Pasar al contenido principal

Monica Rodriguez Carballeira

La meva trajectòria professional m'ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 13 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Actualment directora de Docència i del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA). Lidero amb il.lusió el projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent  en els seus diferents vessants.

Instituciones de las que forman parte

Investigador/a principal
Vall Hebron Institut de Recerca
Dirección de Docencia
Hospital General
Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Hospital Infantil i Hospital de la Mujer
Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Hospital Traumatologia, Rehabilitació i Cremats
Directora de Docencia
Direcció de Docència
Serveis transversals
Monica Rodriguez Carballeira

Monica Rodriguez Carballeira

Monica Rodriguez Carballeira

Instituciones de las que forman parte

Investigador/a principal
Vall Hebron Institut de Recerca
Dirección de Docencia
Hospital General
Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Hospital Infantil i Hospital de la Mujer
Directora de Docencia
Dirección de Docencia
Hospital Traumatologia, Rehabilitació i Cremats
Directora de Docencia
Direcció de Docència
Serveis transversals

La meva trajectòria professional m'ha permès conrear la passió per l’assistència, la recerca i la docència. Les dos primeres centrades a les malalties autoimmunes sistèmiques. I l’afició per la docència m’ha dut primer a ser tutora i, durant els darrers 13 anys, Cap d’Estudis d’un hospital universitari. Actualment directora de Docència i del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA). Lidero amb il.lusió el projecte docent d’aquest Hospital, assolint el repte de treballar per facilitar, coordinar i potenciar l’activitat docent  en els seus diferents vessants.

La meva activitat professional s'ha desenvolupat en 3 grans blocs:
- Assistencial: internista especialitzada en "malalties autoimmunes i sistèmiques "; de 2000 a 2017 responsable d'una unitat específica (acreditada per la SEMI com de Nivell II: assistencial i docent)
- Docent: col·laboració en la formació d'estudiants de medicina (Universitat de Barcelona). Tutora de residents de 2002-2008; Cap d'Estudis 2008-2017, ambdues en un hospital universitari amb 25 unitats docents acreditades per la formació sanitària especialitzada.
- Recerca en diferents línies:
- Malalties autoimmunes sistèmiques: en el si del Grup de Malalties Autoimmunes Sistemàtiquess (GEAS), col.laboro en línies de recerca, i coordino el registre nacional de malaltia de Behçet. Des del 2008 lidero una línia de recerca pròpia sobre enteritis en aquestes malalties, actualment en fase d’estudi multicèntric.
- Col.laboració donant assessorament i suport metodològic i estadístic, i aportant pacients als estudis amb diversos grups de recerca sobre: Malalties infeccioses (grup AGAUR); MPOC; incontinència urinària i anèmia i embaràs. 
Aquesta activitat ha motivat la participació en més de 100 congressos nacionals i internacionals. I ha estat objecte de la direcció de 4 tesis doctorals,  i múltiples publicacions: índex H de 21. Codi ID ORCID 0000-0002-8802-0238
 

Suscríbete a nuestros boletines y forma parte de la vida del Campus

Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus es un parque de referencia mundial donde la asistencia, la investigación, la docencia y la innovación se dan la mano.