL
Any: 2023
Referència: Am Heart J. 2023 Jul;261:21-34. doi: 10.1016/j.ahj.2023.03.004. Epub 2023 Mar 18.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Fagman, Erika; Heying, Ruth; Hsu, Charlie Chia-Tsong; Huang, Karen; Hughes, Ian; Kisiel, Nadya; Nair, Lawrence; O'Gorman, Patricia; Pizzi, Maria N; Roque, Albert et al.
DOI: 10.1016/j.ahj.2023.03.004

Diagnosis and outcome of patients with idiopathic pleural effusions.

PMID: 36990383
Revista: REVISTA CLINICA ESPANOLA
Any: 2023
Referència: Rev Clin Esp (Barc). 2023 May;223(5):320-324. doi: 10.1016/j.rceng.2023.03.005. Epub 2023 Mar 27.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Aleman, C; Persiva, O; Sanchez, L; Sansano, I; Simo, M; Vazquez, A et al.
DOI: 10.1016/j.rceng.2023.03.005

Current vision of a disease with high mortality that is progressively dispersing throughout the world: Chagasic heart disease.

PMID: 37280386
Revista: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Any: 2023
Referència: J Nucl Cardiol. 2023 Jun 6. doi: 10.1007/s12350-023-03301-8.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Aguade-Bruix, Santiago; Romero-Farina, Guillermo et al.
DOI: 10.1007/s12350-023-03301-8

A protection against infection but a risk of misdiagnosis? False positive uptake in an implanted cardiac device.

PMID: 37407879
Revista: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Any: 2023
Referència: J Nucl Cardiol. 2023 Jul 5. doi: 10.1007/s12350-023-03331-2.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Aguade-Bruix, Santiago; Andres-Cordon, Joan F; Cuellar-Calabria, Hug; Fernandez-Hidalgo, Nuria; Francisco-Pascual, Jaume; Herance, Jose Raul; Pizzi, Maria Nazarena; Roque, Albert et al.
DOI: 10.1007/s12350-023-03331-2

Documento de Posicionamiento de la Societat Catalana Digestologia y la Societat Catalana de Radiologia: Ecografía para especialistas en patología digestiva en Catalunya.

PMID: 34052398
Revista: Gastroenterologia y Hepatologia
Any: 2022
Referència: Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan;45(1):77-81. doi: 10.1016/j.gastrohep.2021.04.003. Epub 2021 May 27.
Factor d'impacte: 2.102
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Miquel, Mireia; Puig, Jordi; Montoliu, Silvia; Belmonte, Ernest; Loras, Carme; Roson, Nuria et al.
DOI: 10.1016/j.gastrohep.2021.04.003

Experience and results after the implementation of a radiology day unit in a reference hospital.

PMID: 35767122
Revista: Insights into Imaging
Any: 2022
Referència: Insights Imaging. 2022 Jun 29;13(1):109. doi: 10.1186/s13244-022-01251-2.
Factor d'impacte: 5.231
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Escobar, Manuel; Tomasello, Alejandro; Perez Lafuente, Mercedes; Andreu, Jordi; Grinon, Jesus; Sanchez-Tirado, Cristina; Mast, Richard; Antolin, Andreu; Roson, Nuria et al.
DOI: 10.1186/s13244-022-01251-2

Impact of revascularization guided by functional testing in ischaemic cardiomyopathy.

PMID: 35781510
Revista: European Heart Journal-Cardiovascular Imaging
Any: 2022
Referència: Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2022 Jul 4. pii: 6628344. doi: 10.1093/ehjci/jeac125.
Factor d'impacte: 6.875
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Barrabes, Jose A; Aguade-Bruix, Santiago; Ferreira-Gonzalez, Ignacio; Ribera, Aida; Pizzi, Maria Nazarena; Herrador, Lorena; Rodenas-Alesina, Eduard; Romero-Farina, Guillermo; Jordan, Pablo; Espinet-Coll, Carina et al.
DOI: 10.1093/ehjci/jeac125

Avoidance behaviour modulates but does not condition phonophobia in migraine.

PMID: 35815637
Revista: CEPHALALGIA
Any: 2022
Referència: Cephalalgia. 2022 Jul 9:3331024221111772. doi: 10.1177/03331024221111772.
Factor d'impacte: 6.295
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pozo-Rosich, Patricia, Gallardo, Victor Jose, Caronna, Edoardo, Vila-Ballo, Adria, Marti-Marca, Angela, Cerda-Company, Xim, Ikumi, Nara et al.
DOI: 10.1177/03331024221111772

Nodal metastatic load in papillary thyroid carcinoma. Morphological and molecular analysis with one-step nucleic acid amplification on more than 550 lymph nodes.

