Skip to main content

Infectious Diseases

The VHIR Infectious Diseases research group is made up of medical professionals, with healthcare and clinical or basic translational research activities; of Biomedicine dedicated to basic research; and Nursing, with activities to support clinical research.

The group's lines of research are mainly focused on four areas:

Infections related to immunosuppression. Includes infectious diseases related to immunocompromised patients, solid organ or hematopoietic stem cell transplant recipients and recipients of biological therapies.

Sexually transmitted diseases, including HIV infection and other highly prevalent infections in our country (syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venere or infections caused by the human papillomavirus).

Infections related to health care, with special emphasis on those difficult to treat (cardiovascular infections or infections related to prosthetic materials) or caused by multi-resistant pathogens (MDRO) or affecting vulnerable populations.

Global Health and Tropical Diseases with special emphasis on prevalent diseases in our environment that affect the immigrant or displaced population.

Team

Israel Molina Romero

Israel Molina Romero

Head of group
Infectious Diseases
Read more
María José Buzón Gómez

María José Buzón Gómez

Head of group
Infectious Diseases
Read more
Adria Curran Fàbregas

Adria Curran Fàbregas

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Adrián Sánchez Montalvá

Adrián Sánchez Montalvá

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Fernando M Salvador Velez

Fernando M Salvador Velez

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Maria Luisa Aznar Ruiz de Alegria

Maria Luisa Aznar Ruiz de Alegria

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Israel Molina Romero

Israel Molina Romero

Head of group
Infectious Diseases
Read more
María José Buzón Gómez

María José Buzón Gómez

Head of group
Infectious Diseases
Read more
Adria Curran Fàbregas

Adria Curran Fàbregas

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Adrián Sánchez Montalvá

Adrián Sánchez Montalvá

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Fernando M Salvador Velez

Fernando M Salvador Velez

Main researcher
Infectious Diseases
Read more
Maria Luisa Aznar Ruiz de Alegria

Maria Luisa Aznar Ruiz de Alegria

Main researcher
Infectious Diseases
Read more

Research lines

Infecció per VIH i infeccions de transmissió sexual

En aquesta Unitat de Recerca treballen diferents grups d´investigació dedicats a l´estudi de diferent malalties,  com la infecció per VIH i altres infeccions molt prevalents al nostre país (sífilis, gonocòcia, limfogranuloma veneri o infeccions produïdes pel virus del papil·loma humà)


INVESTIGADORS: Vicenç Falcó, Adrià Curran, Jordi Navarro, Joaquín Burgos, Maria José Buzon, Meritxell Ventura, Paula Suanzes, Arnau Monforte


GRUPS DE RECERCA


2.a. Estudis del reservoris virals del VIH y estratègies per eliminar-los. IP: Maria J. Buzon


Descripció: El grup es centra en la caracterització del reservori del VIH i en el disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a eliminar aquest reservori.  Més concretament, les línies de recerca són 1) La caracterització de cèl·lules, en sang i teixits, de reservoris del VIH, i el desenvolupament de models de latència en diferent teixits -2) L'avaluació de nous compostos per purgar el VIH en diferents compartiments anatòmics, -3) La identificació de noves estratègies immunomoduladores dirigides a les cèl·lules NK per eliminar el VIH, i -4) El desenvolupament de noves nano-eines per atacar el VIH en reservoris de teixits


Projectes en actiu

1. Harnessing tissue resident memory NK cells for the control of viral infections. Agencia Estatal de Investigación PID2021. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/09/2022-31/08/2025. 365.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

2.  Identification of HVI-latency markers in human tissues.  Gilead Sciences, Inc. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 22/02/2023-21/02/2025. 50.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

3.  Validación del Anticuerpo Biespecífico Ab-Bi16/32 dirigido a los reservorios virales del VIH (Bi-Cure). Agencia Estatal de Investigación. Prueba de Concepto PDC2022. (Institut de Recerca Vall d´Hebron).  01/12/2022-30/11/2024. 149.500 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

4. Enhancing Tissue-Specific Immune Microenvironments for the Cure of HIV. Obra Social Fundación la Caixa. (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/11/2020-31/10/2023. 698.000 €. IP and Coordinador Maria J. Buzon.

5.  Redirecció de la immunitat innata al pulmó per controlar la COVID-19 (REDINCOV).  (Institut de Recerca Vall d´Hebron). 01/09/2021-31/08/2023. 300.000 €. Investigadora principal Maria J. Buzon.

Link a totes les publications: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1TwfYvrCsLtkW/bibliography/public/

Equip: Nerea Sanchez (estudiant predoctoral); David Perea (estudiant predoctoral); Ana Gallego (estudiant predoctoral); Alba Gonzalez (estudiant predoctoral); Yasmine Baktash (investigadora postdoctoral); Joan Rey (tècnic de laboratori); Judith Grau (Lab Manager).


Tesis

1.  Antonio Astorga-Gamaza: Papel de las células Natural Killer en la eliminación de los reservorios celulares del VIH y uso de la nanotecnología para potenciar su función. Data defensa: 5/11/2021

2.  Judith Grau-Expósito: Posada a punt i aplicació d´una técnica per a la caracterització del reservori del VIH i avaluació d´un nou compost natural com a agent reversor de la latencia. Data defensa 26/11/2020.


Noticies. https://vhir.vallhebron.com/es/search?search_api_fulltext=Maria+Jose+Buzon&type=All2.b.   Immunitat de la Mucosa contra les Infeccions (MIM). IP: Meritxell Genescà


Descripció: L'objectiu principal de les nostra recerca és definir la naturalesa de les respostes immunitàries que protegeixen contra els patògens que afecten les mucoses i els teixits per tal de desenvolupar noves teràpies contra aquestes infeccions.?Les principals línies d'investigació són: 1) Paper de les cèl·lules T de memòria residents davant les malalties infeccioses; 2) ITS i coinfeccions; 3) Adjuvants i biomarcadors de la immunitat de la mucosa; 4) Models d'explant de teixit per estudiar les interaccions hoste-patogen i la immunitat.


Projectes en actiu

1. Human Mucosal Immunology platforms for Next-Generation Vaccine Development. MICINN, Consolidación Investigadora 22, CNS2022-135549. (Institut de Recerca Vall d’Hebron). 01/07/2023-31/12/2025. 200.000 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

2. Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research. European Union. 09/2022 - 08/2025. Budget based on services. Investigadora principal de l’Institut de Recerca Vall d’Hebron Meritxell Genescà.

3.  Induction of CD8+ Resident Memory T cell phenotypes to eliminate viral reservoirs. Gilead. Duration: 09/2022 - 09/2024. Budget: 50.000 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

4.  Enhancing CD8+ Resident Memory T cell function to control and eliminate viral reservoirs (PI20/00160). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 01/2020 - 12/2024. 171.820 €. Investigadora principal Meritxell Genescà.

5. Charting SARS-CoV-2 entry factors in human tissues. Fundació la Marató TV3. Duration: 01/2020 - 12/2023. 400.000€. Investigadora principal i coordinadora Meritxell Genescà.


Link a totes les publicacions:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/meritxell.genesca%20ferrer.1/bibliography/public/


Equip

Cristina Mancebo (estudiant predoctoral); Daan Pieren (investigador postdoctoral); Aleix Benítez (tècnic de laboratori).


Tesis:

1.  Jon Cantero Pérez: Papel de las células inmunes residentes en la mucosa cervicovaginal ante las infecciones de transmisión sexual. Data defensa: 15/11/2019

Noticies.https://vhir.vallhebron.com/es/search?search_api_fulltext=meritxell+Genesc%C3%A0&type=All


2.c. Estudi de patologia associada al virus del  papil·loma humà (VPH) en persones VIH: IP: Adrià Curran, Joaquin Burgos


Descripció: El càncer anal associat a la infecció per VPH s’ha convertit en una de les neoplàsies mes freqüents en personers que viuen amb el VIH. La nostre unitat es va crear en el 2009, com a unitat pionera a tot l’estat, amb l’objectiu de detectar i tractar les lesions precursores de càncer anal en persones d’alt risc. Actualment estan seguiment mes de 1000 persones provinents de diferents centres hospitalaris.


En aquet temps la nostra unitat ha ajudat a augmentar el coneixement en aquest camp a partir del desenvolupament de diferents línies de recerca:

- Avaluació e identificació de noves eines diagnostiques en el cribratge de la displàsia anal.

- Avaluació de diferents estratègies terapèutiques en el tractament de la displàsia anal.

- Avaluació de nous programes de cribatge de patologia associada al VPH.


2.d. Estudi de les infeccions agudes del VIH: IP: Jordi Navarro, Vicenç Falcó.


