Vés al contingut

Composició del Comitè d'Ètic d'Experimentació Animal

L'article 27 del Decret 214/1997 estableix els requisits a complir en quant a la composició dels comitès ètics d'experimentació animal:

Els comitès ètics d'experimentació animal han d'estar integrats per un mínim de 3 persones amb experiència i coneixements per vetllar pel benestar i la cura dels animals, les instal·lacions i els procediments d'experimentació. Els membres que, com a mínim, han de formar part d'aquests comitès, seran els següents:

  • L'assessor en benestar animal del centre.
  • Un representant de la unitat de garantia de qualitat del centre, quan existeixi, o en el seu defecte, un investigador del centre no directament implicat en el procediment que s'hagi d'informar.
  • Una persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tingui relació directa amb el centre o amb el procediment de què es tracti.

Tot tenint en compte aquests requeriments i les condicions particulars del centre, el CEEA té la següent estructura:

Presidència

Avatar gènere dona

Carmen Espejo Ruiz

Biòloga. Investigadora principal del grup de Neuroimmunologia Clínica.

Secretària

Avatar gènere dona

Marta Rosal Fontana

Veterinària. Responsable de l'estabulari. Assessora en Benestar Animal.

Vocals

Avatar gènere home

Alejandro Rojo Amigo

Veterinari. Coordinador de l'Àrea de Rosegadors de l'Estabulari.
Avatar gènere dona

Marielle Esteves

Veterinària.
Avatar gènere dona

Laura Soucek

Biòloga. Investigadora del VHIO.
Avatar gènere dona

Ibane Abasolo Olaortua

Bioquímica. Cap del grup de recerca CIBBIM-Nanomedicina. Direccionament i Alliberament Farmacològic.