PMID: 34556265
Revista: Endocrinologia Diabetes y Nutricion
Any: 2021
Referència: Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2021 May;68(5):346-353. doi: 10.1016/j.endien.2021.08.003.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Caubet, Enric; Garcia-Burillo, Amparo; Gonzalez, Oscar; Iglesias, Carmela; Ramon Y Cajal, Santiago; Temprana-Salvador, Jordi; Zafon, Carles et al.
DOI: 10.1016/j.endien.2021.08.003

Immunotherapy, cancer and PET.

PMID: 33674234
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2021
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). 2021 Mar-Apr;40(2):123-135. doi: 10.1016/j.remn.2021.02.001. Epub 2021 Mar 2.
Factor d'impacte: 1.359
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Simo-Perdigo, M, Vercher-Conejero, J L, Viteri, S, Garcia-Velloso, M J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2021.02.001

Differences in the Area of Proximal and Distal Entry Tears at CT Angiography Predict Long-term Clinical Outcomes in Aortic Dissection.

PMID: 34934947
Revista: Radiology. Cardiothoracic imaging
Any: 2021
Referència: Radiol Cardiothorac Imaging. 2021 Nov 18;3(6):e210029. doi: 10.1148/ryct.2021210029. eCollection 2021 Dec.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Evangelista, Arturo, Cuellar-Calabria, Hug, Burcet, Gemma, Roque, Albert, Rodriguez-Palomares, Jose, Teixido, Gisela, Rodriguez, Rafael, Bellmunt, Sergi, Zebdi, Naoufal, Reyes-Juarez, Jose et al.
DOI: 10.1148/ryct.2021210029

Predictive Value of Cardiac Magnetic Resonance Feature Tracking after Acute Myocardial Infarction: A Comparison with Dobutamine Stress Echocardiography.

PMID: 34830543
Revista: Journal of Clinical Medicine
Any: 2021
Referència: J Clin Med. 2021 Nov 12;10(22). pii: jcm10225261. doi: 10.3390/jcm10225261.
Factor d'impacte: 4.242
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Valente, Filipa X, Gavara, Jose, Gutierrez, Laura, Rios-Navarro, Cesar, Rello, Pau, Maymi, Manel, Fernandez-Galera, Ruben, Monmeneu, Jose V, Sao-Aviles, Augusto, Lopez-Lereu, Maria P et al.
DOI: 10.3390/jcm10225261

Long-term follow-up of differentiated thyroid carcinoma in children and adolescents.

PMID: 32877364
Revista: JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
Any: 2020
Referència: J Pediatr Endocrinol Metab. 2020 Nov 26;33(11):1431-1441. doi: 10.1515/jpem-2020-0194.
Factor d'impacte: 1.278
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Negre Buso, Montserrat, Garcia Burillo, Amparo, Simo Perdigo, Marc, Galofre Mora, Pere, Boronat de Ferrater, Maria, Cuberas Borros, Gemma, Sabado Alvarez, Constantino, Castell Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1515/jpem-2020-0194

Right-sided endocarditis on Contegra tube in a complex cianotic congenital heart disease.

PMID: 30972721
Revista: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Any: 2020
Referència: J Nucl Cardiol. 2020 Aug;27(4):1402-1404. doi: 10.1007/s12350-019-01708-w. Epub 2019 Apr 10.
Factor d'impacte: 3.366
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Olivella, Aleix, Pizzi, Maria Nazarena, Dos-Subira, Laura, Aguade-Bruix, Santiago, Fernandez-Hidalgo, Nuria, Cuellar-Calabria, Hug, Roque, Albert et al.
DOI: 10.1007/s12350-019-01708-w

BDNF levels and nigrostriatal degeneration in "drug naive" Parkinson's disease patients. An "in vivo" study using I-123-FP-CIT SPECT.

PMID: 32682292
Revista: PARKINSONISM & RELATED DISORDERS
Any: 2020
Referència: Parkinsonism Relat Disord. 2020 Sep;78:31-35. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.06.037. Epub 2020 Jul 4.
Factor d'impacte: 3.926
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Lucas-Del Pozo, S, Carter, S, Armengol-Bellapart, M, Castell-Conesa, J, Cuberas-Borros, G, Corominas-Roso, M, Lorenzo-Bosquet, C, Saez-Francas, N, Hernandez-Vara, J et al.
DOI: 10.1016/j.parkreldis.2020.06.037

Combining metabolic profiling of plasma and faeces as a fingerprint of insulin resistance in obesity.