Descripció: L’objectiu principal es caracteritzar des del punt de vista clínic, immunològic i virològic als pacients que presenten una infecció aguda per VIH.


Projectes: Impact of early treatment during acute HIV infection on the metabolism of reservoir and immune effector cells: Identification of new targets to reduce persistent HIV (PI20/00823)


Equip: Paula Suanzes, Patricia Alvarez, Vicente Descalzo, Jorge García, Maider Arando


2.e. Infeccions de transmissió sexual. IP: Maider Arando, Jorge Nestor García, Patricia Alvárez, Vicente Descalzo


Descripció: Les infeccions de transmissió sexual (ITS) suposen un repte actual de salut pública, i la recerca en aquest camp es vital per desenvolupar mesures innovadores per la seva prevenció i tractament. A la unitat ITS Drassanes-Vall d’Hebron col·laborem a diversos assajos clínics nacionals e internacionals (desenvolupament de vacuna preventiva per VIH i altres ITS, seguiment de cohorts d’individus amb alta exposició, noves opcions de tractament farmacològic...) i també impulsem projectes de recerca propis.


IP: Vicenç Falcó Ferrer, María José Buzón Gómez, Joaquin Burgos Cibrian, Adria Curran Fàbregas, Meritxell Genesca Ferrer

Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (infeccions nosocomials)

Les investigadores de l’àrea de recerca en infeccions nosocomials o produïdes per patògens multiresistents hem format part de la Xarxa col·laborativa de l‘Instituto de Salud Carlos III (anomenada  REIPI) des del seu inici el 2007 i fins  la seva finalització (desembre 2022). Actualment, formem part de la xarxa col·laborativa CIBERInfec (Centro de Investigación Biomédica en Red), també de l’Instituto de Salud Carlos III.


INVESTIGADORES: Dolors Rodríguez, Núria Fernández Hidalgo

GRUPS DE RECERCA


2.a. Infecció osteoarticular. (IP: Dolors Rodríguez)


Descripció: En el camp de les infeccions ortopèdiques causades per diferents espècies microbianes, incloses resistents als antibiòtics, s'han realitzat aportacions sobre la seva epidemiologia i en l’estudi de noves estratègies, farmacològiques i/o quirúrgiques, per al maneig i la prevenció d'aquest tipus d'infeccions


Tesis

- Susana Nuñez Pereira, 'Influencia de la colonizacion del Tracto Urinario por BAcilos Gram negativos en el desarrollo  de infeccion aguda de la herida Quirrugica  tras cirugia vertebral instrumentada', UAB 2013

- Sleiman Haddad, 'Surgical Site Infections in Spinal surgery Frm risk factors to surgical outcomes',  UAB 12/11/20182.b. Infeccions per patògens d’especial interès. (IPs: Dolors Rodríguez i Núria Fernández Hidalgo)


Descripció: Dins d’aquesta àrea destaquem les infeccions produïdes per 1) Clostridioides difficile: el nostre grup ha desenvolupat estudis, multicèntrics i a la nostra institució, aportant una informació epidemiològica sobre aquesta infecció nosocomial, sobre les seves característiques en certes poblacions de risc; 2) Candida spp: S'ha realitzat una aportació rellevant al coneixement de la infecció invasiva per Candida spp. al nostre país, en aspectes de l'epidemiologia general, la identificació molecular i la sensibilitat, la utilització d'una classificació de risc d'infecció per aïllats resistents als azoles, l'afectació de poblacions especials (pacients oncohematològics, trasplantats o ingressats a Unitats de Crítics o de Neonatologia) o de localitzacions d'especial gravetat, com l'endocarditis o la endoftalmitis. Així mateix, s'han realitzat aportacions rellevants a relació a l'ús adequat d'antifúngics en les diferents espècies (C. parapsilosi i C. glabrata); 3) Bacterièmia per S. aureus, on s’ha aportat informació de rellevància en relació al pronòstic i el seu tractament, destacant la comprovació de l'eficàcia d'una pauta de tractament oral.


Tesis

- Dolors Rodriguez Pard,. 'Epidemiología, Hallazgos Clinicos, Sensibilidad Antifungica y Pronostico de las Candidemias. Estudio multicéntrico y prospectivo en el area de BArcelona'. UAB 06/03/2006

- Mireia Puig Asensio, 'Epidemiologia y optimización del manejo clinico de la candidemia. Resultados de un estudio poblacional  en España'.  UAB 03/05/2016

- Thais Amelia López-Larrainzar Coghen, 'Estudio de incidencia, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la diarrea adquirida por Clostidium difficile'. UAB 27/11/2018.

- Rein Willekens Morales, 'Optimización del manejo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus en pacientes adultos'.UAB 30/03/2022.

- Julia Sellarès Nadal, 'Influència dels virus respiratoris en l’etiologia, presentació clínica i evolució dels pacients amb pneumònia adquirida a la comunitat'. UAB Inscrita al Setembre del 2019 Estat actual: En cursCo-dirigida pels Doctors Vicenç Falcó Ferrer i Joaquin Burgos Cebrián


2.c. Infeccions intravasculars: (IP: Núria Fernández Hidalgo)


Descripció: D’especial rellevància serien les 1) Bacterièmies relacionada amb els catèters venosos; El nostre grup ha desenvolupat un model experimental d'infecció animal per a l'avaluació de noves modalitats terapèutiques, tant en infeccions produïdes per bacteris resistents als antibiòtics com en infeccions produïdes per diferents espècies de Candida; 2) Endocarditis infecciosa, El nostre grup ha contribuït a diversos avenços relacions amb l’eficàcia del tractament antibiòtic de l’endocarditis enterocòccica, el maneig de les complicacions neurològiques, el diagnòstic precís en situacions complexes a partir de tècniques de medicina nuclear i el coneixement epidemiològic de l’endocarditis causada per S. aureus; 3) Infeccions de pròtesis vasculars, En col·laboració amb investigadors de l’àrea d’Angiologia i Cirurgia Vascular s’ha iniciat una línia d’investigació experimental sobre la formació de biopel·lícules sobre diferents materials protètics emprats en cirurgia vascular.


Tesis

- Nuria Fernández Hidalgo, 'Endocarditis infecciosa a principis del segle xxi: Nous reptes'. UAB, 21/02/2013.

- María Nazarena Pizzi,  '18F-FDG-PET/ANGIO-TC (PET/CTA) en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa: utilidad diagnóstica e impacto en las decisiones terapéuticas'. UAB 22/03/2019.

- Laura Escolà Vergé, 'Estado actual de la endocarditis entercócica. Retos de futuro'. UAB 06/02/2020.

- Albert Roque Pérez, 'Patrones de infección versus inflamación en pacientes con prótesis valvulares cardíacas, injertos aórticos y dispositivos cardíacos mediante [18F]FDG-PET/ANGIO-TC (PET/CTA)'. UAB, 06/04/2022).


Notícies. https://infoicscat.wordpress.com/2014/08/06/un-estudi-del-grup-de-malalties-infeccioses-del-vhir-rep-el-premi-emanuel-wolinsky/3. XARXES / COL·LABORACIONS


CIBERINFEC Infecciosas y microbiología https://www.ciberisciii.es/areas-tematicas/grupo-de-investigacion?id=27532

IP: Nuria Fernández Hidalgo

Infeccions relacionades amb la immunosupressió

El grup de recerca en malalties infeccioses relacionades amb el pacient immunocompromés, trasplantat d’òrgan sòlid o de progenitors hematopoètics i receptor de teràpies biològiques, va formar part de les primeres xarxes d’investigació del Instituto de Salud Carlos III, en concret, i en un inici, de RESITRA (Red Estudio de la Infección en el Trasplante) de 2002 a 2007. Posteriorment les diferents xarxes d’investigació en malalties infeccioses es van unificar en REIPI (Red Española Investigación en Patología Infecciosa) de la qual també van formar part fins 2021. Finalment, REIPI ha esdevingut CIBERInfec (Centro de Investigación Biomédica en Red), xarxa a la que pertanyem en l’actualitat. D’altra banda, els integrants del grup formen part del Grupo de Estudio de la Infección en el Trasplante e Inmunocomprometidos (GESITRA-IC) y del Grupo de Estudio de Micologia Médica (GEMICOMED) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y teràpies celulares (GETH) de la Sociedad Española de Hematologia.


INVESTIGADORS: Joan Gavaldà, l’Òscar Len, l’Ibai Los Arcos, la Isabel Ruiz Camps i l’Adaia Albasanz

GRUPS DE RECERCA


2.a. Infeccions Víriques respiratòries i fúngica invasora en el pacient trasplantat. (IP: Joan Gavaldà)


Descripció: Estudiar l’impacte de la infecció per virus respiratoris en l’evolució del trasplantament pulmonar, especialment, la seva relació amb altres infeccions i el rebuig tan crònic com agut tant a nivell clínic com a nivell biològic mitjançant l’estudi de citoquines associades, així com estudiar els canvis epidemiològics constants en la incidència i en el patró de resistències de la infecció fúngica invasora en el receptor de trasplantament pulmonar.


