Pasar al contenido principal

Miguel Angel Robles Sanchez

Miguel Ángel és Infermer Clínic i Coordinador d’Infermeria del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria, de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR). Mitjançant el seu projecte de doctorat ha centrat la seva línia de recerca en la implementació d'intervencions de salut que responguin a les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple. L’any 2015 va rebre la beca europea d'infermeria de l’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i va realitzar una estada internacional al National Hospital for Neurology & Neurosurgery Queen Square London del Regne Unit vinculada a la seva tesi doctoral “Abordatge integral de les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple”, on es va familiaritzar amb la presa de decisions compartides. Posteriorment, en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS), la Universitat de Girona i la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), va liderar el desenvolupament dels continguts del Projecte Decisions Compartides en esclerosi múltiple i de l'eina de suport a la presa de decisions, disponibles al Canal Salut del Departament de Salut de Catalunya. Aquest projecte es troba en fase d’actualització de continguts i reformulació de la web i l’eina de presa de decisions. Gràcies una intensificació d'infermeria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS) està desenvolupant l'estudi multicèntric titulat “Implementació territorial del Programa Pacient Expert de Catalunya en Esclerosi Múltiple” a 7 unitats de territori. El projecte també ha rebut una beca del Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona (COIB). A més, l'any 2022 ha estat guardonat amb l’International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) – International 2022 Nightingale Awards com a reconeixement a la seva recerca en l'àmbit d’infermeria en esclerosi múltiple. Aquest premi contribuirà a desenvolupar intervencions de salut necessàries per atendre les necessitats i les demandes de les persones amb una malaltia crònica complexa com és l'esclerosi múltiple.

Instituciones de las que forman parte

Investigador/a principal
Grupo de Investigación Multidisciplinario de Enfermería
Vall Hebron Institut de Recerca
Responsable Infermeria
Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña

Miguel Angel Robles Sanchez

Instituciones de las que forman parte

Investigador/a principal
Grupo de Investigación Multidisciplinario de Enfermería
Vall Hebron Institut de Recerca
Responsable Infermeria
Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña

Miguel Ángel és Infermer Clínic i Coordinador d’Infermeria del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) del Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus i membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria, de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR). Mitjançant el seu projecte de doctorat ha centrat la seva línia de recerca en la implementació d'intervencions de salut que responguin a les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple. L’any 2015 va rebre la beca europea d'infermeria de l’European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i va realitzar una estada internacional al National Hospital for Neurology & Neurosurgery Queen Square London del Regne Unit vinculada a la seva tesi doctoral “Abordatge integral de les necessitats i demandes de les persones amb esclerosi múltiple”, on es va familiaritzar amb la presa de decisions compartides. Posteriorment, en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS), la Universitat de Girona i la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), va liderar el desenvolupament dels continguts del Projecte Decisions Compartides en esclerosi múltiple i de l'eina de suport a la presa de decisions, disponibles al Canal Salut del Departament de Salut de Catalunya. Aquest projecte es troba en fase d’actualització de continguts i reformulació de la web i l’eina de presa de decisions. Gràcies una intensificació d'infermeria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS) està desenvolupant l'estudi multicèntric titulat “Implementació territorial del Programa Pacient Expert de Catalunya en Esclerosi Múltiple” a 7 unitats de territori. El projecte també ha rebut una beca del Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona (COIB). A més, l'any 2022 ha estat guardonat amb l’International Organization of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN) – International 2022 Nightingale Awards com a reconeixement a la seva recerca en l'àmbit d’infermeria en esclerosi múltiple. Aquest premi contribuirà a desenvolupar intervencions de salut necessàries per atendre les necessitats i les demandes de les persones amb una malaltia crònica complexa com és l'esclerosi múltiple.

1. Formació acadèmica

Graduat en Infermeria. Universitat de Barcelona.
Diploma de postgrau en cures d’Infermeria al malalt crònic, Universitat de Girona.
Diploma de postgrau en cures d’Infermeria al malalt crític, Universitat de Girona.
Diploma de postgrau: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI), Universitat de Barcelona.
Màster Oficial Universitari en Promoció de la Salut, Universitat de Girona.
Alumne de Doctorat. Programa de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Línia de Salut i atenció sanitària.

2. Societats Científiques

Membre de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE)
Membre de la International Organitzation of Multiple Sclerosis Nurses (IOMSN)

3. Projectes / Línies de recerca / Interessos

3.1. IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA PACIENT EXPERT EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

El Programa Pacient Expert Catalunya en Esclerosi Múltiple (PPEC-EM) és una intervenció de salut que pretén traslladar coneixements, reduir l’impacte de la malaltia i fomentar l’adquisició d’hàbits i estils de vida saludables. Mitjançant aquesta intervenció es fomenta la millora de l'alfabetització en salut dels individus i el seu apoderament per gestionar de manera autònoma la malaltia mantenint una visió optimista de la salut, incidint en la pròpia capacitat de la persona per seleccionar les intervencions i els tractaments que li afecten. D'aquesta manera es pretén millorar les relacions terapèutiques que s'estableixen amb l'equip sanitari, situant la persona al centre del procés assistencial capacitant-lo per exercir un rol autònom.

A més, el programa s'ha adaptat a la realitat Covid19: necessitat de reduir els riscos de la pandèmia i eliminar iniquitats d'accés al sistema mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per això, per primera vegada s'ha desenvolupat un programa virtual, realitzat mitjançant una plataforma segura proporcionada pel Departament de Salut, que permet estalviar desplaçaments i facilita la conciliació familiar (necessària en una malaltia que afecta 3 dones per cada home).

El programa té un cost econòmic baix i pot produir canvis en la utilització dels recursos sanitaris en un problema de salut amb una càrrega de morbimortalitat elevada. El PPEC-EM s'ha caracteritzat mitjançant un estudi qualitatiu previ que ha permès recollir la veu de les persones amb EM identificant els continguts d'interès i el disseny ideal segons els participants potencials. Això ha motivat la realització de les proves pilot (pendent de publicació) que han acabat de definir els continguts i disseny definitiu del programa que s'està implementant, i que s'avaluarà en 7 unitats de referència a EM de Catalunya. Miquel Àngel Robles Sánchez és l’investigador principal del projecte.

4. Publicacions científiques

Artola, M., Hernando, A., Vidal, O., Vidal, N., Cuenca, E., Horno, R., Robles, M. Á., Oriol, C., Peralta, S., Solana, M. A. J., Rubio, M., Montero, C., Lleixà, M., Zabay, C., Martin, M., Leon, I., Molinos, C., Matamoros, M., Mercadé, L., … Solà-Valls, N. (2022). The role of specialist nurses in detecting spasticity and related symptoms in multiple sclerosis. Journal of Clinical Nursing. https://doi.org/10.1111/jocn.16421

Robles-Sanchez, M. A. (2022). Futuro de la esclerosis múltiple. In Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (Ed.), Guía de Práctica Enfermera en Esclerosis Múltiple (pp. 491–513). Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.

Robles-Sanchez M-A, Cruz-Díaz V, Amil-Bujan P, Sastre-Garriga J, Ramió-Torrentà L, Bertran-Noguer C. An Expert Patient Program as a Tool to Empower People With Multiple Sclerosis. J Neurosci Nurs. 2020 May;52(4):166–71.

Robles-Sánchez MA, Ramió-Torrentà L, Bertran-Noguer C, Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Fundació Esclerosi Múltiple. Multiple sclerosis. Shared decisions. 2019. Available from: http://decisionscompartides.gencat.cat/en/decidir-sobre/esclerosi_multiple/index.html

Robles-Sánchez MA, Ramió-Torrentà L, Bertran-Noguer C, Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Fundació Esclerosi Múltiple. SELECCIONEM: tool for decision making. Shared decisions. 2019. Available from: http://decisionscompartides.gencat.cat/en/decidir-sobre/esclerosi_multiple/quines_son_les_seves_preferencies/index.html

Moharra Francès M, Robles Sánchez MÁ. Codisseny d’una eina web per fomentar les decisions compartides en persones amb esclerosi múltiple. Ann Med [Internet]. 2020;103(2):70–3. Available from: http://annals.academia.cat/view_document.php?tpd=2&i=14775

Salut participativa per a una atenció centrada en el valor. Guia de recomanacions per a implementar projectes de salut participativa i promoure una conversa més equitativa entre professionals, pacients i cuidadors/es. Almazán C., Moharra, M., Caro Mendivelso J., Ramírez A., Carrillo G., Baijet J., Dordas A., Vilarasau N., Parameswaran L., Herczeg L.. Salut Participativa per una atenció centrada en el valor. Guia de recomanacions per a implementar projectes de salut participativa i promoure una conversa més equitativa entre professionals, pacients i cuidadors/es. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2021.

Robles-Sanchez MA, Rus-Hidalgo M, Merchan-Ruiz M. Cuidados de enfermería en la esclerosis múltiple. A: Lendinez-Mesa A, Sociedad Española de Enfermería Neurológica, editors. Enfermería en Neurorrehabilitación: Empoderando el autocuidado. Barcelona: Elsevier España; 2016. p. 161–70.