PMID: 31708234
Revista: CLINICAL NUTRITION
Any: 2020
Referència: Clin Nutr. 2020 Jul;39(7):2292-2300. doi: 10.1016/j.clnu.2019.10.022. Epub 2019 Oct 25.
Factor d'impacte: 6.36
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Palomo-Buitrago, Maria-Encarnacion, Xiao, Xingpeng, Mares, Roso, Ricart, Wilfredo, Simo, Rafael, Herance, Jose Raul, Fernandez-Real, Jose-Manuel, Rodriguez, Maria Arnoriaga, Caballano-Infantes, Estefania, Mayneris-Perxachs, Jordi et al.
DOI: 10.1016/j.clnu.2019.10.022

Association among the R.E.N.A.L. nephrometry score and clinical outcomes in patients with small renal masses treated with percutaneous contrast enhanced ultrasound radiofrequency ablation.

PMID: 31482014
Revista: Central European journal of urology
Any: 2019
Referència: Cent European J Urol. 2019;72(2):92-99. doi: 10.5173/ceju.2019.1833. Epub 2019 Jun 4.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Morote, Juan, Konstantinidis, Cristian, Trilla, Enrique, Serres, Xavier, Montealegre, Carolina, Lorente, David, Castellon, Rafael et al.
DOI: 10.5173/ceju.2019.1833

PET Scan: Nuclear Medicine Imaging in Myositis.

PMID: 31754890
Revista: Current Rheumatology Reports
Any: 2019
Referència: Curr Rheumatol Rep. 2019 Nov 21;21(11):64. doi: 10.1007/s11926-019-0864-3.
Factor d'impacte: 3.645
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Selva-O'Callaghan, Albert, Gil-Vila, Albert, Simo-Perdigo, Marc, Trallero-Araguas, Ernesto, Alvarado-Cardenas, Marcelo, Pinal-Fernandez, Iago et al.
DOI: 10.1007/s11926-019-0864-3

Detection of hyperfunctioning parathyroid tissue by (18)F-Fluorocholine PET/CT.

PMID: 29884517
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2019
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2019 Mar - Apr;38(2):118-120. doi: 10.1016/j.remn.2018.02.008. Epub 2018 Jun 5.
Factor d'impacte: 0.928
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Villasboas-Rosciolesi, D, Garcia-Burillo, A, Gonzalez-Lopez, O, Castell-Conesa, J, Caubet-Busquet, E et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2018.02.008

Intramural hematoma and penetrating ulcer in the descending aorta: differences and similarities.

PMID: 31463208
Revista: Annals of Cardiothoracic Surgery
Any: 2019
Referència: Ann Cardiothorac Surg. 2019 Jul;8(4):456-470. doi: 10.21037/acs.2019.07.05.
Factor d'impacte: 2.895
Tipus de publicació: Revisió en revista internacional
Autors: Rodriguez-Palomares, Jose, Lopez, Angela, Evangelista, Arturo, Maldonado, Giuliana, Moral, Sergio, Teixido-Tura, Gisela, Cuellar, Hug et al.
DOI: 10.21037/acs.2019.07.05

Left main coronary artery compression by a large pulmonary artery aneurysm in the absence of pulmonary hypertension: a case report.

PMID: 31020181
Revista: European heart journal. Case reports
Any: 2018
Referència: Eur Heart J Case Rep. 2018 Oct 10;2(4):yty105. doi: 10.1093/ehjcr/yty105. eCollection 2018 Dec.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Miranda-Barrio, Berta, Garcia-Romero, Elena, Cuellar-Calabria, Hug, Dos-Subira, Laura et al.
DOI: 10.1093/ehjcr/yty105

18F-FDG-PET/CTA of prosthetic cardiac valves: postsurgical inflammatory patterns and its temporal evolution. Can we question the 3-month limit of the current guidelines?

PMID: NOPMID021
Revista: EUROPEAN HEART JOURNAL
Any: 2018
Referència: 18F-FDG-PET/CTA of prosthetic cardiac valves: postsurgical inflammatory patterns and its temporal evolution [...]. EUR HEART J 39(S1)
Factor d'impacte: 23.425
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Rios Barrera, Remedios, Ferreira , Nelson, Sambola Ayala, Antonia, Almirante Gragera, Benito, García-Dorado García, David, Castell Conesa, Joan, Escobar Amores, Manuel, Tornos Mas, Pilar, Aguade Bruix, Santiago, Cuellar Calabria, Hug et al.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehy566.5249

First assessment of the clinical impact and confirmation of the diagnostic ability of the 18F-FDG-PET/CTA prosthetic valve endocarditis. New data supports initial results