2.b. Infeccions en el pacient onco-hematològic. (IP: Isabel Ruiz)


Descripció: Estudiar l’impacte de les infeccions més rellevants d’aquest grup de pacients com seria la infecció fúngica invasora en el pacient hematològic buscant noves línies de profilaxis en el context de nous tractaments amb interaccions i conèixer la incidència real d’infecció bacteriana, vírica i fúngica en els pacients receptors de teràpia CAR T i la implicació que té en l’evolució del pacient així com estudiar les característiques clíniques, epidemiològiques i evolutives de la infecció per Covid-19


2.c. Infeccions per Citomegalovirus i bacteriana nosocomial en el pacient trasplantat. (IP: Óscar Len)


Descripció: Conèixer l’impacte de la infecció per citomegalovirus en la població trasplantada d’òrgan sòlid a nivell epidemiològic, de prevenció i de tractament i promoure accions que evitin o prediguin la infecció bacteriana nosocomial en el receptor de trasplantament d’òrgan sòlid.XARXES / COL·LABORACIONS

CIBERINFEC Infecciosas y microbiología https://www.ciberisciii.es/areas-tematicas/grupo-de-investigacion?id=27532

Notify project


IP: Joan Gavaldà Santapau, Ibai Los Arcos Bertiz, Adaia Albasanz Puig, Oscar Len Abad, Isabel Ruiz Camps

Salut Global i Malalties Tropicals

Fa més de 20 anys que estem dedicats a l'atenció de viatgers internacionals, població migrant, ia la cooperació amb països de zones tropicals com Angola, Brasil i Paraguai. En aquest sentit, l'Hospital Vall d'Hebrón ha estat reconegut com a CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut) de Malalties Tropicals el 2018.


GRUPS DE RECERCA


1.a. Hemoflagel·lats. Investigadors: Israel Molina Romero, Pau Bosch


Descripció: Aquest grup s'enfoca a l'estudi d'infeccions per protozous com la malaltia de Chagas i la leishmaniosi humana, així com la interacció entre els paràsits i l'entorn de les persones susceptibles a la malaltia. La nostra unitat ha atès més de 3000 persones amb Malaltia de Chagas i ha liderat diversos assaigs clínics per al tractament, i per millorar l'estudi de biomarcadors per monitoritzar la resposta al tractament.

Equip: Pau Bosch, Rodrigo Correa


1.b. Geohelmints. Investigadors: Fernando Salvador, Begoña Treviño


Descripció: Entre el 15 i el 20% de les persones ateses a les unitats de Salut Internacional reben un diagnòstic d'infestació per helmints. El nostre grup ha realitzat diversos estudis sobre l'epidemiologia, el cribratge en població vulnerable, i assajos clínics de nous esquemes de tractament en estrongiloïdiasi i en esquistosomiasi. També hem realitzat estudis en helmintiasi menys freqüents, com ara filariasi, cisticercosi i hidatidosi.

Equip: Cristina Bocanegra


1.c. Tuberculosi i altres infeccions per micobacteris. Investigadors: Adrián Sánchez-Montalvá, Maria Luisa Aznar, Teresa Tórtola.


Descripció: La tuberculosi és una de les principals causes de mortalitat entre les malalties infeccioes. D'altra banda, l'envelliment de la població i l'augment de la població immunosuprimida han portat a un augment de les infeccions per altres micobacteris com ara M avium, M abscessus, etc. El nostre grup participa a diversos consorcis i xarxes internacionals amb l'objectiu de millorar els tractaments per a les persones amb infeccions per micobacteris, així com el desenvolupament de biomarcadors per al diagnòstic i la monitorització del tractament. El nostre laboratori clínic està acreditat com a referència supranacional per l'OMS.

Equip: Juan Espinosa Pereiro, Joan Martínez Camprecios.


1.d. Salut e Immigració. IP: Núria Serre.


Descripció: Espanya és el 5è país de la UE en població immigrant (11,04% de la població el 2019). Les persones migrants s'enfronten a riscos específics per a la seva salut. Els grups vulnerables a la població general són encara més vulnerables entre la població migrant (dones, nens, ancians, etc.). El nostre grup ha dut a terme diversos estudis per facilitar l'accés al sistema sanitari i el cribratge de patologia importada i malalties no transmissibles en aquesta població.


1.e. Medicina del Viatger. IP: Inés Oliveira, Diana Pou


Descripció: Oferim una atenció integral als viatgers internacionals des del 1973. Hem participat en diversos estudis sobre l'epidemiologia dels problemes de salut relacionats amb viatges internacionals, molts en col·laboració amb xarxes de recerca nacionals i internacionals. De manera més específica, participem en estudis per millorar el diagnòstic i la vigilància de les arbovirosis.

Equip: Raisa Morales


1.f. Salut Comunitària. IP: Jordi Gómez


Descripció: L’equip de Salut Pública i Comunitària (eSPiC) va néixer l’any 1994 a la Unitat de Salut Internacional Drassanes del Institut Català de Salut . Des de llavors ha treballat per aconseguir una atenció sanitària equitativa, integral  i sostenible per el abordatge de les necessitats de salut tan a nivell individual, familiar i comunitari en el àmbit de la salut Internacional i Immigració . La dimensió humana i professional ha estat i és l’eix vertebrador del nostre equip interdisciplinari, construït al llarg d’aquests anys per diferents professionals, entre ells metges, infermers, agents comunitaris de la salut, administratius, antropòlegs, psicòlegs. La metodologia de treball es basa en ESPICTOOLS – ACTUA, que és un model innovador, dinàmic d’Investigació, Formació i Actuació, que genera eines educatives de promoció de la salut basades en la evidència, a través d’un procés de co-creació entre els professionals de la salut i la comunitat, partint de necessitats detectades per ells. Aquestes eines es faciliten a professionals de la salut i a actius comunitaris, capacitats a través d’una formació, per desenvolupar accions per a la salut a nivell individual i comunitari, responent a les necessitats detectades al principi del procés…

IP: Israel Molina Romero, Nuria Serre Delcor, Adrián Sánchez Montalvá, Fernando M Salvador Velez, Jordi Gómez i Prat

Projects

Pesquisa operativa contra a desnutrição crônica infantil em Angola (Projeto CRESCER)

IP: Israel Molina Romero
Collaborators: Judit Álvarez González, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Instituto de Salud Carlos III
Funding: 60000
Reference: INT23/00093
Duration: 01/07/2024 - 31/12/2025

Implementación de un Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) en un centro médico de tercer nivel y sus repercusiones en centros de atención intermedia

IP: Adrián Sánchez Montalvá
Collaborators: Cristina Kirkegaard Biosca, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Fundació Institut de Recerca HUVH
Funding: 35000
Reference: MARGARIT/2024/KIRKEGAARD
Duration: 01/06/2024 - 31/05/2025

OPVIH (Optimización del proceso VIH): Definición del mapa del recorrido de la persona VIH y oportunidades para su optimización mediante salud digital.

IP: Adria Curran Fàbregas
Collaborators: Anna Sala Cunill, Vicenç Falcó Ferrer, Yolima Cossio Gil, Ignasi Cardona Pascual, Paula Suanzes Diez, Jordi Navarro Mercadé, Joaquin Burgos Cibrian, Núria Castany Viñas, Maria Belén Gutiérrez Iglesias, Silvina Andrea Magnani
Funding agency: Laboratorio ViiV Healthcare
Funding: 55000
Reference: VIIV/BECAS/2023/CURRAN
Duration: 15/01/2024 - 14/01/2026

Validación del Anticuerpo Biespecífico Ab-Bi16/32 dirigido a los reservorios virales del VIH (Bi-Cure)

IP: María José Buzón Gómez
Collaborators: Oriol Ruiz Isant, Laia Perez Lasarte
Funding agency: Ministerio de Universidades
Funding: 105936.74
Reference: FPU22/02404
Duration: 15/01/2024 - 14/01/2028

Publications

Integrating viral hepatitis management into the emergency department: A further step towards viral hepatitis elimination.

PMID: 38074506
Journal: JHEP Reports
Year: 2024
Reference: JHEP Rep. 2023 Oct 12;6(1):100932. doi: 10.1016/j.jhepr.2023.100932. eCollection 2024 Jan.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Banares, Juan; Barreira-Diaz, Ana; Blanco-Grau, Albert; Buti, Maria; Campins, Magda; Casado, Miguel Angel; Colom, Joan; Dominguez-Hernandez, Raquel; Esteban, Rafael; Falco-Roget, Anna et al.
DOI: 10.1016/j.jhepr.2023.100932

Effectiveness of trichloroacetic acid versus electrocautery for the treatment of anal high-grade squamous intraepithelial lesions in persons with HIV.

