Vés al contingut

Institut acreditat

L'Institut d'Investigació Sanitària Acreditat Institut de Recerca - Hospital Universitari Vall d'Hebron (IR-HUVH) és el més gran de Catalunya. Atorgat per l’Institut de Salut Carlos III, aquesta acreditació com a Institut de Recerca Sanitària Acreditat és un reconeixement a l’excel·lència dels resultats científics i de la gestió de la institució.

L'IR-HUVH va ser inicialment acreditat per l'Institut de Salut Carlos III en 2009, i en 2014 i 2019 va passar satisfactòriament la seva reacreditació.

Logo ISCIII

Què és un institut d'investigació sanitària?

Els Instituts d'Investigació Sanitària (IIS) són entitats dedicades a la investigació, creades a través de l'associació amb els hospitals del Sistema Nacional de Salut espanyol, universitats, organitzacions públiques de recerca i altres centres de recerca públics o privats, amb la finalitat d'establir programes i polítiques d'investigació multidisciplinars, que contribueixen a promoure la investigació translacional.

Alicia Alpuente i pacient migranya
Primeres passes per ser un institut d'investigació sanitària

El 29 de juliol de 2003 es va signar un conveni de col·laboració científica per tal de regular la cooperació científica en recerca biomèdica i en ciències de la salut i de la vida, la formació del personal investigador i la publicació de publicacions, entre els diferents organismes.

Les entitats signants van ser: l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Vall d'Hebron Institut de Recerca, el Banc de Sang i Teixits, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge i la Fundació Institut Català de Farmacologia

VHIO Cellex
Integració del VHIO a l'IR-HUVH

Cinc anys més tard, el 12 de juny de 2014, l'IIS va rebre la primera reacreditació i, l'1 de maig de 2015, es va signar un conveni de col·laboració en recerca en relació amb l'Institut de Recerca Sanitària IIS IR-HUVH, per tal de formalitzar la integració del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

El 21 de març de 2018, ISCiii i el Ministeri van autoritzar la integració de VHIO a l'IIS IR-HUVH.

signatura-documents-2
Creació de la Junta de Govern de l'IR-HUVH

L'octubre de 2018 es va signar l'Acord de Col·laboració que implementa la creació de la Junta de Govern de l'Institut d'Investigació Sanitària Acreditada per l'IIS IR-HUVH.

Al gener de 2019 es va celebrar la primera reunió del Consell de Govern, i a l'abril de 2019 es va celebrar la primera reunió del Consell Científic Intern.

El 5 d'agost de 2019, l'IIS va rebre una segona re-acreditació.

Dins els òrgans de govern, la Comissió de seguiment i interpretació està formada per tres membres de cada organització de l'Institut d'Investigació Sanitària.

A més, l'Institut d'Investigació Sanitària Acreditat Institut de Recerca - Hospital Universitari Vall d'Hebron (IR-HUVH) compta amb la figura del Director/a Científic/a, que es va alternant cada any entre la directora del VHIR, la Dra. Begoña Benito i el director del VHIO, el Dr. Josep Tabernero.

Placa recerca
Pla estratègic: missió

L'IIS IR-HUVH busca constantment ampliar els límits del coneixement científic en el camp de la medicina per contribuir a millorar l'atenció i la qualitat de vida dels pacients mitjançant el desenvolupament d'activitats de recerca en els camps i línies de recerca prioritàries, que compleixin els més alts estàndards internacionals de qualitat en col·laboració amb les institucions que formen l'IIS IR-HUVH.

Parkinson laboratori
Pla estratègic: visió

L’IIS IR-HUVH aspira a convertir-se en el campus d’investigació mèdica de referència del sud d’Europa gràcies a l’alta qualitat de les activitats de recerca que s’hi desenvolupen, la seva orientació translacional, l’impacte dels resultats obtinguts, la implicació a les principals xarxes i consorcis nacionals i internacionals, així com alts estàndards en la formació dels investigadors.

Línies estratègiques 2019-2023

  • Millorar la qualitat i la quantitat de les activitats d’investigació, tan bàsica, clínica com translacional.
  • Incrementar la transferència del coneixement generat a la societat i la millora de la pràctica clínica.
  • Formar, retenir i atraure professionals d’alt prestigi internacional.
  • Reforçar i intensificar la col·laboració entre les institucions que configuren l’IISIR-HUVH i també amb xarxes i socis nacionals i internacionals de referència.
  • Potenciar la comunicació i visibilitat de la marca Campus Vall d’Hebron, com a element de suport de les marques pròpies de les institucions que configuren l‘IIS IR-HUVH.

Memòries

Accedeix a la secció on es recullen les memòries de l'Institut Acreditat.

Consulta les memòries