PMID: NOPMID022
Revista: EUROPEAN HEART JOURNAL
Any: 2018
Referència: First assessment of the clinical impact and confirmation of the diagnostic ability of the [...]. EUR HEART J. 39(s1)450
Factor d'impacte: 23.425
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Sambolla-Ayala, A, Pizzi , Maria Nazarena, Fernández Hidalgo, Nuria, Cuellar Calabria, Hug, González Alujas, Teresa, Ferreira González, Ignacio, Maisterra Santos, Olga, Rios Barrera, Remedios, Tornos Mas, Pilar, Aguade Bruix, Santiago et al.
DOI: 10.1093/eurheartj/ehy565.P2274

Experience In The Treatment Of Neuroendocrine Tumors (TNEs) With Somatostatin-Like Peptides (SLP) Labeled With (LU)-L-177 -DOTATATE

PMID: NOPMID020
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING
Any: 2018
Referència: Experience In The Treatment Of Neuroendocrine Tumors (TNEs) With Somatostatin-Like Peptides [...]. EUR J NUCL MED MO I 45(S1)757
Factor d'impacte: 7.704
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Blanco Cano, J. S, García Burillo, Amparo, Capdevila Castillon, Jaume, Villasboas Rosciolesi, D, Dellepiane Clark, F, Casteras Román, Anna, Castell Conesa, Joan et al.
DOI:

Study of systemic disease IgG4. Usefulness of 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose -positron emission tomography/computed tomography for staging, selection of biopsy site, evaluation of treatment response and follow-up.

PMID: 29164005
Revista: European journal of rheumatology
Any: 2017
Referència: Eur J Rheumatol. 2017 Sep;4(3):222-225. doi: 10.5152/eurjrheum.2017.16118. Epub 2017 Sep 1.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Martinez-Pimienta, Guillermo, Noriega-Alvarez, Edel, Simo-Perdigo, Marc et al.
DOI: 10.5152/eurjrheum.2017.16118

Selective sentinel lymph node biopsy in papillary thyroid carcinoma in patients with no preoperative evidence of lymph node metastasis.

PMID: 28895542
Revista: Endocrinologia, diabetes y nutricion
Any: 2017
Referència: Endocrinol Diabetes Nutr. 2017 Oct;64(8):451-455. doi: 10.1016/j.endinu.2017.05.001. Epub 2017 Jun 29.
Factor d'impacte: 0
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Gonzalez, Oscar, Zafon, Carles, Caubet, Enric, Garcia-Burillo, Amparo, Serres, Xavier, Fort, Jose Manuel, Mesa, Jordi, Castell, Joan, Roca, Isabel, Ramon Y Cajal, Santiago et al.
DOI: 10.1016/j.endinu.2017.05.001

18F-FDG-PET/CT angiography in the diagnosis of infective endocarditis and cardiac device infection in adult patients with congenital heart disease and prosthetic material.

PMID: 28807509
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY
Any: 2017
Referència: Int J Cardiol. 2017 Dec 1;248:396-402. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.08.008. Epub 2017 Aug 9.
Factor d'impacte: 6.189
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pizzi, Maria N, Dos-Subira, L, Roque, Albert, Fernandez-Hidalgo, Nuria, Cuellar-Calabria, Hug, Pijuan Domenech, Antonia, Gonzalez-Alujas, Maria T, Subirana-Domenech, M T, Miranda-Barrio, B, Ferreira-Gonzalez, Ignacio et al.
DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.08.008

Pancreatic cancer heterogeneity and response to Mek inhibition.

PMID: 28581516
Revista: ONCOGENE
Any: 2017
Referència: Oncogene. 2017 Oct 5;36(40):5639-5647. doi: 10.1038/onc.2017.174. Epub 2017 Jun 5.
Factor d'impacte: 7.519
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pedersen, K, Bilal, F, Bernado Morales, C, Salcedo, M T, Macarulla, T, Masso-Valles, D, Mohan, V, Vivancos, A, Carreras, M-J, Serres, X et al.
DOI: 10.1038/onc.2017.174

Multiple parapelvic cysts in Fabry disease.

PMID: 27061865
Revista: NEFROLOGIA
Any: 2016
Referència: Nefrologia. 2016 May-Jun;36(3):310-2. doi: 10.1016/j.nefro.2015.12.003. Epub 2016 Apr 6.
Factor d'impacte: 1.207
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Azancot, Maria A, Vila, Josefa, Dominguez, Carmen, Serres, Xavier, Espinel, Eugenia et al.
DOI: 10.1016/j.nefro.2015.12.003

Initial experience in sentinel lymph node detection in pancreatic cancer.