PMID: 38217494
Journal:
Year: 2024
Reference: Infect Dis (Lond). 2024 Jan 13:1-9. doi: 10.1080/23744235.2024.2303021.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Burgos, Joaquin; Curran, Adria; Falco, Vicenc; Garcia, Jorge; Hernandez-Losa, Javier; Landolfi, Stefania; Navarro, Jordi; Suanzes, Paula et al.
DOI: 10.1080/23744235.2024.2303021

Efficacy of three benznidazole dosing strategies for adults living with chronic Chagas disease (MULTIBENZ): an international, randomised, double-blind, phase 2b trial.

PMID: 38218195
Journal: LANCET INFECTIOUS DISEASES
Year: 2024
Reference: Lancet Infect Dis. 2024 Jan 10:S1473-3099(23)00629-1. doi: 10.1016/S1473-3099(23)00629-1.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Almeida, Paulo Emilio Clementino; Aznar, Maria Luisa; Bosch-Nicolau, Pau; Chamorro-Tojeiro, Sandra; Correa-Oliveira, Rodrigo; de Paula, Alfredo Mauricio Batista; Del Carmen Bangher, Maria; Eloi-Santos, Silvana Maria; Espinosa-Pereiro, Juan; Fernandez, Maria L et al.
DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00629-1

SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529)-related COVID-19 sequelae in vaccinated and unvaccinated patients with cancer: results from the OnCovid registry.

PMID: 36898391
Journal: LANCET ONCOLOGY
Year: 2023
Reference: Lancet Oncol. 2023 Mar 7:S1470-2045(23)00056-6. doi: 10.1016/S1470-2045(23)00056-6.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Aguilar-Company, Juan; Ahmed, Sarah; Andaleeb, Ramis; Antonuzzo, Lorenzo; Apthorp, Eleanor; Apthorp, Eleanor; Aujayeb, Avinash; Baggi, Alice; Bawany, Samira; Belessiotis, Katherine et al.
DOI: 10.1016/S1470-2045(23)00056-6

Community engagement in tuberculosis research: the EU-Patient-cEntric clinicAl tRial pLatforms (EU-PEARL) experience.

PMID: 36906120
Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
Year: 2023
Reference: Int J Infect Dis. 2023 May;130 Suppl 1:S20-S24. doi: 10.1016/j.ijid.2023.03.008. Epub 2023 Mar 9.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Cirillo, Daniela Maria; Dressler, Stephan; Espinosa-Pereiro, Juan; Filho, Ezio Tavora Dos Santos; Heinrich, Norbert; Moreno, Jesus Gonzalez; Saluzzo, Francesca; Sanchez-Montalva, Adrian; Seidel, Stephanie et al.
DOI: 10.1016/j.ijid.2023.03.008

Uncovering the NAFLD burden in people living with HIV from high- and middle-income nations: a meta-analysis with a data gap from Subsaharan Africa.

PMID: 36924219
Journal: Journal of the International AIDS Society
Year: 2023
Reference: J Int AIDS Soc. 2023 Mar;26(3):e26072. doi: 10.1002/jia2.26072.
Impact factor:
Publication type: Review in international publication
Authors: Banares, Juan; Curran, Adria; Lazarus, Jeffrey V; Manzano-Nunez, Ramiro; Navarro, Jordi; Pericas, Juan M; Rivera-Esteban, Jesus; Schattenberg, Jorn M; Sena, Elena et al.
DOI: 10.1002/jia2.26072

HIV medical care interruption among people living with HIV in Spain, 2004-2020.

PMID: 36939068
Journal: AIDS
Year: 2023
Reference: AIDS. 2023 Jul 1;37(8):1277-1284. doi: 10.1097/QAD.0000000000003552. Epub 2023 Mar 21.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Asensi, Victor; Blanco, Jose Ramon; Cervero, Miguel; Curran, Adria; Iribarren, Jose Antonio; Izquierdo Miguel, Rebeca; Jarrin, Inmaculada; Moreno-Garcia, Estela; Rava, Marta; Rubio, Rafael et al.
DOI: 10.1097/QAD.0000000000003552

Characteristics, management, and outcomes of patients with left-sided infective endocarditis complicated by heart failure: a substudy of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry.

PMID: 35508915
Journal: EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE
Year: 2022
Reference: Eur J Heart Fail. 2022 Jul;24(7):1253-1265. doi: 10.1002/ejhf.2525. Epub 2022 May 16.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Abboud, C S; Abd El-Nasser, M; Abdel-Hay, M; Abdelnaby, M; Abe, K; Abid, L; Aboal Vinas, J; Aboulenein, J; Aboyans, V; Abreu, J et al.
DOI: 10.1002/ejhf.2525

Pulmonary Cryptococcosis Mimicking Lung Cancer

PMID: NOPMID0099
Journal: Open Respiratory Archives
Year: 2022
Reference: Open Respir Arch. 2022;4(2):100154. doi:10.1016/j.opresp.2021.100154
Impact factor:
Publication type: Letter whit IF
Authors: Eremiev, Simeon; Espejo, David; Martín-Gómez, Maria Teresa; Ojanguren, Iñigo; Pilia, Maria Florencia; Ruiz, Isabel; Sempere, Abiu et al.
DOI: 10.1016/j.opresp.2021.100154

Mycotic aneurysm of Internal Carotid Artery Secondary to Livestock-associated Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus Clonal Complex CC398.

PMID: 34481883
Journal: ANNALS OF VASCULAR SURGERY
Year: 2022
Reference: Ann Vasc Surg. 2022 Jan;78:379.e7-379.e10. doi: 10.1016/j.avsg.2021.06.031. Epub 2021 Sep 3.
Impact factor: 1.466
Publication type: Letter or abstract
Authors: Bellmunt-Montoya, Sergi; Gonzalez-Lopez, Juan Jose; Escola-Verge, Laura; Tenezaca-Sari, Xavier; Gil-Sala, Daniel; Lung, Mayli et al.
DOI: 10.1016/j.avsg.2021.06.031

Corrigendum to "Prognosis of unexpected positive intraoperative cultures in arthroplasty revision: A large multicenter cohort" [Journal of Infection 83 (2021) 542-549].

PMID: 35105460
Journal: JOURNAL OF INFECTION
Year: 2022
Reference: J Infect. 2022 May;84(5):747. doi: 10.1016/j.jinf.2022.01.021. Epub 2022 Jan 31.
Impact factor: 6.072
Publication type: Letter or abstract
Authors: Mancheno-Losa, Mikel; Lora-Tamayo, Jaime; Fernandez-Sampedro, Marta; Rodriguez-Pardo, Dolors; Munoz-Mahamud, Ernesto; Soldevila, Laura; Palou, Mariona; Barbero, JoseMaria; Del Toro, Maria Dolores; Iribarren, JoseAntonio et al.
DOI: 10.1016/j.jinf.2022.01.021

Sarilumab in patients admitted to hospital with severe or critical COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.

PMID: 33676590
Journal: Lancet Respiratory Medicine
Year: 2021
Reference: Lancet Respir Med. 2021 May;9(5):522-532. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00099-0. Epub 2021 Mar 4.
Impact factor: 30.7
Publication type: Paper in international publication
Authors: Silvio, Javier P, Scublinsky, Dario G, Bales, Alessandra, Catarino, Daniela, Fiss, Elie, Mohrbacher, Sara, Sato, Victor, Baylao, Antonio, Cavalcante, Adilson, Correa, Francini et al.
DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00099-0

Severe infections in patients with lymphoproliferative diseases treated with new targeted drugs: A multicentric real-world study.

PMID: 34558211
Journal: Cancer Medicine
Year: 2021
Reference: Cancer Med. 2021 Nov;10(21):7629-7640. doi: 10.1002/cam4.4293. Epub 2021 Sep 23.
Impact factor: 4.452
Publication type: Paper in international publication
Authors: Del Campo, Raquel, Stefania Infante, Maria, Fernandez-Cruz, Ana, Nunez, Lucia, Carpio, Cecilia, Jimenez-Ubieto, Ana, Lopez-Jimenez, Javier, Vasquez, Lourdes, Grande, Carlos, Morillo, Daniel et al.
DOI: 10.1002/cam4.4293

Redefining therapeutic success in HIV patients: an expert view.