Sanchez MAR, Porter B. The role of the MS clinical nurse specialist in the management of disease-modifying drugs. Br J Neurosci Nurs. MA Healthcare London; 2015 Dec 2;11(6):272–8. Disponible a: http://www.magonlinelibrary.com/doi/10.12968/bjnn.2015.11.6.272

Robles-Sanchez MA, et al. El rol de enfermería en la mejora de la calidad de vida del paciente con esclerosis múltiple. Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol. 2015. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1016/j.sedene.2015.05.004

Robles-Sanchez MA, Merchan-Ruiz M, Guerrero-Clemente J, Cruz-Díaz V, Ramió-Torrentà L. Fingolimod. Incidencia de reacciones adversas en una unidad de esclerosis múltiple. Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol. 2014 Jul-Dec; 40(1):16-20. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1016/j.sedene.2014.09.001

Merchan-Ruiz M, Guerrero-Clemente J, Robles-Sanchez MA, Ramió-Terrentà L. Acetato de glateiramero: reacciones adversas no comunes. Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol. 2014 Jul-Dec; 40(1):4-7. Disponible a: http://dx.doi.org/10.1016/j.sedene.2014.06.002

Edreira H, Rodríguez C, Sevane L, Robles MA, Merchan M, Guerrero J, et al. Consenso de Enfermería sobre el manejo del paciente en tratamiento con acetato de glatiramero. 1a ed. Madrid. Teva Neuroscience. 2012.

Proyectos

SGR-Cat 2021: Neuroimmunologia Clínica

IP: Xavier Montalban Gairín
Colaboradores: Ana Isabel Guerrero Perez, Carlos Nos Llopis, Sunny Malhotra Sareen, José Ant. Graells Salvador, Jaume Sastre Garriga, Jordi Rio Izquierdo, Ingrid Galán Cartaña, Rosalia Horno Ocaña, Manuel Comabella Lopez, Andrea Serrano Mascarós, Margarida Capell Maymo, Samuel Sánchez Pous, Elisenda Anglada Clofent, Montserrat Aroca Alsina, Silvia Soler García, Sergio Cabello, Carmen Tur Gomez, Gabriel Ig Camiña Rodríguez, Herena Eixarch Ahufinger, Carme Santoyo Medina, Oriol Nualart Mundo, Mar Tintore Subirana, M Jesus Arevalo Navines, Edwin Roger Meza Murillo, SGR-Cat 2021: Neuroimmunologia Clínica, Miguel Angel Robles Sanchez, Dunia Muñoz Valdivielso, Carmen Espejo Ruiz, Nuria Filló Papiol, Marta Rodríguez Barranco, Gaizka Loyola Sanmillan, Mireia Resina Salles, Angela Vidal Jordana, Lucía Gutiérrez Ruiz, Ana Zabalza de Torres, Sergio Vergara Ruiz, Javier Villacieros Álvarez, Rafael Garcia Merida, Maria Arantza Dema Etxezarreta, Luciana Midaglia Fernandez, Alvaro Cobo Calvo, Neus Mongay Ochoa, Joaquin Castillo Justribo, Milagros Fraga Pereira, Breogan Rodriguez Acevedo, Andres Miguez Gonzalez, Mireia Castillo Juarez, Rucsanda Pinteac, Nicolás Miguel Fissolo
Entidad financiadora: Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca
Financiación: 40000
Referencia: 2021 SGR 00782
Duración: 01/01/2022 - 30/06/2025

DESARROLLO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN PROGRAMA PACIENTE EXPERTO PARA MEJORAR EL APODERAMIENTO Y LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

IP: Miguel Angel Robles Sanchez
Colaboradores: -
Entidad financiadora: Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Financiación: 54319.61
Referencia: SLT017/20/000193
Duración: 01/07/2021 - 31/12/2022

Implementació territorial i avaluació d'un programa pacient expert per millorar l’apoderament i la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple

IP: Miguel Angel Robles Sanchez
Colaboradores: -
Entidad financiadora: Col·legi Oficial d'Infermers/es de Barcelona
Financiación: 2420
Referencia: PR-475/2021
Duración: 20/10/2021 - 19/10/2024

Noticias relacionadas

Un ensayo clínico con el prototipo del dispositivo muestra que el uso de esta tecnología mejora el control de los pacientes por parte de enfermería y reduce las complicaciones posquirúrgicas.

Un estudio permitirá mejorar el proceso de transición de los adolescentes y, el otro, la detección del riesgo de deterioro en pacientes hospitalizados.

Un estudio, liderado por Vall d'Hebron, identifica qué tipo de información necesitan los pacientes para desarrollar una plataforma web que les sea de utilidad a la hora de involucrarla en la toma de decisiones sobre su tratamiento.

Profesionales relacionados

Hector Rios Duro

Hector Rios Duro

Técnico de investigación
Fisiopatología Renal
Leer más
Pablo Sanchez Sancho

Pablo Sanchez Sancho

Técnico de investigación
Investigación en Farmacia Básica, Traslacional y Clínica
Leer más
Cristopher Alan Mazo Torre

Cristopher Alan Mazo Torre

Técnico de investigación
Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células
Leer más
Patricia Bogdanov Baruj

Patricia Bogdanov Baruj

Investigador postdoctoral
Diabetes y Metabolismo
Leer más

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus es un parque de referencia mundial donde la asistencia, la investigación, la docencia y la innovación se dan la mano.