PMID: 26670326
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2016
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016 Sep-Oct;35(5):287-91. doi: 10.1016/j.remn.2015.10.006. Epub 2015 Dec 3.
Factor d'impacte: 0.983
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Beisani, M, Roca, I, Cardenas, R, Blanco, L, Abu-Suboh, M, Dot, J, Armengol, J R, Olsina, J J, Balsells, J, Charco, R et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2015.10.006

A New Surgical Model of Skeletal Muscle Injuries in Rats Reproduces Human Sports Lesions.

PMID: 26669249
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE
Any: 2016
Referència: Int J Sports Med. 2016 Mar;37(3):183-90. doi: 10.1055/s-0035-1555933. Epub 2015 Dec 15.
Factor d'impacte: 2.528
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Contreras-Munoz, P, Fernandez-Martin, A, Torrella, R, Serres, X, De la Varga, M, Viscor, G, Jarvinen, T A H, Martinez-Ibanez, V, Peiro, J L, Rodas, G et al.
DOI: 10.1055/s-0035-1555933

A comparative study of the target volume definition in radiotherapy with <<Slow CT Scan>> vs. 4D PET/CT Scan in early stages non-small cell lung cancer.

PMID: 27106507
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2016
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2016 Nov - Dec;35(6):373-378. doi: 10.1016/j.remn.2016.02.003. Epub 2016 Apr 19.
Factor d'impacte: 0.983
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Molla, M, Simo, M, Seoane, A, Ramos, M, Cuberas-Borros, G, Beltran, M, Castell, J, Giralt, J, Anducas, N et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2016.02.003

Diazepam and Jacobson's progressive relaxation show similar attenuating short-term effects on stress-related brain glucose consumption.

PMID: 24908148
Revista: EUROPEAN PSYCHIATRY
Any: 2015
Referència: Eur Psychiatry. 2015 Feb;30(2):187-92. doi: 10.1016/j.eurpsy.2014.03.002. Epub 2014 Jun 5.
Factor d'impacte: 3.439
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Pifarre, P, Simo, M, Gispert, J-D, Plaza, P, Fernandez, A, Pujol, J et al.
DOI: 10.1016/j.eurpsy.2014.03.002

Unilateral breast metastasis from alveolar rhabdomyosarcoma in adult detected by (1)(8)F-FDG PET/CT.

PMID: 25053243
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2015
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2015 Mar-Apr;34(2):148-9. doi: 10.1016/j.remn.2014.05.005. Epub 2014 Jul 20.
Factor d'impacte: 1.054
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cardenas-Perilla, R, Simo-Perdigo, M, Barios-Profitos, M, Castell-Conesa, J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.05.005

Role of [(11)C] methionine positron emission tomography in the diagnosis and prediction of survival in brain tumours.

PMID: 26588352
Revista: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Any: 2015
Referència: Clin Neurol Neurosurg. 2015 Dec;139:328-33. doi: 10.1016/j.clineuro.2015.10.035. Epub 2015 Nov 4.
Factor d'impacte: 1.127
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cuberas-Borros, Gemma, Martinez-Ricarte, Francisco, Cordero, Esteban, Martinez-Saez, Elena, Castell-Conesa, Joan, Sahuquillo, Juan, Lorenzo-Bosquet, Carles, Cicuendez, Marta et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2015.10.035

Detection of Thyroid Papillary Carcinoma Lymph Node Metastases Using One Step Nucleic Acid Amplification (OSNA): Preliminary Results.

PMID: 25536089
Revista: JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
Any: 2015
Referència: J Invest Surg. 2015 Jun;28(3):153-9. doi: 10.3109/08941939.2014.990123. Epub 2014 Dec 23.
Factor d'impacte: 1.191
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Gonzalez, Oscar, Iglesias, Carmela, Zafon, Carles, Castellvi, Josep, Garcia-Burillo, Amparo, Temprana, Jordi, Caubet, Enric, Vilallonga, Ramon, Mesa, Jordi, Cajal, Santiago Ramon Y et al.
DOI: 10.3109/08941939.2014.990123

Giant urinary bladder stone: incidental finding in (99m)Tc-DTPA renography.

PMID: 24686214
Revista: CLIN NUCL MED
Any: 2014
Referència: Clin Nucl Med. 2014 Jul;39(7):667-8. doi: 10.1097/RLU.0000000000000432.
Factor d'impacte: 2.857
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Garcia-Burillo, Amparo, Villasboas-Rosciolesi, Diego, Cardenas-Perilla, Rodrigo, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0000000000000432

[Functional neuroimaging in the diagnosis of patients with Parkinsonism: Update and recommendations for clinical use].

