Pasar al contenido principal
18/06/2024 - 14:00

Jornada sobre l’ús de la IA en Recerca Biomèdica

Ubicació Sala de actos de la planta 10 del Hospital General
Etiqueta Jornades

14.00-14.10h- Acte de Benvinguda
 
14.10-14.25h- Xerrada: Importància de la IA i la seva evolució al camp biomèdic 
 
14.25 -14.35h- Vídeo sobre la recerca en IA que es fa al VHIR 
 
14.35-14.50h- ROL DE LA IA:"Inteligencia Artificial en Salud: ¿un salto al vacío?" 
 
14.50-15.10h- ROL DE L'EXPERT: “IA: tenim alternatives amb les eines actuals?” 
 
15.10-15.30h- Coffee Break 
 
15.30-15.50h- Xerrada: Aspectes ètics en l'ús de la IA a la biomedicina
 
15.50-16.50h- Taula rodona: IA vs. Expert Humà en Biomedicina 
 
16.50-17.00h- Clausura de l'Acte 

Registre per assistir-hi per Zoom: 

https://gencat.zoom.us/webinar/register/WN_wn6x4Jj2SuKJxGx8DCKHMA

Inscriu-te

Inscriu-te
Icona fitxers

Jornada sobre l’ús de la IA en Recerca Biomèdica

PDF 0.09 MB