PMID: 34077524
Journal: JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
Year: 2021
Reference: J Antimicrob Chemother. 2021 Sep 15;76(10):2501-2518. doi: 10.1093/jac/dkab168.
Impact factor: 5.79
Publication type: Review in international publication
Authors: Antela, Antonio, Rivero, Antonio, Llibre, Josep M, Moreno, Santiago, Antela, Antonio, Llibre, Josep M, Moreno, Santiago, Rivero, Antonio, Alonso Montero, Marta, Bernal, Enrique et al.
DOI: 10.1093/jac/dkab168

Microbiota-based markers predictive of development of Clostridioides difficile infection.

PMID: 33854066
Journal: Nature Communications
Year: 2021
Reference: Nat Commun. 2021 Apr 14;12(1):2241. doi: 10.1038/s41467-021-22302-0.
Impact factor: 14.919
Publication type: Paper in international publication
Authors: Berkell, Matilda, Mysara, Mohamed, Xavier, Basil Britto, van Werkhoven, Cornelis H, Monsieurs, Pieter, Lammens, Christine, Ducher, Annie, Vehreschild, Maria J G T, Goossens, Herman, de Gunzburg, Jean et al.
DOI: 10.1038/s41467-021-22302-0

Development of DNA Aptamers Against Plasmodium falciparum Blood Stages Using Cell-Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment.

PMID: 32493542
Journal: Journal of Biomedical Nanotechnology
Year: 2020
Reference: J Biomed Nanotechnol. 2020 Mar 1;16(3):315-334. doi: 10.1166/jbn.2020.2901.
Impact factor: 4.483
Publication type: Paper in international publication
Authors: Ramirez, Miriam, Lantero, Elena, Belavilas-Trovas, Alexandros, Biosca, Arnau, Recolons, Paula, Moles, Ernest, Sulleiro, Elena, Zarzuela, Francesc, Avalos-Padilla, Yunuen, Fernandez-Busquets, Xavier et al.
DOI: 10.1166/jbn.2020.2901

Human Immunodeficiency Virus Continuum of Care in 11 European Union Countries at the End of 2016 Overall and by Key Population: Have We Made Progress?

PMID: 32960957
Journal: CLINICAL INFECTIOUS DISEASES
Year: 2020
Reference: Clin Infect Dis. 2020 Dec 31;71(11):2905-2916. doi: 10.1093/cid/ciaa696.
Impact factor: 8.313
Publication type: Paper in international publication
Authors: Vourli, Georgia, Noori, Teymur, Pharris, Anastasia, Porter, Kholoud, Axelsson, Maria, Begovac, Josip, Cazein, Francoise, Costagliola, Dominique, Cowan, Susan, Croxford, Sara et al.
DOI: 10.1093/cid/ciaa696

Efficacy and safety of hydroxychloroquine in healthcare professionals with mild SARS-CoV-2 infection: Prospective, non-randomized trial.

PMID: 33413989
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2020
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2020 Dec 9. pii: S0213-005X(20)30413-4. doi: 10.1016/j.eimc.2020.10.023.
Impact factor: 1.654
Publication type: Paper in national publication
Authors: Alonso, Manuel, Espuga, Meritxell, Esperalba, Juliana, Gorgas, M feminine Queralt, Almirante, Benito, Ribera, Esteban, Andres, Cristina, Vidal, Xavier, Anton, Andres, Agusti, Antonia et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2020.10.023

High circulating SDF-1and MCP-1 levels and genetic variations in CXCL12, CCL2 and CCR5: Prognostic signature of immune recovery status in treated HIV-positive patients.

PMID: 33166788
Journal: EBioMedicine
Year: 2020
Reference: EBioMedicine. 2020 Dec;62:103077. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.103077. Epub 2020 Nov 6.
Impact factor: 5.736
Publication type: Paper in international publication
Authors: Domingo, Pere, Ceausu, Andra, Pacheco, Yolanda Maria, Veloso, Sergi, Inciarte, Alexy, Vidal-Gonzalez, Judit, Peraire, Maria, Perpinan, Carles, Falco, Vicenc, Masip, Jenifer et al.
DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.103077

Relationship Between Biofilm Formation and Antimicrobial Resistance in Gram-Negative Bacteria.

PMID: 30142035
Journal: Microbial Drug Resistance
Year: 2019
Reference: Microb Drug Resist. 2019 Jan/Feb;25(1):72-79. doi: 10.1089/mdr.2018.0027. Epub 2018 Aug 24.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Ardanuy, Carmen; Bosch, Jordi; Cepas, Virginio; Horcajada, Juan Pablo; Lopez, Yuly; Marti, Sara; Munoz, Estela; Rolo, Dora; Soto, Sara M; Xercavins, Mariona et al.
DOI: 10.1089/mdr.2018.0027

Validation of a clinical decision tree to predict if a patient has a bacteraemia due to a beta-lactamase producing organism.

PMID: 30371118
Journal:
Year: 2019
Reference: Infect Dis (Lond). 2019 Jan;51(1):32-37. doi: 10.1080/23744235.2018.1508883. Epub 2018 Oct 29.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Crespo, Manuel; Martinez-Lamas, Lucia; Nodar, Andres; Perez-Rodriguez, Maria Teresa; Sousa, Adrian; Suarez, Milagros; Val, Nuria et al.
DOI: 10.1080/23744235.2018.1508883

Prevalence of hepatitis E infection in HIV/HCV-coinfected patients in Spain (2012-2014).

PMID: 30718554
Journal: Scientific Reports
Year: 2019
Reference: Sci Rep. 2019 Feb 4;9(1):1143. doi: 10.1038/s41598-018-37328-6.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Avellon, Ana; Berenguer, Juan; Canorea, Isabel; Carrero, Ana; Crespo, Manuel; Gonzalez-Garcia, Juan; Guardiola, Josep M; Hontanon, Victor; Jimenez-Sousa, Ma Angeles; Quereda, Carmen et al.
DOI: 10.1038/s41598-018-37328-6

Moving beyond unsolicited consultation: additional impact of a structured intervention on mortality in Staphylococcus aureus bacteraemia.

PMID: 30689894
Journal: JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
Year: 2019
Reference: J Antimicrob Chemother. 2019 Apr 1;74(4):1101-1107. doi: 10.1093/jac/dky556.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Alvarez-Fernandez, Maximiliano; Baroja, Aida; Crespo, Manuel; Lopez-Cortes, Luis Eduardo; Martinez-Lamas, Lucia; Nodar, Andres; Perez-Rodriguez, Maria Teresa; Rodriguez-Bano, Jesus; Sousa, Adrian; Val, Nuria et al.
DOI: 10.1093/jac/dky556

Costs and cost-efficacy analysis of the 2017 GESIDA/Spanish National AIDS Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults.

PMID: 28532596
Journal:
Year: 2018
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2018 May;36(5):268-276. doi: 10.1016/j.eimc.2017.04.002. Epub 2017 May 19.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Arribas, Jose Ramon; Asensi, Victor; Blasco, Antonio Javier; Crespo, Manuel; de la Torre, Javier; Domingo, Pere; Gatell, Josep M; Iribarren, Jose Antonio; Lazaro, Pablo; Lopez-Aldeguer, Jose et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2017.04.002

Clinical and microbiological characteristics of unusual manifestations of invasive pneumococcal disease.

PMID: 28648390
Journal:
Year: 2018
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2018 May;36(5):284-289. doi: 10.1016/j.eimc.2017.05.003. Epub 2017 Jun 23.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Alvarez-Fernandez, Maximiliano; Crespo, Manuel; Martinez-Lamas, Lucia; Nodar, Andres; Perez-Rodriguez, Maria Teresa; Sousa, Adrian; Vasallo, Francisco Jose et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2017.05.003

Redesigning the Coumarin Scaffold into Small Bright Fluorophores with Far-Red to Near-Infrared Emission and Large Stokes Shifts Useful for Cell Imaging.

PMID: 29283264
Journal: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
Year: 2018
Reference: J Org Chem. 2018 Feb 2;83(3):1185-1195. doi: 10.1021/acs.joc.7b02660. Epub 2018 Jan 11.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Bosch, Manel; Bresoli-Obach, Roger; Contreras, Sara; Galindo, Alex; Gandioso, Albert; Marchan, Vicente; Nin-Hill, Alba; Nonell, Santi; Palau, Marta; Rovira, Anna et al.
DOI: 10.1021/acs.joc.7b02660

Elevated liver stiffness is linked to increased biomarkers of inflammation and immune activation in HIV/hepatitis C virus-coinfected patients.