PMID: 24731551
Revista: REV ESP MED NUCL IMA
Any: 2014
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2014 Jul-Aug;33(4):215-26. doi: 10.1016/j.remn.2014.02.001. Epub 2014 Apr 14.
Factor d'impacte: 0.938
Tipus de publicació: Revisió en revista nacional
Autors: Arbizu, J, Luquin, M R, Abella, J, de la Fuente-Fernandez, R, Fernandez-Torron, R, Garcia-Solis, D, Garrastachu, P, Jimenez-Hoyuela, J M, Llaneza, M, Lomena, F et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.02.001

(1)(8)F-FDG PET-CT usefulness in extra-pancreatic involvement in IgG4 related diseases.

PMID: 24630373
Revista: REV ESP MED NUCL IMA
Any: 2014
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2014 Nov-Dec;33(6):366-9. doi: 10.1016/j.remn.2014.01.005. Epub 2014 Mar 12.
Factor d'impacte: 0.938
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Monturiol-Duran, J, Simo-Perdigo, M, Barios-Profitos, M, Castell-Conesa, J, Cardenas-Perilla, R et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2014.01.005

Acute artery occlusion during transcatheter aortic valve replacement in a patient with an anomalous origin of the circumflex artery.

PMID: 25459044
Revista: JACC-CARDIOVASC INTE
Any: 2014
Referència: JACC Cardiovasc Interv. 2014 Nov;7(11):1324-5. doi: 10.1016/j.jcin.2014.05.034. Epub 2014 Nov 17.
Factor d'impacte: 7.44
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Acosta-Velez, Juan Gabriel, Garcia Del Blanco, Bruno, Guindo, Josep, Montiel Serrano, Jose, Cuellar Calabria, Hug, Marti Aguasca, Gerard, Gonzalez-Alujas, Teresa, Duran, Ignasi, Tornos, Pilar et al.
DOI: 10.1016/j.jcin.2014.05.034

TPO genetic variants and risk of differentiated thyroid carcinoma in two European populations.

PMID: 23754668
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER
Any: 2013
Referència: Int J Cancer. 2013 Dec 15;133(12):2843-51. doi: 10.1002/ijc.28317. Epub 2013 Jul 13.
Factor d'impacte: 6.198
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cipollini, Monica, Pastor, Susana, Gemignani, Federica, Castell, Juan, Garritano, Sonia, Bonotti, Alessandra, Biarnes, Josefina, Figlioli, Gisella, Romei, Cristina, Marcos, Ricard et al.
DOI: 10.1002/ijc.28317

[Positron emission tomography-computed tomography with (18)F-fluorodeoxyglucose in patients with recurrent differentiated thyroid carcinoma and negative radioiodine scan. Diagnostic performance and relation with tyroglobulin levels].

PMID: 22726673
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
Any: 2013
Referència: Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2013 May-Jun;32(3):146-51. doi: 10.1016/j.remn.2012.04.014. Epub 2012 Jun 21.
Factor d'impacte: 0.863
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Aguade-Bruix, S, Mariscal Labrador, E, Garcia Burillo, A, Castell-Conesa, J, Obiols Alfonso, G, Kisiel Gonzalez, N, Barios Profitos, M, Mesa Manteca, J et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2012.04.014

Gated-SPECT myocardial perfusion imaging as a complementary technique to magnetic resonance imaging in chronic myocardial infarction patients.

PMID: 24773678
Revista: REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA
Any: 2013
Referència: Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013 Sep;66(9):721-7. doi: 10.1016/j.rec.2013.04.018. Epub 2013 Jul 23.
Factor d'impacte: 3.204
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cuberas-Borros, Gemma, Pineda, Victor, Aguade-Bruix, Santiago, Romero-Farina, Guillermo, Pizzi, M Nazarena, de Leon, Gustavo, Castell-Conesa, Joan, Garcia-Dorado, David, Candell-Riera, Jaume et al.
DOI: 10.1016/j.rec.2013.04.018

Cardiac computed tomography for valve disease.

PMID: 22947120
Revista: Radiologia
Any: 2013
Referència: Radiologia. 2013 Jan-Feb;55(1):24-36. doi: 10.1016/j.rx.2012.05.006. Epub 2012 Sep 1.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Cuellar, H, Roque, A, Pineda, V, Rodriguez, J et al.
DOI: 10.1016/j.rx.2012.05.006

Nigrostriatal pathway dysfunction in a methanol-induced delayed dystonia-parkinsonism.

