Vés al contingut

Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA)

El Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) del VHIR és l’òrgan encarregat de vetllar pel benestar dels nostres animals i té la funció de donar compliment a la normativa vigent per les quals es regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

Corresponen al CEEA, dins del seu àmbit de competència, les següents funcions:

  • Assessorar sobre qüestions relacionades amb el benestar dels animals quant a la seva adquisició, allotjament, cura i utilització.
  • Assessorar sobre l’aplicació del requisit de Reemplaçament, Reducció i Refinament (3Rs), i mantenir-ho informat sobre els avanços tècnics i científics en l’aplicació d’aquest requisit.
  • Establir i revisar els processos operatius interns pel que fa al control, la comunicació i el seguiment de la informació relacionada amb el benestar dels animals.
  • Assessorar sobre règims de reallotjament o adopció dels animals, inclosa la seva adecuada socialització
  • Emetre l’informe prescriptiu per sol·licitar l’autorització d’un projecte (Article 33.1 del Reial Decret 53/2013)
  • Realitzar el seguiment dels projectes, tenint en compte el seu efecte sobre els animals utilitzats, així com determinar i avaluar els elements que millor contribueixen al Reemplaçament, Reducció i Refinament.

Reglament intern

Consulta el reglament intern de funcionament del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal, així com el contingut dels informes emesos perl aquest comitè sobre els procediments que s'han de notificar al departament de medi ambient i dels procediments que requereixen autorització expressa de la Comissió d'Experimentació Animal.

Documents

Tramitacions

En aquest apartat trobaràs tota la informació relativa als passos a seguir per a la presentació d'un nou projecte d'experimentació animal: formularis, memòries descriptives, instruccions, tipus de projectes, terminis, taxes, etc.

Laboratori amb operacions, personal VHIR

Acreditació del personal

Tot el personal que participa en un procediment d'experimentació amb animals haurà d'estar reconeguda la seva capacitació pel Departament de Territori i Sostenibilitat. T'expliquem quin és el procediment per a l'acreditació de personal investigador, experimentador i cuidador, així com les funciones que es poden reconèixer.

Tarifes

Consulta les tarifes vigents del serveis que ofereix el Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA).

Legislació i enllaços d'interès

A continuació trobaràs informació d'interès relacionada amb la legislació autonòmica, estatal i europea sobre la utilització d'animals amb finalitats científiques, així com altres enllaços sobre benestar animal, associacions, fundacions i societats científiques, entre d'altres.

Veure més