PMID: 29438197
Journal: AIDS
Year: 2018
Reference: AIDS. 2018 Jun 1;32(9):1095-1105. doi: 10.1097/QAD.0000000000001787.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Berenguer, Juan; Canorea, Isabel; Carrero, Ana; Crespo, Manuel; Garcia-Broncano, Pilar; Gonzalez-Garcia, Juan; Guardiola, Josep M; Hontanon, Victor; Jimenez-Sousa, Ma Angeles; Medrano, Luz M et al.
DOI: 10.1097/QAD.0000000000001787

Eradication of hepatitis C virus and non-liver-related non-acquired immune deficiency syndrome-related events in human immunodeficiency virus/hepatitis C virus coinfection.

PMID: 28109003
Journal: HEPATOLOGY
Year: 2017
Reference: Hepatology. 2017 Aug;66(2):344-356. doi: 10.1002/hep.29071. Epub 2017 Jun 22.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Barros, Carlos; Bellon, Jose M; Berenguer, Juan; Carrero, Ana; Crespo, Manuel; Esteban, Herminia; Galindo, Maria J; Gaspar, Gabriel; Gonzalez-Garcia, Juan; Guardiola, Josep M et al.
DOI: 10.1002/hep.29071

Plasma mitochondrial DNA levels are inversely associated with HIV-RNA levels and directly with CD4 counts: potential role as a biomarker of HIV replication.

PMID: 28961892
Journal: JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
Year: 2017
Reference: J Antimicrob Chemother. 2017 Nov 1;72(11):3159-3162. doi: 10.1093/jac/dkx272.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Balboa, Vanesa; Blanco, Francisco J; Castro-Iglesias, Angeles; Crespo, Manuel; Grandal, Marta; Mena, Alvaro; Pernas, Berta; Poveda, Eva; Rego-Perez, Ignacio; Relano, Sara et al.
DOI: 10.1093/jac/dkx272

The Malaria System MicroApp: A New, Mobile Device-Based Tool for Malaria Diagnosis.

PMID: 28442456
Journal: JMIR research protocols
Year: 2017
Reference: JMIR Res Protoc. 2017 Apr 25;6(4):e70. doi: 10.2196/resprot.6758.
Impact factor: 0
Publication type: Paper in international publication
Authors: Oliveira, Allisson Dantas, Prats, Clara, Espasa, Mateu, Zarzuela Serrat, Francesc, Montanola Sales, Cristina, Silgado, Aroa, Codina, Daniel Lopez, Arruda, Mercia Eliane, I Prat, Jordi Gomez, Albuquerque, Jones et al.
DOI: 10.2196/resprot.6758

Management of Infection and Febrile Neutropenia in Patients with Solid Cancer.

PMID: 26279208
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2017
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017 Aug - Sep;35(7):451-460. doi: 10.1016/j.eimc.2015.06.005. Epub 2015 Aug 14.
Impact factor: 1.714
Publication type: Review in national publication
Authors: Gudiol, Carlota, Aguado, Jose Maria, Cruz, Juan Jesus, Virizuela, Juan Antonio, Aguilar, Manuela, Carmona, Alberto, Cassinello, Javier, Marco, Francesc, Ruiz, Isabel, Ruiz, Maribel et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2015.06.005

New Strategies for a Comprehensive Fight Against HIV Infection using Monoclonal Antibody Therapy.

PMID: 27721508
Journal: AIDS REVIEWS
Year: 2016
Reference: AIDS Rev. 2016 Jul-Sep;18(3):166.
Impact factor:
Publication type: Paper in international publication
Authors: Crespo, Manuel; Poveda, Eva et al.
DOI:

Propensity Score Analysis of the Role of Initial Antifungal Therapy in the Outcome of Candida glabrata Bloodstream Infections.

PMID: 26976872
Journal: ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY
Year: 2016
Reference: Antimicrob Agents Chemother. 2016 May 23;60(6):3291-300. doi: 10.1128/AAC.00195-16. Print 2016 Jun.
Impact factor: 4.415
Publication type: Paper in international publication
Authors: Puig-Asensio, M, Fernandez-Ruiz, M, Aguado, J M, Merino, P, Lora-Pablos, D, Guinea, J, Martin-Davila, P, Cuenca-Estrella, M, Almirante, B et al.
DOI: 10.1128/AAC.00195-16

[Invasive yeast infections in neutropenic patients].

PMID: 27395023
Journal: REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA
Year: 2016
Reference: Rev Iberoam Micol. 2016 Jul-Sep;33(3):170-5. doi: 10.1016/j.riam.2015.11.001. Epub 2016 Jul 6.
Impact factor: 1.444
Publication type: Review in national publication
Authors: Ruiz Camps, Isabel, Jarque, Isidro et al.
DOI: 10.1016/j.riam.2015.11.001

[Necrotizing pneumonia caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus].

PMID: 26169334
Journal: MEDICINA CLINICA
Year: 2016
Reference: Med Clin (Barc). 2016 Jan 1;146(1):e1-2. doi: 10.1016/j.medcli.2015.05.011. Epub 2015 Jul 10.
Impact factor: 1.267
Publication type: Letter or abstract
Authors: Magnifico-Arfinengo, Bruno, Revilla-Lopez, Eva, Pigrau-Serrallach, Carlos, Aguilar-Company, Juan et al.
DOI: 10.1016/j.medcli.2015.05.011

Update on the diagnosis and treatment of syphilis.

PMID: 25245171
Journal: Actas dermo-sifiliograficas
Year: 2015
Reference: Actas Dermosifiliogr. 2015 Jan-Feb;106(1):68-9. doi: 10.1016/j.ad.2014.06.007. Epub 2014 Sep 20.
Impact factor: 0
Publication type: Letter or abstract
Authors: Morales-Munera, C E, Fuentes-Finkelstein, P A, Vall Mayans, M et al.
DOI: 10.1016/j.ad.2014.06.007

[Barriers to ART initiation in HIV infected subjects and with treatment indication in Spain. Why don't they start their treatment? Bridgap Study].

PMID: 25577557
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2015
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015 Jun-Jul;33(6):397-403. doi: 10.1016/j.eimc.2014.06.012. Epub 2015 Jan 7.
Impact factor: 2.172
Publication type: Paper in national publication
Authors: de los Santos-Gil, Ignacio, Olalla-Sierra, Julian, Hernando, Asuncion, Deig, Elisabet, Clotet, Bonaventura, Knobel, Hernando, Podzamczer, Daniel, Pedrol, Pere Domingo, Viciana, Pompeyo, Falco, Vicenc et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2014.06.012

Risk perception of sexually transmitted infections and HIV in Nigerian commercial sex workers in Barcelona: a qualitative study.

PMID: 26078307
Journal: BMJ Open
Year: 2015
Reference: BMJ Open. 2015 Jun 15;5(6):e006928. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006928.
Impact factor: 2.271
Publication type: Paper in international publication
Authors: Coma Auli, Nuria, Mejia-Lancheros, Cilia, Pujol-Ribera, Enriqueta, Berenguera, Anna et al.
DOI: 10.1136/bmjopen-2014-006928

Liver stiffness and aspartate aminotransferase levels predict the risk for liver fibrosis progression in hepatitis C virus/HIV-coinfected patients.

PMID: 25234826
Journal: HIV MEDICINE
Year: 2015
Reference: HIV Med. 2015 Apr;16(4):211-8. doi: 10.1111/hiv.12197. Epub 2014 Sep 18.
Impact factor: 3.454
Publication type: Paper in international publication
Authors: Gonzalez, Fa, Van den Eynde, E, Perez-Hoyos, S, Navarro, J, Curran, A, Burgos, J, Falco, V, Ocana, I, Ribera, E, Crespo, M et al.
DOI: 10.1111/hiv.12197

[GeSIDA/National AIDS Plan: Consensus document on antiretroviral therapy in adults infected by the human immunodeficiency virus (Updated January 2014)].

PMID: 24953253
Journal: ENFERM INFEC MICR CL
Year: 2014
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014 Aug-Sep;32(7):446.e1-42. doi: 10.1016/j.eimc.2014.02.019. Epub 2014 Jun 19.
Impact factor: 1.881
Publication type: Paper in national publication
Authors: Curran Adrià, Ribera Esteban et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2014.02.019

EPICO 2.0 project. Development of educational therapeutic recommendations using the DELPHI technique on invasive candidiasis in critically ill adult patients in special situations.

PMID: 25113990
Journal: REV IBEROAM MICOL
Year: 2014
Reference: Rev Iberoam Micol. 2014 Jul-Sep;31(3):157-75. doi: 10.1016/j.riam.2014.06.001. Epub 2014 Jun 21.
Impact factor: 0.971
Publication type: Paper in international publication
Authors: Ballus Noguera, Josep, Zaragoza, Rafael, Peman Garcia, Javier, Perez del Molino Bernal, Maria Luisa, Quindos Andres, Guillermo, Rico Feijoo, Jesus, Salavert Lleti, Miguel, Valia Vera, Juan Carlos, Aguilar Aguilar, Gerardo, Alcala Llorente, Miguel Angel et al.
DOI: 10.1016/j.riam.2014.06.001

Posaconazole versus benznidazole for chronic Chagas' disease.