PMID: 22976778
Revista: MOVEMENT DISORDERS
Any: 2012
Referència: Mov Disord. 2012 Sep 1;27(10):1220-1. doi: 10.1002/mds.25049.
Factor d'impacte: 4.505
Tipus de publicació: Editorial en revista internacional
Autors: Franquet, Elisa, Salvado-Figueres, Maria, Lorenzo-Bosquet, Carlos, Cuberas-Borros, Gemma, Rovira, Alex, Castell-Conesa, Joan, Hernandez-Vara, Jorge et al.
DOI: 10.1002/mds.25049

Predictive value of small ulcers in the evolution of acute type B intramural hematoma.

PMID: 21620600
Revista: EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY
Any: 2012
Referència: Eur J Radiol. 2012 Jul;81(7):1569-74. Epub 2011 May 26.
Factor d'impacte: 2.606
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.ejrad.2011.04.055

Long-Term Outcome of Aortic Dissection with Patent False Lumen: Predictive Role of Entry Tear Size and Location.

PMID: 22615344
Revista: CIRCULATION
Any: 2012
Referència: Circulation. 2012 Jun 26;125(25):3133-41. Epub 2012 May 21.
Factor d'impacte: 14.739
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.090266

A Two-Year Follow-Up of Cognitive Deficits and Brain Perfusion in Mild Cognitive Impairment and Mild Alzheimer's Disease.

PMID: 22406443
Revista: JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE
Any: 2012
Referència: J Alzheimers Dis. 2012;30(1):109-20.
Factor d'impacte: 3.745
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , , et al.
DOI: 10.3233/JAD-2012-111850

[Gastrointestinal bleeding: the role of radiology].

PMID: 21924440
Revista: Radiologia
Any: 2011
Referència: Radiologia. 2011 Sep;53(5):406-20. Epub 2011 Sep 15.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Quiroga Gomez, S, Perez Lafuente, M, Abu-Suboh Abadia, M, Castell Conesa, J et al.
DOI: 10.1016/j.rx.2011.03.013

Bone scintigraphy and radiolabeled white blood cell scintigraphy for the diagnosis of mandibular osteomyelitis.

PMID: 21368599
Revista: CLINICAL NUCLEAR MEDICINE
Any: 2011
Referència: Clin Nucl Med. 2011 Apr;36(4):273-6.
Factor d'impacte: 3.766
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Boronat-Ferrater, Maria, Simo-Perdigo, Marc, Cuberas-Borros, Gemma, Aguade-Bruix, Santiago, Dellepiane-Clarke, Fiorella, Torrent-Llongarriu, Elia, Negre-Buso, Montserrat, Porta-Biosca, Francisco, Saez, Manel, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0b013e31820a9ed5

Quantitative Evaluation of Striatal I-123-FP-CIT Uptake in Essential Tremor and Parkinsonism.

PMID: 21975386
Revista: CLINICAL NUCLEAR MEDICINE
Any: 2011
Referència: Clin Nucl Med. 2011 Nov;36(11):991-6.
Factor d'impacte: 3.766
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Cuberas-Borros, Gemma, Lorenzo-Bosquet, Carles, Aguade-Bruix, Santiago, Hernandez-Vara, Jorge, Pifarre-Montaner, Paloma, Miquel, Francesc, Alvarez-Sabin, Jose, Castell-Conesa, Joan et al.
DOI: 10.1097/RLU.0b013e3182291a7b

Are thyroid cancer patients sensitive to ionising radiation?

PMID: 21605002
Revista: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
Any: 2011
Referència: Int J Radiat Biol. 2011 Sep;87(9):932-5. Epub 2011 May 24.
Factor d'impacte: 1.861
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , , , et al.
DOI: 10.3109/09553002.2011.577507

[Image fusion of gated-SPECT and CT angiography in coronary artery disease. Importance of anatomic-functional correlation.]

PMID: 20673692
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear
Any: 2010
Referència: Rev Esp Med Nucl. 2010 Nov - Dec;29(6):299-303. Epub 2010 Jul 31.
Factor d'impacte: 0.765
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.remn.2010.04.015

WDR3 gene haplotype is associated with thyroid cancer risk in a Spanish population.

PMID: 20578902
Revista: THYROID
Any: 2010
Referència: Thyroid. 2010 Jul;20(7):803-9.
Factor d'impacte: 2.602
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Akdi, Abdelmounaim, Gimenez, Esteban-Mariano, Garcia-Quispes, Wilser, Pastor, Susana, Castell, Juan, Biarnes, Josefina, Marcos, Ricard, Velazquez, Antonia et al.
DOI: 10.1089/thy.2010.0072

Does reduced [(123)I]-FP-CIT binding in Huntington's disease suggest pre-synaptic dopaminergic involvement?

