Vés al contingut

Validació Funcional i Investigació Preclínica (FVPR)

La plataforma de Validació Funcional i Investigació Preclínica (FVPR), integrada dins del Vall d'Hebron lnstitut de Recerca (VHIR),  està formada per tres plataformes tecnològiques: la Secció d'Experimentació in vitro i la Secció d'Experimentació in vivo i la Secció d'Histologia Preclínica.

La seva finalitat és oferir a la indústria i altres grups de recerca un conjunt integrat de serveis per testar noves aplicacions biomèdiques que poden estar basades en la nanotecnologia, ja siguin per al tractament de malalties específiques o per a noves aplicacions en diagnòstic i imatge.

La FVPR en el seu afany de satisfer els requisits dels 'lPs clients', incloent els requisits relatius als serveis i als requisits legals i reglamentaris i de la pròpia organització, ha implantat un sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001

Aquest fonament es desenvolupa tant en la missió, la visió i els valors com en els propis objectius de qualitat.

.

Missió

 • Proveir la comunitat científica, els grups de recerca propis i les empreses biotecnològiques farmacèutiques d'una plataforma tecnològica capdavantera per al desenvolupament preclínic de compostos amb activitat terapèutica o diagnòstica, especialment aquells amb una base nanotecnològica.
 • Oferir un servei integral, des de la caracterització del sistema nanotecnològic o del compost en desenvolupament fins al seu testat in vitro i en models animals.
 • Proporcionar als professionals de la FVPR un entorn de treball que contribueixi a complir aquests reptes, oferint-los oportunitats i formació que facilitin la creativitat, l'exploració i el desenvolupament de serveis innovadors adequats a les demandes actuals i futures dels clients

Visió 

 • Convertir-se en un referent nacional i europeu en la validació (proves de concepte) i desenvolupament (preclínica regulatòria i no regulatòria) de materials de base nanotecnològica amb aplicació clínica.

Valors

 • El compromís i l'ètica: ens comprometem amb la nostra feina perquè sabem que després del desenvolupament de noves aplicacions mèdiques hi ha noves opcions de millorar la vida de les persones. Atenem el nostre treball amb ètica i rigor, sense perdre mai l'objectivitat i la imparcialitat necessària en el treball científic.
 • L'eficiència i l'exigència: ens enfrontem als reptes diaris amb rigor, agilitat i efectivitat per assolir els nivells més alts de qualitat possible.
 • La innovació i la creativitat: treballem per trobar les millors tècniques amb què completar els assaigs, sempre des d'un coneixement científic profund, per donar el millor servei integral al client.
 • El respecte: mitjançant una política d'informació transparent en totes les direccions.

El compromís

 • Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per mantenir el sistema de gestió de qualitat i per assolir els objectius i gestionar-los eficaçment.
 • Complir els requisits de l'organització i dels clients.
 • Millorar contínuament els nostres processos i complir tota la legislació i la reglamentació que ens aplica, així com tots els compromisos subscrits,
 • Fomentar que cada integrant de la FVPR sigui un promotor de millores per al sistema de gestió de qualitat.
 • Comunicar tant la política com els objectius de qualitat i revisar anualment el contingut d'aquesta política per garantir-ne l'adequació contínua.

 

Logo plataforma validació preclínica

 

Tarifes

Consulta les tarifes vigents dels serveis que ofereix la FVPR

Icona fitxers

Tarifes de validació funcional & recerca preclínica (Histologia / In vivo)

PDF 0.44 MB

Icona fitxers

Tarifes de validació funcional & recerca preclínica (In vitro)

PDF 0.33 MB