PMID: 25184871
Journal: NEW ENGL J MED
Year: 2014
Reference: N Engl J Med. 2014 Sep 4;371(10):966. doi: 10.1056/NEJMc1407914.
Impact factor: 54.42
Publication type: Letter or abstract
Authors: Molina, Israel, Salvador, Fernando, Sanchez-Montalva, Adrian et al.
DOI: 10.1056/NEJMc1407914

Management of flap venous congestion: the role of heparin local subcutaneous injection.

PMID: 24094618
Journal: J PLAST RECONSTR AES
Year: 2014
Reference: J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014 Jan;67(1):48-55. doi: 10.1016/j.bjps.2013.09.003. Epub 2013 Sep 12.
Impact factor: 1.474
Publication type: Paper in international publication
Authors: Perez, M, Sancho, J, Ferrer, C, Garcia, O, Barret, J P et al.
DOI: 10.1016/j.bjps.2013.09.003

Gonorrhoea diagnoses in a network of STI clinics in Spain during the period 2006-2010: differences by sex and transmission route.

PMID: 24274101
Journal: BMC PUBLIC HEALTH
Year: 2013
Reference: BMC Public Health. 2013 Nov 25;13:1093. doi: 10.1186/1471-2458-13-1093.
Impact factor: 2.076
Publication type: Paper in international publication
Authors: Alvarez, M A, Diaz, Asuncion, Garriga, Cesar, Godoy, L, Pueyo, I, Ruiz, E, Redondo, C, Martinez, C, Sanchez, D, Varela, J A et al.
DOI: 10.1186/1471-2458-13-1093

A case of late-stage lymphogranuloma venereum in a woman in Europe.

PMID: 24275729
Journal: SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
Year: 2013
Reference: Sex Transm Dis. 2013 Oct;40(10):792-3. doi: 10.1097/OLQ.0000000000000014.
Impact factor: 2.594
Publication type: Letter or abstract
Authors: Fernandez, Beatriz Lorenzana, Rodriguez-Guardado, Azucena, Vall-Mayans, Marti, Lopez, Patricia Mejuto, Lazaro, Maria Jesus et al.
DOI: 10.1097/OLQ.0000000000000014

Risk perception of sexually transmitted infections and HIV in Nigerian commercial sex workers living in Barcelona: a study protocol.

PMID: 23901029
Journal: BMJ Open
Year: 2013
Reference: BMJ Open. 2013 Jul 30;3(7). pii: bmjopen-2013-003345. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003345.
Impact factor: 1.583
Publication type: Paper in international publication
Authors: Lasagabaster, Maider Arando, Coma Auli, Nuria, Mejia-Lancheros, Cilia, Berenguera, Anna, Mayans, Marti Vall, Pujol-Ribera, Enriqueta et al.
DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003345

Predictive factors for mortality in patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bloodstream infection: impact on outcome of host, microorganism and therapy.

PMID: 23331461
Journal: CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
Year: 2013
Reference: Clin Microbiol Infect. 2013 Nov;19(11):1049-57. doi: 10.1111/1469-0691.12108. Epub 2013 Jan 17.
Impact factor: 4.54
Publication type: Paper in international publication
Authors: Gasch, O, Camoez, M, Dominguez, M A, Padilla, B, Pintado, V, Almirante, B, Molina, J, Lopez-Medrano, F, Ruiz, E, Martinez, J A et al.
DOI: 10.1111/1469-0691.12108

Clinical experience with daptomycin for the treatment of patients with knee and hip periprosthetic joint infections.

PMID: 22511636
Journal: JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY
Year: 2012
Reference: J Antimicrob Chemother. 2012 Jul;67(7):1749-54. doi: 10.1093/jac/dks119. Epub 2012 Apr 17.
Impact factor: 5.068
Publication type: Paper in international publication
Authors: Barro Ojeda, Victor, Corona Perez-Cardona, Pablo S, Guerra Farfan, Ernesto, Amat Mateu, Carles, Flores Sanchez, Xavier, Pigrau Serrallach, Carlos, Rodriguez Pardo, Dolors et al.
DOI: 10.1093/jac/dks119

Identification of recent HIV-1 infection among newly diagnosed cases in Catalonia, Spain (2006-08).

PMID: 22158995
Journal: EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Year: 2012
Reference: Eur J Public Health. 2012 Dec;22(6):802-8. doi: 10.1093/eurpub/ckr179. Epub 2011 Dec 8.
Impact factor: 2.728
Publication type: Paper in international publication
Authors: Armengual, Jose, Romero, Anabel, Gonzalez, Victoria, Esteve, Anna, Martro, Elisa, Matas, Lurdes, Tural, Cristina, Pumarola, Tomas, Casanova, Aurora, Ferrer, Elena et al.
DOI: 10.1093/eurpub/ckr179

LDL subclasses and lipoprotein-phospholipase A2 activity in suppressed HIV-infected patients switching to raltegravir: Spiral substudy.

PMID: 23017355
Journal: ATHEROSCLEROSIS
Year: 2012
Reference: Atherosclerosis. 2012 Nov;225(1):200-7. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.010. Epub 2012 Sep 6.
Impact factor: 3.794
Publication type: Clinical Trials
Authors: Sanchez-Quesada, Jose Luis, Martinez, Esteban, Llibre, Josep Maria, Ribera, Esteban, Knobel, Hernando, Gatell, Josep Maria, Clotet, Bonaventura, Curran, Adrian, Curto, Jordi, Maso, Margarita et al.
DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2012.08.010

Laboratory-based surveillance of hospital-acquired catheter-related bloodstream infections in Catalonia. Results of the VINCat Program (2007-2010).

PMID: 22776149
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2012
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:13-9.
Impact factor: 1.491
Publication type: Paper in national publication
Authors: Limon, Enric, Almirante, Benito, Gudiol, F, Freixas, Nuria et al.
DOI: 10.1016/S0213-005X(12)70091-5

[Massive eosinophilia and cholestatic hepatitis due to Strongyloides stercoralis infection].

PMID: 21492845
Journal: REVISTA CLINICA ESPANOLA
Year: 2011
Reference: Rev Clin Esp. 2011 Jun;211(6):e34-6. doi: 10.1016/j.rce.2010.12.010. Epub 2011 Apr 13.
Impact factor: 0.762
Publication type: Letter or abstract
Authors: Pinal Fernandez, I, Molina Romero, I, Sulleiro Igual, E, Segura Garcia, A et al.
DOI: 10.1016/j.rce.2010.12.010

[Combination therapy for invasive aspergillosis].

PMID: 21420576
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2011
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011 Mar;29 Suppl 2:38-42. doi: 10.1016/S0213-005X(11)70008-8.
Impact factor: 1.656
Publication type: Paper in national publication
Authors: Ruiz-Camps, Isabel et al.
DOI: 10.1016/S0213-005X(11)70008-8

Pneumonia in allogeneic stem cell transplantation recipients: a multicenter prospective study.

PMID: 22150886
Journal: CLINICAL TRANSPLANTATION
Year: 2011
Reference: Clin Transplant. 2011 Nov-Dec;25(6):E629-38. doi: 10.1111/j.1399-0012.2011.01495.x. Epub 2011 Aug 21.
Impact factor: 1.751
Publication type: Paper in international publication
Authors: Aguilar-Guisado, Manuela, Jimenez-Jambrina, Margarita, Espigado, Ildefonso, Rovira, Montserrat, Martino, Rodrigo, Oriol, Albert, Borrell, Nuria, Ruiz, Isabel, Martin-Davila, Pilar, de la Camara, Rafael et al.
DOI: 10.1111/j.1399-0012.2011.01495.x

[Prevention of cytomegalovirus disease in lung transplantation].

PMID: 22541923
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2011
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011 Dec;29 Suppl 6:46-51.
Impact factor: 1.656
Publication type: Paper in national publication
Authors: Gavalda, Joan, Monforte, Victor, Len, Oscar et al.
DOI: 10.1016/S0213-005X(11)70058-1

[Community-onset and nosocomial bacteremia due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Spanish hospitals.]

PMID: 19913950
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2010
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010 Jun-Jul;28(6):336-41. doi: 10.1016/j.eimc.2009.07.004. Epub 2009 Nov 14.
Impact factor: 1.432
Publication type: Paper in national publication
Authors: , , , , , , , , et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2009.07.004

[Clinical experience with daptomycin use in Spain. Global findings from EU-CORE database.]

PMID: 21477701
Journal: MEDICINA CLINICA
Year: 2010
Reference: Med Clin (Barc). 2010 Dec;135S3:23-28.
Impact factor: 1.231
Publication type: Letter or abstract
Authors: et al.
DOI: 10.1016/S0025-7753(10)70037-3

Abacavir-based therapy does not affect biological mechanisms associated with cardiovascular dysfunction.

PMID: 20009917
Journal: AIDS
Year: 2010
Reference: AIDS. 2010 Jan 28;24(3):F1-9.
Impact factor: 4.909
Publication type: Paper in international publication
Authors: Martinez, Esteban, Larrousse, Maria, Podzamczer, Daniel, Perez, Ignacio, Gutierrez, Felix, Barragan, Patricia, Deulofeu, Ramon, Casamitjana, Roser, Mallolas, Josep, Pich, Judit et al.
DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833562c5

[Current situation of human immunodeficiency virus type 2 and Human T lymphotropic virus in Spain].

PMID: 20570417
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2010
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010 Aug-Sep;28(7):442-5. Epub 2010 Jun 8.
Impact factor: 1.393
Publication type: Paper in national publication
Authors: Tuset, C, Trevino, Ana, Soriano, Vicente, Rodriguez, C, del Romero, J, Diz, J, Alvarez, P, Cortizo, S, Garcia-Campello, M, Rodriguez-Iglesias, M et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2010.04.001

[Antifungals for systemic use].

PMID: 19482382
Journal: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA
Year: 2009
Reference: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009 Jun;27(6):353-62. doi: 10.1016/j.eimc.2009.04.001. Epub 2009 May 31.
Impact factor: 1.432
Publication type: Review in national publication
Authors: Ruiz-Camps, Isabel, Cuenca-Estrella, Manuel et al.
DOI: 10.1016/j.eimc.2009.04.001

Mortality from HIV and TB coinfections is higher in Eastern Europe than in Western Europe and Argentina.

PMID: 19898216
Journal: AIDS
Year: 2009
Reference: AIDS. 2009 Nov 27;23(18):2485-95.
Impact factor: 5.46
Publication type: Paper in international publication
Authors: Metta, H, Obel, Niels, Skrahina, Alena, Chentsova, Nelly, Lundgren, Jens D, Kirk, Ole, Losso, M H, Toibaro, J J, Warley, E, Tamayo, N et al.
DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283326879

HIV infection late detection in AIDS patients of an European city with increased immigration since mid 1990s.

PMID: 19275593
Journal: CURRENT HIV RESEARCH
Year: 2009
Reference: Curr HIV Res. 2009 Mar;7(2):237-43.
Impact factor: 2.495
Publication type: Paper in international publication
Authors: Sambeat, M Antonia, Cayla, Joan A, de Olalla, Patricia G, Carnicer-Pont, Dolors, Gurgui, Merce, Ocana, Inmaculada, Lopez-Colomes, Josep Lluis, Ribera, Esteve, Knobel, Hernando, Miro, Josep M et al.
DOI:

Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study.

PMID: 19273776
Journal: ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE
Year: 2009
Reference: Arch Intern Med. 2009 Mar 9;169(5):463-73.
Impact factor: 9.11
Publication type: Paper in international publication
Authors: Jones, Philip, Klein, John L, Raymond, Nigel J, Read, Kerry M, Tripodi, Marie Francoise, Utili, Riccardo, Wang, Andrew, Woods, Christopher W, Cabell, Christopher H, Gordon, David et al.
DOI: 10.1001/archinternmed.2008.603

Thesis

Noves estratègies no antibiòtiques pel tractament d'infeccios causades per microorganismes multiresistents i creixent en biopel·lícules.

PhD student: Marta Palau Gauthier
Director/s: Joan Gavaldà Santapau, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universitat Autònoma de Barcelona
Year: 2023

Optimización del manejo de la bacteriemia por Staphylococcus aureus en pacientes adultos

PhD student: Rein Nicolas Willekens Morales
Director/s: Mireia Puig Asensio, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2022

PAPEL DE LAS CÉLULAS NATURAL KILLER EN LA ELIMINACIÓN DE LOS RESERVORIOS CELULARES DEL VIH Y USO DE LA NANOTECNOLOGÍA PARA POTENCIAR SU FUNCIÓN

PhD student: Antonio Astorga Gamaza
Director/s: María José Buzón Gómez
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2021

Estado actual de la endocarditis enterocócica. Retos de futuro

PhD student: Laura Escola Verge
Director/s: Nuria Fernández Hidalgo, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2020

Infecciones bacterianas en el paciente trasplantado hepático

PhD student: Cristina Perez Cameo
Director/s: Oscar Len Abad, Lluis Castells Fusté
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2020

Posada a punt i aplicació d'una nova tècnica per a la caracterització del reservori del VIH i avaluació d'un nou compost natural com a agent reversor de la latència

PhD student: Judit Grau Exposito, Judit Grau Exposito
Director/s: María José Buzón Gómez
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2020

Avances en las enfermedades infecciosas del trasplante de órgano solido

PhD student: Ibai Los Arcos Bertiz
Director/s: Oscar Len Abad, Joan Gavaldà Santapau
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2019

Papel de las células inmunes residentes en la mucosa cervicovaginal ante las infecciones de transmisión sexual

PhD student: Jon Cantero Perez
Director/s: Meritxell Genesca Ferrer
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2019

Optimització del tractament antiretroviral en pacients amb infecció crónica per VIH

PhD student: Jordi Navarro Mercadé
Director/s: Manuel Crespo Casal, Adria Curran Fàbregas
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2019

La reemergencia de la sífilis en Barcelona 2003-2015

PhD student: Maider Arando Lasagabaster
Director/s: Martí Vall Mayans
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2019

Impacto de la coinfección por geohelmintos en pacientes con enfermedad de Chagas

PhD student: Fernando M Salvador Velez
Director/s: Israel Molina Romero, Carles Pigrau Serrallach, Carles Pigrau Serrallach
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2018

Alteraciones ecográficas secundarias a esquistosomiasis urinaria en un área de alta endemia

PhD student: Maria Cristina Bocanegra García
Director/s: Israel Molina Romero
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2018

Eficàcia in vitro i in vivo de diferents antimicrobians enfront Staphylococcus spp. i Candida spp. creixent en biopel·lícules i causants d'infeccions de catéter de llarga durada

PhD student: Jana Basas Satorras
Director/s: Joan Gavaldà Santapau, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2018

Estudio de la incidencia, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la diarrea por clostridium difficile

PhD student: Thais Amelia Lopez Larrainza Coghen
Director/s: Ma Dolores Rodríguez Pardo, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2018

Métodos diagnósticos en las complicaciones orgánicas asociadas a la enfermedad de Chagas en fase crónica

PhD student: Adrián Sánchez Montalvá
Director/s: Israel Molina Romero
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2017

Epidemiología y optimización del manejo clínico de la candidemia: Resultados de un estudio poblacional en España

PhD student: Mireia Puig Asensio
Director/s: Inmaculada Ocaña Rivera, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera, Inmaculada Ocaña Rivera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2016

Endocarditis infecciosa a principis del segle XXI: nous reptes

PhD student: Nuria Fernández Hidalgo
Director/s: Albert Pahissa Berga, Benito Almirante Gragera, Benito Almirante Gragera
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2013

Implicación de la introducción de la vacuna neumocócica conjugada heptavalente en niños en la enfermedad neumocócica invasiva en adultos

PhD student: Joaquin Burgos Cibrian
Director/s: Albert Pahissa Berga, Vicenç Falcó Ferrer
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2013

Alteraciones de la composición corporal secundarias al tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

PhD student: Adria Curran Fàbregas
Director/s: Albert Pahissa Berga, Esteve Ribera Pascuet, Esteve Ribera Pascuet
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2012

Tractament de la hepatitis crònica VHC en malalts coinfectats per el virus de l'immunodeficiència humana

PhD student: Manuel Crespo Casal
Director/s:
University: Universidad Autònoma de Barcelona
Year: 2007

Blog

News

This project will make societies aware of their rights related to sexual and reproductive health and empower young people to make informed and appropriate choices.

The new protocol has the same efficacy as the standard one, but only a quarter of the duration, reducing dropout rates and side effects.

The initiative, carried out at the Consulate of Bolivia, has resulted in 307 new tests for the diagnosis of Chagas disease

Job offers

Clinical associated researcher-Research Area of Infectious Diseases_20240193
Start date:
05/06/2024
End date:
19/06/2024
Document: Download
Project Assistant in Angola-Infectious Diseases, Tropical Medicine Unit_20240149
Start date:
29/04/2024
End date:
20/05/2024
Document: Download
Research Technician-HIV lab, Infectious Disease Department_20240142
Start date:
16/04/2024
End date:
30/04/2024
Document: Download