PMID: 20724066
Revista: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY
Any: 2010
Referència: Clin Neurol Neurosurg. 2010 Dec;112(10):870-5. Epub 2010 Aug 19.
Factor d'impacte: 1.303
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: , , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.clineuro.2010.07.014

Normal myocardial perfusion SPECT database for the Spanish population.

PMID: 20738938
Revista: REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA
Any: 2010
Referència: Rev Esp Cardiol. 2010 Aug;63(8):934-42.
Factor d'impacte: 2.746
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Cuberas-Borros, Gemma, Aguade-Bruix, Santiago, Boronat-de Ferrater, Maria, Muxi-Pradas, Maria Africa, Romero-Farina, Guillermo, Castell-Conesa, Joan, Aliaga, Veronica, Garcia-Dorado, David, Candell-Riera, Jaume et al.
DOI:

[Analysis of the number of patients needed to treat by coronary revascularisation in relation to the presence of myocardial viability in gated SPECT images: a prospective cohort study from a nuclear cardiology unit]

PMID: 19232170
Revista: Revista Espanola de Medicina Nuclear
Any: 2009
Referència: Rev Esp Med Nucl. 2009 Jan-Feb;28(1):6-10.
Factor d'impacte:
Tipus de publicació: Carta o abstract
Autors: Romero Farina, G, Ferreira, I, Aguade-Bruix, S, Castell-Conesa, J, Igual, A, Candell-Riera, J et al.
DOI:

Pancreatic metastasis of renal cell carcinoma: multidetector CT findings.

PMID: 18404285
Revista: ABDOMINAL IMAGING
Any: 2009
Referència: Abdom Imaging. 2009 May-Jun;34(3):385-9.
Factor d'impacte: 1.485
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Mecho, Sandra, Quiroga, Sergi, Cuellar, Hug, Sebastia, Carmen et al.
DOI: 10.1007/s00261-008-9391-9

[Differentiated thyroid carcinoma in children: study of 80 cases]

PMID: 19464706
Revista: MEDICINA CLINICA
Any: 2009
Referència: Med Clin (Barc). 2009 Sep 12;133(9):339-43.
Factor d'impacte: 1.258
Tipus de publicació: Article en revista nacional
Autors: Negre Buso, Montserrat, Aguade Bruix, Santiago, de Toledo, Jose Sanchez, Castell Conesa, Joan, Roca Bielsa, Isabel, Simo Perdigo, Marc et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2009.02.042

Prognostic value of myocardial perfusion-gated SPECT in patients with ischemic cardiomyopathy.

PMID: 19159990
Revista: JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY
Any: 2009
Referència: J Nucl Cardiol. 2009 Mar-Apr;16(2):212-21.
Factor d'impacte: 2.442
Tipus de publicació: Article en revista internacional
Autors: Candell-Riera, Jaume, Romero-Farina, Guillermo, Aguade-Bruix, Santiago, Castell-Conesa, Joan, de Leon, Gustavo, Garcia-Dorado, David et al.
DOI: 10.1007/s12350-008-9042-0

Tesis

Role of the Intestinal Microbiota and metabolomic profile in Type 2 Diabetes: effects on risk factors for comorbidities associated with this pathology and insulin resistance of specific organs and tissues

Doctorand: Xingpeng Xiao
Director/s: José Raul Herance Camacho
Universitat:
Any: 2023

Patrons d'infecció versus inflamació en pacients amb pròtesis valvulars cardíaques, empelts aòrtics i dispositius cardíacs mitjançant [18F]FDG-PET/ANGIO-TC(PET/CTA)

Doctorand: Alberto Roque Pérez
Director/s: Joan Castell Conesa, Nuria Fernández Hidalgo
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2022

Actualitat

Notícies

L'esdeveniment, organitzat per Vall d'Hebron i Eurecat, ha reunit professionals de la salut i investigadors en IA d'aplicació clínica per millorar l'atenció mèdica dels pacients.

El projecte europeu, en què participa Vall d’Hebron, afavorirà el diagnòstic personalitzat i estratègies terapèutiques innovadores en pacients amb la malaltia.

L’exposició, impulsada per Vall d’Hebron, es podrà visitar fins al 28 de febrer de 2024.

Ofertes de treball

Study coordinator - Nuclear Medicine
Data d'inici:
08/04/2024
Data de fi:
22/04/2024
Document: Descarrega
Radiology technician (TER) - Medical and Molecular Imaging Research Group_20240114
Data d'inici:
27/03/2024
Data de fi:
10/04/2024
Document: Descarrega
Technical position - Medical Molecular Imaging Research Group
Data d'inici:
19/10/2023
Data de fi:
02/11/2023
Document: Descarrega