Vés al contingut

Comitè d'ètica de la investigació amb medicaments (CEIm)

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és una institució que manté un lideratge institucional en el sistema sanitari en el camp dels assaigs clínics. El nombre de propostes d’execució de protocols d’assaigs clínics, la majoria dels quals són promoguts per la indústria farmacèutica, és un dels més elevats d’Espanya.

cientifics-ordinador-mirar
Missió

La vocació del CEIm de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és la de contribuir decisivament a millorar la qualitat, la direcció i la pertinença dels assaigs clínics que es pretenen desenvolupar en el nostre entorn. Aquest posicionament fa palesa la voluntat de reforçar el posicionament de l’Hospital i del seu CEIm, no només de ser més competitius en el mercat de la recerca, sinó de desenvolupar i d'exercir un lideratge en la promoció de la recerca orientada a problemes clínics

Mireia Navarro
Objectius

L’avaluació eticometodològica dels protocols d’assaigs clínics i projectes de recerca correspon al CEIm de l’Hospital. La normativa europea i espanyola sobre assaigs clínics obliga a un intens desenvolupament de les facultats i funcions del CEIm, sobretot pel que fa als assaigs multicèntrics. Igualment, el desenvolupament de la normativa obliga a que els estudis observacionals postautorització siguin avaluats pel CEIm.

tecniques-micro-lab-39.
Funcions

La Unitat de Suport als Comitès d’Ètica (USCE) té com a objectiu millorar la qualitat i la eficiència de les actuacions del  Comitè Ètic d’Investigació amb Medicaments (CEIM) i del Comitè d’Experimentació Animal (CEEA) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, d’acord amb la legislació  catalana, estatal i europea vigent.
Vols conèixer totes les funcions que realitza?

Veure més
Documents a l'arxiu (història).
Història

El comitè d’ètica de la investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va ser creat el 26 d’octubre de 1992 (Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social 26.10.1992) per donar compliment a la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament.

Aquesta llei estableix la necessitat que tots els projectes d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris siguin aprovats prèviament per un comitè d’ètica de la investigació clínica, el qual haurà de ser acreditat per l'autoritat competent, que, en el cas de Catalunya, serà el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

Acreditacions

Acreditacions

Coneix les acreditacions del CEIm de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

investigadors-reunio-informal-4

Notificacions

El CEIm realitza un seguiment dels assaigs clínics amb medicaments i de les investigacions clíniques amb productes sanitaris que es realitzen als centres del seu àmbit d'actuació. Consulta quines notificacions ha de rebre el comitè i com notificar-les.

Tarifes

Descarrega les taxes del CEIm de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Per a qualsevol dubte relacionat amb la facturació, contacteu amb la Unitat de Gestió Econòmica del VHIR a través del correu electrònic: facturacion@vhir.org

Documents-recurs-vhir

Requisits d'avaluació

Aquí trobaràs tota la informació necessària per a les avaluacions del CEIm. 

Vols saber més del CEIm?

Consulta aquest apartat per conèixer més a fons com treballa el Comitè d'ètica de la investigació amb medicaments i resoldre dubtes d'actuació

Saber més

Més informació

Documents

Icona fitxers

Calendari del CEIm

PDF 0.12 MB

Icona fitxers

Memòria Anual 2021 CEIM

PDF 0.28 MB

Icona fitxers

Legislació

PDF 0.06 MB

Icona fitxers

Normes de funcionament intern

PDF 1.8 MB

Icona fitxers

Notificació del Ministeri Fiscal d'investigacions clíniques amb incapacitat per a consentir i sense benefici directe

PDF 0.24 MB

Icona fitxers

Notificació del Ministeri Fiscal d'investigacions clíniques amb persones incapaces de consentir per la seva situació clínica

PDF 0.24 MB

Icona fitxers

Notificació del Ministeri Fiscal d'assaigs clínics amb menors

PDF 0.24 MB

Icona fitxers

Bibliografia ètica

PDF 0.04 MB

Icona fitxers

Enllaços d'interès

PDF 0.07 MB

Àmbit d'actuació

Coneix quin àmbit institucional i/o geogràfic d’actuació acreditat té el Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm).