Vés al contingut

Recerca

Les eCORE són espais col·laboratius de recerca. Vols saber més? Clica aquí.

L'objectiu d'aquest eCORE és l'estudi de les patologies que tenen un impacte global en la societat. Els grups promouen la recerca sobre patologies que afecten un gran nombre de persones a fi de millorar el benestar i la salut pública de la societat. Actualment, aquest eCORE inclou onze grups en règim d'afiliació principal i disset grups en règim d'afiliació col·laborativa.

Coordinador/a
Mª Jesús Cruz Carmona
Adjunt/a
Ricard Ferrer Roca

L'activitat d'aquest eCORE se centra en l'estudi de patologies cròniques i prevalents durant la vida de les persones i en l'efecte de l'envelliment en el benestar de la societat. Actualment, aquest eCORE integra vint-i-quatre grups, d'una àmplia varietat de disciplines, en règim d'afiliació principal i setze grups en règim d'afiliació col·laborativa.

Coordinador/a
Ignacio Ferreira González
Adjunt/a
Oriol Bestard Matamoros
Carlos Molina Cateriano

Els principals objectius d'aquest eCORE són l'estudi de les patologies que afecten les dones i els infants, incloses les patologies maternes i els problemes de salut pediàtrics o durant els primers anys de vida, així com les malalties minoritàries que incideixen en un petit nombre de persones. Actualment, aquest eCORE integra vint grups en règim d'afiliació principal i dinou grups en règim d'afiliació col·laborativa.

Coordinador/a
Pere Soler Palacín
Adjunt/a
Tomàs Pinós Figueras
Nerea Maiz Elizaran

Els grups de recerca afiliats a aquest eCORE centren la seva activitat en l'estudi de patologies que afecten el cervell, la ment i/o el comportament. Aquests trastorns clínics impliquen una forta càrrega personal, social i econòmica que comporta discapacitat i reducció de la qualitat i l'esperança de vida.

Experts de primera línia en l'àmbit clínic i de la recerca s'organitzen en més de 20 grups de recerca que aporten coneixements reconeguts en estudis preclínics, translacionals i clínics, així com en plataformes de formació d'imatge i tractament, per crear un entorn col·laboratiu, comunicatiu i cooperatiu amb l'objectiu de treballar en les dificultats que planteja el cervell, la ment i el comportament millorant-ne el reconeixement i la formació.

Coordinador/a
Patricia Pozo Rosich
Adjunt/a
Anna Rosell Novel

L'objectiu de l'eCORE de Càncer és millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients amb càncer. L'eCORE de Càncer centra els seus esforços a desxifrar els mecanismes de l'origen i la progressió tumoral per traduir-se en millores diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques. La nostra dinàmica de recerca del laboratori al pacient inclou el desenvolupament de nous models, estudis de biomarcadors, desenvolupament de fàrmacs i assaigs clínics.

Coordinador/a
Juan Angel Recio Conde
Adjunt/a
Miguel Segura Ginard
Eva Colas Ortega

L'objectiu d'aquest eCORE, el més gran de tots, és el desenvolupament de noves eines diagnòstiques i la promoció de la medicina personalitzada a partir o no de la salut digital mitjançant la formació d'imatge molecular i altres tecnologies de formació d'imatge mèdica, la bioquímica, la farmàcia, l'anatomia patològica, les dades òmiques i les disciplines relacionades. Actualment, aquest eCORE disposa de dinou grups en règim d'afiliació principal i trenta grups en règim d'afiliació col·laborativa.

Coordinador/a
José Raul Herance Camacho
Adjunt/a
Roser Ferrer Costa

L'activitat d'aquest eCORE se centra en el desenvolupament de tractaments i intervencions innovadores i de tecnologia punta a partir de teràpies avançades, nanomedicina i procediments quirúrgics i de trasplantament/donació pioners amb l'objectiu clar que aquests avenços estiguin disponibles immediatament per als pacients que els necessiten. Actualment, aquest eCORE disposa de vint-i-un grups en règim d'afiliació principal i vint grups en règim d'afiliació col·laborativa.

Coordinador/a
Miguel Chillon Rodriguez

Susana Gómez Olles